Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

м. Сквира

від 20 червня 2011 року                                                                                   №327

Про утворення нового складу

комісії районної державної адміністрації

з питань безпечної життєдіяльності населення

 

Відповідно до п.9 ст.39 Законів України “Про місцеві державні адміністрації “, “Про охорону праці“, з метою поліпшення стану профілактики роботи щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці та побуту населення району, запобігання нещасним випадкам виробничого та невиробничого характеру, дорожньо-транспортного, побутового і дитячого травматизму :

 

1. Утворити новий склад комісії районної державної адміністрації з питань безпечної життєдіяльності населення (додаток).

2. Затвердити Положення про комісію районної  державної    адміністрації  з питань безпечної  життєдіяльності  населення   (додається).

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сквирської                райдержадміністрації від 30.06.2010   № 482  «Про затвердження нового складу комісії        райдержадміністрації з питань безпечної життєдіяльності населення».

 

Голова адміністрації                                                                         М.Д. Горбалінський


Додаток

до розпорядження голови адміністрації

від 20.06.2011 № 327

 

СКЛАД

комісії райдержадміністрації з питань безпечної

життєдіяльності населення

 

Левчук

Олександр Васильович

- перший заступник голови  районної державної

адміністрації, голова комісії;

Димань

Олена Антонівна


- виконуюча обов’язки начальника управління праці та                                                                       соціального захисту населення   райдержадміністрації,

заступник голови комісії;

Кучер

Інна Дмитрівна

 

- головний спеціаліст з питань охорони   праці управління праці та соціального захисту населення

райдержадміністрації,  секретар комісії

Члени комісії

 

Горбалінський

Володимир     Миколайович

- заступник голови  Сквирської міської ради;

Нагула

Олексій Андрійович

- голова координаційної ради профспілок району;

Ворушило

Микола Степанович

- начальник відділу з питань  надзвичайних ситуацій райдержадміністрації;

Гаврилюк Ольга Яківна

-начальник відділу архітетури, містобудування,                        житлово - комунального господарства    райдержадміністрації;

Ковальчук

Володимир Миколайович

- головний лікар Сквирської центральної районної  лікарні;

Васківський

Олександр Сергійович

- головний спеціаліст з охорони праці, пожежній   безпеці та безпеці дорожнього руху управління

агропромислового розвитку  райдержадміністрації;

Теплова

Людмила Тимофіївна

головний санітарний лікар  району (за згодою);

Біляр

Василь Васильович

- директор Сквирської районної виконавчої дирекції              Київського  відділення  фонду соціального страхування з            тимчасової   втрати працездатності

( за згодою);

Луцький

Михайло  Федорович

- начальник Сквирського відділення фонду соціального              страхування від нещасних випадків на виробництві ( за згодою);

Шуляк

Ігор Миколайович

- начальник районного відділу головного управління             міністерства надзвичайних ситуацій України в Київській                      області ( за згодою);

Гетманчук

Костянтин Степанович

- начальник відділення державної автомобільної інспекції по обслуговуванню Сквирського району ( за згодою);

Лєвшин

Ігор Миколайович

-  начальник районного відділу головного управління міністерства  внутрішніх справ України в Київській області ( за згодою);

Болтівець

Олексій Леонідович

- начальник Сквирської філії з експлуатації газового господарства  «Київоблгаз» (за згодою);

Вовк

Михайло Іванович

- начальник комунального підприємства  «Сквирське комунальне  господарство»  (за згодою);

Березін

Євген Миколайович

- начальник   Сквирського районного підрозділу

ЗАТ «АЕС Київобленерго»  ( за згодою) .

 

Керівник апарату                                                                                                В.Л.Салтанюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови адміністрації

від 20.06.2011 № 327

 

Положення

про комісію райдержадміністрації

з питань безпечної життєдіяльності  населення

 

1. Районна комісія з питань безпечної життєдіяльності населення (далі - комісія)               утворена відповідно до Закону України „ Про охорону праці" з метою розроблення та реалізації               державної політики в галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму , створення системи державного управління цією галуззю.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної ради з питань безпечної            життєдіяльності населення, рішеннями обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, а також цим Положенням.

3. Комісія :

розробляє та здійснює заходи щодо створення цілісної системи управління охороною праці на виробництві та профілактики побутового травматизму в районі, вносить на розгляд відповідних виконавчих структур пропозиції щодо вдосконалення цієї системи.

координує роботу районних управлінь ,організацій ,установ і підприємств незалежно  від їх підпорядкованості  та форми господарювання, з питань охорони праці, сприяє                 запобіганню виробничого, побутового травматизму та іншим нещасним випадкам, створення  здорових умов праці ;

узагальнює та організовує пропаганду передового досвіду у забезпеченні здорових і безпечних умов праці, попередження травматизму на виробництві і в побуті;

розглядає питання соціального захисту осіб, які потерпіли від нещасних випадків .

4. Для виконання покладених обов’язків  комісія:

розглядає та аналізує стан охорони  праці районних управлінь, організацій і установ, підприємств, товариств, фермерських господарств, малих підприємств та інших виробничих колективів і органів управління, розташованих на території району з питань попередження виробничого травматизму, виконання планів  поліпшення умов і охорони праці, санітарно-оздоровчих заходів , виконання заходів, передбачених колективними договорами по охороні праці, професійно-технічній підготовці робітників: належного утримання житлового фонду, доріг, електромереж, місць масового відпочинку, об’єктів  соціального і культурно-побутового призначення ;

організації виховної і роз’яснювальної  роботи серед населення щодо попередження нещасних випадків у побуті та інших питань, пов’язаних  із забезпеченням здорових; і безпечних умов праці людей;

заслуховує на своїх засіданнях керівників районних  органів управління та виробничих колективів про стан роботи щодо попередження травматизму  та інших випадків, додержання вимог  норм і правил охорони праці і техніки безпеки;

для підготовки матеріалів на розгляд комісії залучає працівників управлінь і відділів, інших організацій району, запрошує до участі  в цій роботі працівників профспілкових органів .

5. Рішення комісії  є обов’язковими для виконання всіма управліннями, відділами,          установами, підприємствами, товариствами, фермерськими господарствами та іншими організаціями, незалежно від форм власності та господарювання .

6. У необхідних випадках комісія вносить до відповідних органів пропозиції про притягнення  до дисциплінарної відповідальності керівників та інших службових осіб, винних у           порушенні правил охорони праці, техніки безпеки, невиконанні планів поліпшення умов праці і побуту , зволіканні у питаннях вирішення проблем соціального захисту осіб, які постраждали від нещасних випадків.

7. Комісія  проводить свою роботу за планами, які затверджуються головою комісії.

Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу в квартал.

При розгляді питань  на засідання комісії запрошуються представники зацікавлених          організацій. Рішення комісії доводиться до відома відповідних організацій та відповідальних осіб у вигляді виписки з протоколів засідання комісій.

 

 

Керівник апарату                                                                                                В.Л.Салтанюк

Переглядів: 3367