Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Заступник голови Київської обласної державної адміністрації, керівник Обласного штабу допомоги учасникам АТО та їх сім’ям, Дмитро Христюк сьогодні дає роз’яснення щодо двох юридичних питань для учасників антитерористичної операції та їх сімей.

1. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей.

Стаття 14 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей ” передбачає наступний перелік пільг:

1. Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд:

1) залізничним,   повітряним,  водним  та  автомобільним  (за винятком таксі) транспортом: у відрядження; у відпустку в межах України - якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку  на  одну особу за попередні шість місяців не перевищує  величини  доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу; при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв'язку з передислокацією військової частини; до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України.

2) всіма видами транспорту загального користування  міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі) — тільки для військовослужбовців строкової військової служби.

2. При  переведенні   військовослужбовців   на   нове   місце проходження  військової  служби або звільненні з військової служби вони мають право на безоплатне перевезення до 20  тонн  особистого майна  в  контейнерах  з  попереднього  місця проживання до нового залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, - іншими видами  транспорту  (за  винятком  повітряного).  У  разі перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою - їм відшкодовуються  фактичні витрати, але не більше вартості перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн.

3. Члени сімей військовослужбовців (крім  військовослужбовців строкової  військової  служби) мають право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом: від  місця  проживання  до  місця  проходження  військової служби військовослужбовця у зв'язку з його переведенням; до місця проведення відпустки військовослужбовцем в межах України; при звільненні військовослужбовця з військової  служби, а також у разі загибелі (смерті) військовослужбовця - до обраного місця  проживання в межах України.

Члени сімей військовослужбовців при  переїзді до обраного місця проживання у    зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця мають право  на  безоплатне   перевезення   до 20 тонн особистого майна в контейнерах залізничним транспортом,  а там,  де такого виду транспорту немає, - іншими видами транспорту (за  винятком повітряного).  У разі перевезення особистого майна в окремому вагоні,  багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні  витрати,  але  не  більше  вартості  перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн. Ці пільги надаються за умови,  якщо  розмір  середньомісячного  сукупного  доходу сім’ї в розрахунку  на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини  доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

4. Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дійучасники  бойових  дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли  або  пропали безвісти під час проходження військової служби, користуються правом безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального   користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання,  залізничного  та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів. Вони мають право на 50-відсоткову знижку при користуванні міжміським   залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону.

5. Військовослужбовці при направленні у відрядження, до нового  місця  проходження  військової  служби, а  також до місця використання відпустки та назад мають право на придбання  проїзних документів  для  себе та членів своєї сім'ї на всі види транспорту поза чергою.  При цьому військовослужбовці,  які  направляються  у відрядження,  користуються  правом на бронювання та отримання поза чергою місця в готелі на підставі посвідчення про відрядження.

6. При виконанні службових обов'язків, пов'язаних з відрядженням в інші населені пункти, військовослужбовцям відшкодовуються витрати на відрядження.

7. Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової служби, мають  право на першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації.

8. Військовослужбовці строкової військової служби мають право безоплатно відправляти й одержувати листи. Безоплатними поштовими посилками відправляється особистий одяг громадян, призваних на строкову військову службу.

9. Витрати, пов'язані з перевезенням військовослужбовців та членів їх сімей, їх  особистого майна залізничним, повітряним, водним і автомобільним (за винятком таксі)  транспортом, бронюванням місць у готелях при направленні військовослужбовців у відрядження, відшкодовуються за рахунок коштів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно  до  законів  України військових формувань та правоохоронних  органів  у  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10. Військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду,  а резервістам  та  військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами,  установами і організаціями усіх форм власності, у тому  числі банками, та фізичними  особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.

Законодавча база:

Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

 

2. Право військовослужбовців на відпустки та порядок їх надання.

Стаття 10-1 ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” регламентує це питання наступним чином.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів. Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад не надається. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом, тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до пункту 1 цієї статті, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році.

У разі наявності навчальної заборгованості у курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, канікулярна відпустка надається їм після ліквідації заборгованості в межах строків, установлених графіком навчального процесу. При цьому тривалість літньої відпустки не може бути меншою ніж 15 календарних днів.

Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається  військовослужбовцю у таких випадках: укладення ним шлюбу - тривалістю до 10 календарних днів; тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу: дружини, батька, вітчима, сина, пасинка, рідного брата військовослужбовця, батька подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад; інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад; пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад; в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, за рішенням командира військової частини - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Така відпустка може надаватися один раз протягом календарного року.

Після закінчення встановленого безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою військовослужбовець підлягає огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про придатність його до військової служби.

Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не надається. У рік звільнення  військовослужбовців зі служби у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.

У разі звільнення військовослужбовця до закінчення календарного року, за який він уже використав щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я або у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира військового з'єднання чи частини, керівника органу військового управління, вищого військового навчального закладу, установи та організації провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не провадяться.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним із списків військової частини, відпустки за період служби в поточному році не надаються.

У разі звільнення військовослужбовця зі служби у зв'язку із закінченням строку контракту невикористана ним щорічна основна відпустка за його бажанням може надаватися й тоді, коли час цієї відпустки повністю або частково перевищує строк контракту.

У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано. Надання військовослужбовцям інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, а також відпусток у зв'язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, припиняється".

Законодавча база:

Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Для отримання   додаткової інформації  звертайтеся за тел.: (063) 730 84 39

 

Переглядів: 466