№149 20 червня 2019 року "Про проєкт Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Сквирському районі на 2019-2021 роки" Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про проєкт Програми залучення інвестицій

та поліпшення інвестиційного клімату

в Сквирському районі на 2019-2021 роки

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про інвестиційну діяльність", "Про іноземні інвестиції", "Про режим іноземного інвестування", на виконання розпорядження голови  Київської облдержадміністрації від 25 березня 2019 року № 171 "Про проект Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на 2019-2021 роки" та з метою підвищення інвестиційної привабливості Сквирського району:

 

1. Схвалити проєкт Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Сквирському районі на 2019-2021 роки (далі – Програма), що додається.

 

2. Першому заступнику голови районної державної адміністрації Славінській О.В. у встановленому порядку організувати подання проєкту Програми на розгляд Сквирській районній раді.

 
3. Після затвердження Сквирською районною радою у встановленому порядку Програми:
 
3.1. Управлінню фінансів райдержадміністрації спільно із структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідальними за виконання Програми, під час формування районного бюджету на відповідні роки передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.
 
 
 
3.2. Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, районним установам та організаціям, виконкомам міської та сільських рад забезпечити безумовне виконання заходів щодо реалізації Програми.
Про хід її виконання інформувати райдержадміністрацію через відділ економічного розвитку райдержадміністрації щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Славінську О.В.
 
 

Голова адміністрації                                                                          В. ГАЛЮК

СХВАЛЕНО

розпорядження голови

Сквирської районної

державної адміністрації

від 20 червня  2019 року № 149

ПРОГРАМА

залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату

в Сквирському районі на 2019-2021 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сквира

2019 рік


ЗМІСТ

 

 

Стор.

Паспорт Програми

 

3

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

 

4

Визначення мети Програми

 

13

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

14

Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники

15

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

 

26

Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

27


ПАСПОРТ Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації, Сквирська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої

влади /органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення Програми

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 10 серпня 2018 року № 442 „Про ініціювання розробки проекту Програми

залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на 2019-2021 роки”

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проєкту Програми/змін до Програми

Розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від __ червня  2019 року № __ «Про схвалення проєкту Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Сквирському районі на 2019-2021 роки»

4.

Розробник Програми

Відділ економічного розвитку Сквирської райдержадміністрації

5.

Співрозробники Програми

Структурні підрозділи Сквирської райдержадміністрації, територіальні громади Сквирського району

6.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ економічного розвитку Сквирської райдержадміністрації

7.

Учасники Програми (співвиконавець)

Відділ економічного розвитку, управління агропромислового розвитку  Сквирської райдержадміністрації

8.

 

Термін реалізації Програми

 

2019-2021

Програма розрахована на три роки

9.1.

Етапи виконання Програми
(для довгострокових програм)

 

-

10.

Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

-

11.

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

-

 

у тому числі:

-

11.1.

коштів державного бюджету

-

коштів обласного бюджету

-

коштів інших місцевих бюджетів

-

коштів інших джерел, не заборонених законодавством

-

Визначення проблеми, на розв'язання

якої спрямована Програма

Економічний розвиток на сучасному етапі великою мірою залежить від вирішення проблеми залучення інвестицій в основні галузі економіки. Одним з пріоритетних завдань органів державної влади та місцевого самоврядування є залучення як вітчизняних, так і іноземних інвестицій в реальний сектор економіки. Створення належних умов для підвищення конкуренто-спроможності регіону, забезпечення його сталого розвитку на сучасній технологічній основі, високої продуктивності виробництва, зайнятості населення та підвищення рівня життя населення потребує залучення значних інвестиційних ресурсів в модернізацію реального сектору економіки, регіональної інфраструктури, створення нових високотехнологічних виробництв в пріоритетних галузях господарського комплексу району.

Особливу увагу слід приділяти прямим іноземним інвестиціям. Серед факторів, що обумовлюють пріоритетну роль прямих іноземних інвестицій, можна виділити наступні:

прямі іноземні інвестиції створюють довгострокові капіталовкладення;

надходження прямих іноземних інвестицій позитивно впливає на розвиток господарського комплексу, що пов’язано:

зі зростанням попиту на продукцію національних підприємств з боку компаній з іноземними інвестиціями;

зі створенням нових робочих місць;

зі збільшенням доходів працівників, зайнятих у даних компаніях, що в свою чергу забезпечує зростання попиту на продукцію національної промисловості;

зі збільшенням податкових та інших надходжень до місцевих бюджетів.

Для залучення іноземних інвестицій та сприяння розвитку вже створених підприємств запроваджено практику тісної співпраці місцевих органів виконавчої влади з об’єднаннями підприємців та окремими керівниками суб’єктів господарської діяльності.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку Сквирського району, за останніми статистичними даними, станом на 01.01.2018 року склав 1635,1 тис дол. США та в розрахунку на одну особу населення становив 44,9 дол. США, обласний показник залучення прямих іноземних інвестицій становить  на 01 липня 2018 року 1595,7 млн дол. США та в розрахунку на одну особу населення становив 917,8 дол. США.

 

 

 

 

 

 

 

Протягом останніх років в Сквирському районі спостерігається тенденція до відтоку прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). Так, їх обсяг зменшився з 2,75 млн дол. США (станом на 01 січня 2016 року) до 1,64 млн дол. США (станом на 01.01.2018 року).

Інвестиції надходили з країн Європейського союзу в основному залучені були в виробництво продукції аграрного сектору.

Оскільки інвестиційні процеси в районі розвиваються у тісному взаємозв’язку із загальнодержавними тенденціями інвестування, існують основні ускладнюючі бар’єри для розвитку інвестиційної діяльності як в регіоні, так і в Україні в цілому.

Інвестиційний потенціал Сквирського району складає низка провідних промислових підприємств, що мають важливе значення для району та області. Це ТОВ “Фірма "Грона", ТОВ "Сквирський комбінат хлібопродуктів", ТДВ «Шамраївський цукровий завод», ТОВ «Шамраївський цукор» ТДВ "Сквирський вентиляторний завод", ДП ВАТ «Київхліб» «Сквирський хлібозавод», ТОВ "Сквиратекс", Сквирська філія корпорації "Елтекс" та ТОВ «ВІК БУД Трейд». Усі вони потребують інвестицій в оновлення виробництва.

Обсяг реалізованої промислової продукції у 2018 році становив 1723,7 млн. гривень.

Сквирський район має розвинуте сільськогосподарське виробництво. Господарською діяльністю в районі займаються 172 сільськогосподарських підприємств. Площа сільськогосподарських угідь району становить 81,75 тис. га або 4,9 % від загальної площі угідь області. В структурі валового виробництва сільського господарства району 80,0 % становить рослинництво та 20,0 % тваринництво.

Кліматичні умови сприяють вирощуванню в Сквирському районі переважної більшості сільськогосподарських культур Європи, зокрема зернових (пшениці, ячменю, кукурудзи, гречки), цукрових буряків, картоплі, овочів, кормових культур, утриманню ВРХ молочного та м’ясного виду, свиней та птиці.

Найбільшими аграрними виробниками Сквирщини є: ТОВ Агрофірма ”Колос”, ПП Агрофірма ”Розволожжя”, ТДВ „Шамраївський цукровий завод”, СП “Інтерагро Сквира”, ТОВ ім. Шевченка, ПП ”Росава-Агро”, ТОВ "Агросолюшнс", ДП “Кліринг Агро”, СГПП АФ ім. Гагаріна,  ВАТ “Шамраївське”.

Відмічається розвиток підприємницької активності мешканців району. На Сквирщині працює 1706 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 523 юридичних особи та 1183 фізичних осіб - підприємців, які наповнюють споживчий ринок товарами та послугами. Одночасно це забезпечує не тільки розвиток ринкової конкуренції, а й зменшення безробіття та зростання надходжень до місцевих бюджетів, сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього  підприємства за 2018 рік становила 215,6 млн. грн., що складає 64,2% у загальній сумі надходжень .

В Україні, що перебуває у стані постійного реформування, правовий режим досить нестабільний, що негативно впливає на інвестиційну діяльність. Незважаючи на наслідки світової економічної кризи, в районі  вживаються заходи щодо сприяння інвестиційній діяльності суб’єктів господарювання.

Загальний обсяг капітальних інвестицій за підсумками 2018  року становив 445,0 млн. грн.

Головним джерелом інвестування у 2019 році, як і раніше, будуть власні кошти підприємств та організацій району.

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Капітальні інвестиції

(у фактичних цінах),  млн. грн.

89,1

226,9

179,6

260,4

588,9

445,0

Індекс капітальних інвестицій, у % до попереднього року

131,7

254,6

79,1

145,2

226,1

75,6

 

З метою формування позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Сквирського району райдержадміністрацією сформована база вільних земельних ділянок та об’єктів незавершеного будівництва, які пропонуються інвесторам. Інформацію розміщено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в розділі «Економіка». В місті Сквира є 3 вільні земельні ділянки (1 поза межами населеного пункту в північні промислові зоні) та один об’єкт незавершеного будівництва (школа №4), в селах району є 4 ділянки  (Миньківці, М.Лисовці, Красноліси, Шаліївка) та 1 об’єкт незавершеного будівництва в с. Мовчанівка, також в селах району є 25 земельних ділянок на яких розміщено недіючі будівлі ДНЗ, шкіл, будинки культури, лазні та магазини, які не використовуються та пропонуються інвесторам в якості виробничих приміщень з незначними земельними ділянками (в основному від 0,5 до 1,0 га ).

 

 

 

 

 

Перелік інвестиційних проєктів,

які реалізовані в Сквирському районі за 2015-2018 роки

№ з/п

Місце знаходження (район/місто, село)

Назва проекту

Галузь впровадження *

Інвестор, контактна особа

Кількість робочих місць та проектні потужності*

Дата введення в експлуатацію

1

2

3

4

6

7

8

 1. 1.

Сквирський

р-н., м. Сквира, вул. Богачевського, 27

 

Реконструкція будинку під магазин товарів повсякденного попиту в м. Сквира

Торгівля

ФОП Мошківський Руслан Сергійович

 

4

Квітень 2015

 1. 2.

Сквирський район, с. Дулицьке

Реконструкція частини власного приміщення під розміщення насіннєвого заводу

Сільське господарство

ПП «Новагрос»

10

Вересень 2016

 1. 3.

с. Руда Сквирського району

Будівництво банкетного залу на 150 осіб кафе «Чумацький шлях»

Торгівля, побутові послуги

ФОП Говорун О.Б.

8

Листопад 2017

 1. 4.

Сквирський район, с. Дулицьке

Реконструкція приміщення  (100 м2) під магазин непродовольчих товарів

Торгівля,

ФОП Грогуль Г.Ф.

2

2017 рік

 1. 5.

м. Сквира, вул. Богачевського, 9а

Будівництво багатоквартирного житлового будинку в м. Сквира

Будівництво житла та комерційних приміщень

ТОВ «Будівельна компанія «ВТМ» Тибулевич В.В

-

2018 рік

 1. 6.

с. Пищики, Сквирського району

Реконструкція існуючих власних нежитлових будівель, в тому числі кормоцеху-телятнику, навісу із збірно-розбірних конструкцій для зберігання зерна та іншої сільськогосподарської продукції, і зведення вагової із адмінприміщеннями

Сільське господарство

ФГ «Ященко А.М.»

5

2018

 

Інвестиційні проЄкти, що Є на стадії впровадження на території

СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ

з/п

Місце знаходження (район/місто)

Назва проекту

Галузь впровадження *

Інвестор, контактна особа

Загальний обсяг млн. грн.

Кількість робочих місць, проектні потужності**

Освоєння проекту, %

Стадія впровадже

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

м. Сквира, вул. Залізнична,10

Будівництво склад готової продукції, парогенераторна, складів сировини

Промисловість

ТОВ фірма “Грона”, Левенчук Н.М.

35,0

5

98,2

Будується

 

м. Сквира, вул. Залізнична,10

Склад сировини та ємкості для зберігання борошна, І черга, будівництво млина

Промисловість

ТОВ фірма “Грона”, Левенчук Н.М.

60,0

20,0

1,5

В стадії проектування

 

м. Сквира, вул. Київська, 38

Будівництво торгово-розважального комплексу

Торгівля

ФОП Тертичний О. А

2,24

18

90,0

Будівельні роботи тимчасово припинено

 

м. Сквира, вул. К.Лібкнехта, 228

Реконструкція з розширенням існуючого нежитлового приміщення під виробничу базу

Промисловість

ПП «Зодчий» Кухар В.В.

 

1,5

5

70,0

Будівельні роботи тимчасово припинено

 

м. Сквира, вул. К.Лібкнехта, 226

Реконструкція нежитлової будівлі загальною пл. 488,2 м кв. під кафе, бар, мотель з будівництвом допоміжних споруд

Торгівля

ФОП Добровольський С.М.,

 

 

15

65,0

Будівельні роботи тимчасово припинено

 

Сквирський р-н., с. Золотуха, вул. Мічуріна, 37

Будівництво підприємства з оброблення природного каменю в с. Золотуха

Промисловість

ФОП Косінський П.П.

 

1,7 млн.грн.

15

94,5

В стадії введення в експлуатацію

 

м. Сквира вул. Київська 3А

Будівництво магазину непродовольчих товарів

Торгівля

ФОП Кучинський І.В.

-

3

50,0

Будується

 

с. Пищики, вул. Гагаріна, буд., 1а/2

Реконструкції існуючого приміщення під склад мінеральних добрив та засобів захисту рослин

Промисловість

ТОВ «СЕРВІСАГРО-КИЇВ»

-

20

65,0

Будується

 

м. Сквира вул. Залізнична, 14Б

Розміщення виробничо-складського комплексу з адміністративними будівлями та побутовими приміщеннями

Промисловість

ТОВ «Грона-Партнер»

-

-

-

Розробка проекту

 

м. Сквира південно-східна промзона

Розміщення заводу керамзитового гравію з подальшою можливістю проведення його реконструкції під переробний-комплекс харчового напрямку

Промисловість

ТОВ «Агроходінг Сквира»

-

-

-

Детальний план територій розроблено, розпобляється землевпорядна док.

 

м. Сквира, вул. Київська

Реконструкція зерносховищ з заміною технологічного обладнання ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» на існуючій виробничій території по вул. Київська, 25 в м.Сквира Київської області.Замовник: ТОВ «Сквирський КХП

Промисловість

ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів»

 

 

-

-

-

Надано містобудівні умови і обмеження

 

Інвестиційні прОПОЗИЦІЇ

(в тому числі земельні ділянки, недобудовані об’єкти та об’єкти що не експлуатуються),

на території СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ

№ з/п

Місце знаходження (район/місто)

Контактна особа

Площа ділянки, площа будови

Цільове призначення

Форма власності

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 1. 1.

м. Сквира, вул. Успенська, 21

Сквирська міська рада

0,78 га

Заклади освіти

Комунальна, Сквирська м/р

Об’єкт незавершеного будівництва, школа

 1. 2.

Сквирський р-н,

с. Мовчанівка

Мовчанівська сільська рада

0,7 га/1600 м2

Заклади освіти

Комунальна, Мовчанівська с/р

Об’єкт незавершеного будівництва, школа

 1. 3.

Північна промислова зона м. Сквира

Сквирська міська рада

5,5 га

Землі  с/г призначення

Комунальна, Сквирська м/р

 

 1. 4.

м. Сквира,  вул. Соборна

Сквирська міська рада

0,4 га

Землі  житлової та громадської забудови

Комунальна, Сквирська м/р

 

 1. 5.

м. Сквира,  вул. Липовецька

Сквирська міська рада

0,5 га

Землі  житлової та громадської забудови

Комунальна, Сквирська м/р

 

 1. 6.

Сквирський р-н, с. Мовчанівка

Мовчанівська сільська рада

1,17

Землі закладів освіти, культури

Комунальна, Малолисовецька с/р

 

 1. 7.

Сквирський р-н, с. Мовчанівка

Мовчанівська сільська рада

0,42

Землі закладів освіти, культури

Комунальна, Малолисовецька с/р

 

 1. 8.

Сквирський р-н, с. Рибчинці

Мовчанівська сільська рада

0,25

Землі  житлової та громадської забудови

Комунальна, Малолисовецька с/р

 

 1. 9.

Сквирський р-н, с. Рибчинці

Мовчанівська сільська рада

0,5

Землі закладів освіти, культури

Комунальна, Малолисовецька с/р

 

 1. 10.

Сквирський р-н,       с. Малі Лисовці

Малолисовецька сільська рада

1,2 га

Землі сільськогосподарського призначення

Комунальна, Малолисовецька с/р

Виготовлено технічну документацію

 1. 11.

Сквирський р-н,           с. Миньківці

Малолисовецька сільська рада

0,9 га

Землі сільськогосподарського призначення

Комунальна, Малолисовецька с/р

Виготовлено технічну документацію

 1. 12.

Сквирський р-н,           с. Красноліси

Красноліська сільська рада

2,84 га

Землі сільськогосподарського призначення

Комунальна, Красноліська с/р

 

 1. 13.

Сквирський р-н,               с. Красноліси

Красноліська сільська рада

26,0  га

Землі сільськогосподарського призначення

Колективна

 

 1. 14.

Сквирський р-н,            с. Малі Єрчики

Малоєрчиківська сільська рада

1,6 га

Землі закладів освіти, культури

Комунальна Малоєрчиківська с/р

Виготовлено технічну документацію

 1. 15.

Сквирський р-н,                 с. Дулицьке

Дулицька сільська рада

0,78 га

Землі  житлової та громадської забудови

Комунальна Дулицька с/р

 

 1. 16.

Сквирський р-н,               с. Великі Єрчики

Великоєрчиківська сільська рада

2,26  га

Землі закладів освіти, культури

Комунальна Великоєрчиківська с/р

 

 1. 17.

Сквирський р-н,             с. Великополовецьке

Великополовецька сільська рада

0,75 га

Землі закладів освіти, культури

Комунальна Великополовецька с/р

 

Інформація щодо переліку потенційних експортерів Сквирського району

з/п

Район

Назва підприємства і його адреса, Посада, прізвище, ім’я та по-батькові керівника підприємства,

Контактні тел., факс, електрона адреса, сайт підприємства

Пропозиції щодо поставок продукції на експорт

Країни, до

яких вже здійснювались поставки цієї продукції

Назва продукції

Од.

вим.

Можливий обсяг експортних поставок

на рік

Сквирський

ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» м. Сквира, вул. Київська, 25, 09000, Генеральний директор Дорошенко Віктор Олександрович, (04568) 5-16-91 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , http://skviryanka.com.ua

Крупи гречані, кукурудзяні; пластівці кукурудзяні, гречані, вівсяні; мука гречана, вівсяна, кукурудзяна

тонн

За домовленістю

Крупи гречані, пластівці – Ізраіль, Молдова, Вірменія, Грузія, Молдова, США, Греція, Турція, Франція  та ін.

Мука гречана, вівсяна, кукурудзяна – Германія, Словатчина, Хорватія, Білорусь, Канада, США, Франція та ін.

Сквирський

ТОВ «Фірма «Грона», м. Сквира, вул. Залізнична, 10, 09000, Генеральний директор Тарасенко Ігор Анатолійович, (04568) 5-14-32

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Печиво, вироби кондитерські з цукру

 

тонн

За домовленістю

Країни СНД, східна Європа

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про рівень використання виробничих потужностей промислових підприємств Сквирського району

№ з/п

Район

Назва підприємства і його адреса, Посада, прізвище, ім’я та по-батькові керівника підприємства,

Контактні тел., факс, електр.адреса, сайт підприємства

Основні види  продукції, що виробляє підприємство, та сайти, на яких розміщена інформація про них

Код ЄДРПОУ

Рівень використання виробничих потужностей підприємства, %

1.

Сквирський

ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» м. Сквира, вул. Київська, 25, 09000, Генеральний директор Дорошенко Віктор Олександрович,

Крупи гречані, кукурудзяні; пластівці кукурудзяні, гречані, вівсяні; мука гречана, вівсяна, кукурудзяна

http://skviryanka.com.ua

00954544

100,0

2.

Сквирський

ТОВ «Фірма «Грона», м. Сквира, вул. Залізнична, 10, 09000, Генеральний директор Тарасенко Ігор Анатолійович

Печиво, вироби кондитерські з цукру

 

25567860

100,0

3.

Сквирський

ТДВ “Шамраївський цукровий завод ”, 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Заводська, 27, Генеральний директор Дворцов Андрій Олександрович

Цукор

13737989

100,0

4.

Сквирський

ТДВ “Сквирський  вентиляторний завод,”09000, Київська обл., м. Сквира,  вул. Люксембург, 34 Генеральний директор

Сінчук Леонід Федорович

Вентилятори, вироби з металу

 

05495377

Інформація не надана

5.

Сквирський

ПП «Росава-Агро», 09000, Київська обл., м. Сквира, вул. Самгородоцька 25, Директор Янчук Вадим Іванович

М'ясо свиней, виробництво різних круп

http://rosava-agro.at.ua

32512896

Інформація не надана

6.

Сквирський

ДП ПАТ «Київхліб» “Сквирський хлібозавод” 09000, Київська обл., м. Сквира, вул. К.Маркса, 31, Директор

Рибак Олександр Миколайович

Хліб, вироби хлібобулочні, макарони

05486792

70,0

7.

Сквирський

Сквирська філія ДП "Укрветсанзавод", 09031, Київська обл., Сквирський район,  с. Пищики, урочище «Найда», Директор Гребінь Сергій Миколайович

М’ясокісткове борошно

38621541

Інформація не надана

8.

Сквирський

ТОВ “Сквиратекс”, 09000,  Київська обл.,  м. Сквира, вул. Шолом Алейхема, 16, Директор

Семко Людмила Миколаївна

Вироби швейні (верхній одяг)

30906741

80,0

9.

Сквирський

Сквирська філія корпорації «Елтекс» 09000,  Київська обл.,  м. Сквира, пров. Володарського, 10, Директор

Биков  Яків  Михайлович

Вироби швейні (верхній одяг)

36870449

75,0

10.

Сквирський

ТОВ «Шамраївське», 09032, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Будівельна, 16, Директор Соломенко Володимир Миколайович

Шебень, камінь дроблений

31890057

100,0

11.

Сквирський

ТОВ “ВІК БУД Трейд” 09030, Київська обл. Сквирський р-н, с. Великополовецьке, вул. Жовтнева, Директор

Захарєнков Роман Дмитрович

Піностирольні плити, теплоізоляційні матеріали

http://vik-bud.ua/

36581628

Інформація не надана

12.

Сквирський

ТОВ «АФ Колос», 09051, Київська обл. Сквирський р-н, с Пустоварівка, Директор Центило Леонід Васильович

Cвині м'ясних порід, ВРХ, розведення свійської птиці, різні крупи, борошно

03754120

Інформація не надана

13.

Сквирський

ПП “Фірма “Мізан”, 09052, Київська обл., Сквирський р-н, с. Антонів,  вул. Перемоги, 17, Директор Либа Володимир Васильович

Меблі

31100856

Інформація не надана

14.

Сквирський

ТДВ “Тхорівське”, 09050, Київська обл., Сквирський р-н,               с Тхорівка,  вул. Радгоспна, Директор Буйновський Анатолій Петрович

Засоби миючі для чищення

03376929

80,0

15.

Сквирський

ДП “Кліринг-Агро”, 09013, Київська обл., Сквирський р-н, с. Кривошиїнці  вул. Сквирська, 87а Директор Книш Сергій Анатолійович

М'ясо свиней, корми для свиней

32452874

Інформація не надана

 

Перелік непрацюючих підприємств або інших об’єктів, перепрофілювання яких, для організації виробництва конкурентоспроможності продукції,

що потребують залучення інвестицій

з/п

Район, місто

Назва непрацюючого підприємства або іншого об’єкта і його адреса

Площа земельної ділянки, на якій розташ. підприємство (об’єкт), га

Назва продукції, яку виробляло підприємство або цільове призначення об’єкта

1

2

3

4

5

 1. 1.

Сквирський

ТОВ „Яшма”, Київська обл., м. Сквира, вул. Самгородоцька, 11, 09000

7,46

Підприємство обробляло напівдорогоціний камінь (бурштин), вироби з пластмас, мікросхеми в т.ч. для оборонного комплексу

 1. 2.

Сквирський

ТДВ „Сквирський вентиляторний завод”, Київська обл., м. Сквира, вул. Р.Люксембург, 34, 09000

2,4

виробництво виробів з різних металів промислового призначення,

60 видів промислових вентиляторів та систем до них

 1. 3.

Сквирський

ТОВ „Сквирський плодоконсервний завод”, Київська обл., м. Сквира, вул. Р.Люксембург, 67, 09000

1,66

Виробництво харчових продуктів в т.ч. м’ясоковбасних та консервація плодоягідних культур

 

Основними чинниками, які гальмують процеси залучення інвестицій, є:

недосконалість та суперечливість законодавчої бази, яка регулює інвестування капіталу на території України та податкового законодавства;

несвоєчасне повернення ПДВ та непрозорість механізму його повернення;

нерегулярність, а в деяких випадках відсутність взагалі, фінансування програм та заходів з провадження інвестиційної діяльності;

відсутність страхування комерційних ризиків під час реалізації інвестиційних проектів;

відсутність механізму стимулювання інноваційних проектів та рефінансування.

нерозвиненість механізмів державно-приватного партнерства.

недостатній рівень захисту інтелектуальних прав, що істотно підвищує ризик залучення інвестицій в економіку області і гальмує розвиток високотехнологічних виробництв.

Основні зусилля райдержадміністрації будуть спрямовані на підвищення інвестиційного іміджу Сквирського району та зацікавленості як вітчизняних, так й іноземних інвесторів.

SWOT - аналіз Сквирського району

 

Сильні сторони

(Strengths)

Слабкі сторони

(Weaknesses)

1. Вигідне географічне розташування області

2. Інвестиційно-привабливий регіон України

3. Значний транзитний потенціал та розвинена транспортна інфраструктура

4. Сприятливі умови для ведення сільського господарства

5. Наявність значної сировинної бази для виробництва будівельних матеріалів

6. Висококваліфіковані трудові ресурси

7. Велика кількість об'єктів історико-культурної спадщини, рекреаційних зон

8. Ведеться база даних інвестиційних пропозицій (земельних ділянок, об’єктів незавершеного будівництва та ін.) з метою залучення потенційних інвесторів

1. Значна відстань до основного споживача с/г продукції м. Києва

2. Зношена інфраструктура електро-, газо-,  водопостачання, транспортна; невідповідність між спроможністю мереж та потребами населення

3. Проблема утилізації сміття (відсутність підприємств з його переробки)

4. Низька зайнятість населення в сільській місцевості, відсутність достатньої кількості робочих місць в місті Сквира.

6. Відтік робочої сили до великих міст України, трудова міграція робочої сили за кордон

 

Можливості

(Opportunities)

Загрози

(Threats)

1. Адаптація до сучасних європейських стандартів

2. Удосконалення телекомунікацій

3. Наявність міжнародної технічної допомоги

4. Децентралізація

5. Розвиток  сільськогосподарської продукції

6. Зацікавленість зовнішніх інвесторів

 

1. Політична і соціально-економічна нестабільність

2. Загострення чи продовження воєнного конфлікту на сході

3. Нестабільність курсу національної валюти

4. Підвищення вартості усіх видів енергоресурсів

5. Монополізація ринків

6. Значна частка тіньової економіки

7. Складність процедур сертифікації і стандартизації товарів та послуг

8. Недосконалість нормативно- правової бази реєстраційно- дозвільних процедур

 

На основі здійсненого SWOT-аналізу можна сказати, що Сквирський район  має значний інвестиційний потенціал.

Таким чином, основною проблемою, на розв’язання якої спрямована Програма, є невідповідність економічного потенціалу району темпам зростання обсягів залучення інвестицій та недостатній рівень обізнаності інвесторів стосовно інвестиційних можливостей району.

3. Визначення мети Програми

Головною метою Програми є формування сприятливих умов для поліпшення інвестиційного клімату, підвищення рівня життя населення Сквирського району шляхом стимулювання інвестиційної діяльності у всіх сферах, зростання інвестиційної активності підприємств, ділових та фінансових структур, залучення прямих інвестицій як внутрішніх, так і іноземних для розв’язання на цій основі найголовніших проблем і завдань соціально-економічного характеру району.

 

Основними цілями Програми є:

підвищення конкурентоспроможності регіону за рахунок оновлення і вдосконалення виробничо-технічної бази, впровадження новітніх технологій виробництва та менеджменту, систем управління якістю.

залучення інвестицій в економіку Сквирського району;

формування позитивного іміджу району та його популяризація серед потенційних інвесторів;

створення сприятливих умов для ведення бізнесу та інвестування капіталу в економіку Сквирського району суб’єктами господарювання різних форм власності;

вивчення пропозицій, підготовка  та аналіз інвестиційних проектів;

підтримка і моніторинг інвестиційної діяльності та залучення додаткових стимулів залучення інвестицій для вирішення проблем соціально-економічного розвитку Сквирського району;

надання необхідної інформації потенційним інвесторам;

створення системи координації взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з підприємствами, діловими та  фінансовими структурами, консалтинговими та інвестиційними фондами щодо залучення інвестицій в економіку району;

проведення інформаційної пропаганди потенційних можливостей підприємств Сквирського району серед вітчизняних та іноземних інвесторів із метою залучення інвестиційних капіталів.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання

проблем, обсягів та джерел фінансування;

строки та етапи виконання Програми

Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Сквирському районі на 2019-2021 роки (далі - Програма) є основою регіональної політики у сфері залучення інвестицій та інструментом збільшення надходження обсягів іноземного та вітчизняного фінансового ресурсу для забезпечення потреб інтенсивного економічного розвитку регіону. Програма створена на основі комплексного підходу до вирішення проблеми активізації інвестиційного забезпечення економіки та визначає мету, заходи та основні завдання, спрямовані на створення сприятливих організаційних та економічних умов для залучення інвестицій.

Програма розроблена з метою конкретизації завдань і пріоритетів Стратегії сталого розвитку „Україна – 2020” (схвалена Указом Президента України          від 12 січня 2015 року № 5/2015), Стратегії розвитку Київської області до 2020 року Стратегії розвитку Сквирського району до 2020 року та Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року.

Програма розроблена на підставі статей 17, 18, 19, 29 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів „Про інвестиційну діяльність”, „Про режим іноземного інвестування”, „Про захист іноземних інвестицій на Україні”, „Про зовнішньоекономічну діяльність”, „Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”, а також, відповідно до „Порядку розроблення районних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”, затвердженим розпорядженням голови Сквирської райдержадміністрації від 27.04.2017 №264 «Про затвердження Порядку розроблення районних цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання».

Об’єктом реалізації Програми є: об’єкти виробничої сфери, промислові ділянки, виробничі площі, агропромисловий комплекс, комунальне господарство, соціально-культурна сфера, об’єкти господарювання інших форм власності, що знаходяться на території Сквирського району.

Основою Програми є система заходів, побудована з урахуванням міжнародних і внутрішніх умов реалізації іноземних інвестицій, виконання яких повинно створити сприятливі, конкурентоспроможні умови для надходження інвестицій в економіку Сквирського району, реалізації інвестиційних проектів та діяльності інвесторів.

Програма впроваджується на період 2019-2021років.

План заходів щодо її реалізації також опрацьований на перспективу, однак може щорічно коригуватись і наповнюватись новим змістом у залежності від змін внутрішніх і зовнішніх умов реалізації іноземних інвестицій та при виникненні нових завдань.

Програма спрямована на створення рівних умов для вітчизняних та іноземних інвесторів.

Враховуючи те, що Сквирський район має дефіцит фінансових ресурсів, але, разом із тим, володіє промисловим потенціалом, розвиненою інфраструктурою, має висококваліфіковану робочу силу та вигідне географічне положення, залучення інвестицій для розвитку його економіки є дуже важливим та вкрай необхідним. Виконання відповідного комплексу заходів дасть можливість досягнути поставленої мети.

Програма є базовим документом для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при проведенні інвестиційної політики в районі.

Фінансування забезпечення виконання заходів Програми не передбачається та за необхідності може здійснюватись за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів, в межах наявного фінансового ресурсу, а також залучення коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечить чинному законодавству України.

Виходячи з цього, джерелами фінансового забезпечення реалізації Програми можуть бути районний та сільські бюджети Сквирського району.

Джерелами інвестування Програми залучення інвестицій у розвиток економіки Сквирського району можуть бути кошти:

місцевих бюджетів;

національних і міжнародних фінансово-кредитних установ та інститутів (банків, інвестиційних та страхових компаній, довірчих товариств тощо);

іноземних компаній - інвесторів;

програм міжнародної технічної допомоги.

 

5. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми

та результативні показники

5.1. Створення сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності

Для створення сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Сквирському районі пропонується здійснити наступні кроки:

Регулярно оновлювати інформацію на інвестиційний портал Київської області та в розділі «Інвестиційна діяльність» веб-сайту Сквирської райдержадміністрації.

Сприяти участі суб'єктів підприємницької діяльності у програмах міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва. Проведення навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів з питань підвищення ефективності роботи із залучення інвестицій з підготовкою та друком необхідних матеріалів за відповідною тематикою

5.2. Популяризація інвестиційного потенціалу

серед міжнародних організацій та компаній (інвесторів)

 

Налагодження робочих контактів із міжнародними та іноземними організаціями, інформування їх щодо інвестиційних пропозицій є необхідними умовами для поліпшення процесу залучення інвестицій в економіку району та пріоритетними в діяльності районної державної адміністрації та районної ради.

Для формування інвестиційного іміджу Сквирського району та активізації цього напряму діяльності передбачено вирішення питань інформаційно-рекламного та організаційного забезпечення. Однією з важливих складових процесу залучення інвестицій є створення сприятливого інвестиційного іміджу району в засобах масової інформації. Співпраця із засобами масової інформації, інформаційними агентствами сформує позитивний образ району, його економічний потенціал і перспективи. При цьому головну роль у формуванні іміджу відіграє інформування про інвестиційну привабливість району (далі – інвестиційний паспорт), розміщення переліку інвестиційних пропозицій району на інвестиційних ресурсах в мережі Інтернет.

Для виконання цих планів передбачені наступні заходи:

Сприяння участі представників підприємництва району у міжнародних виставках, форумах тощо

Участь представників підприємництва району в щорічному Міжнародному інвестиційному форумі Київської області

 

5.3. Маркетинг та промоція інвестиційного потенціалу регіону

Маркетинг та промоція регіону необхідна для формування позитивного іміджу серед потенційних інвесторів та розповсюдження інвестиційних пропозицій району серед цільової аудиторії.

Роль маркетингу та промоції полягає, головним чином, у тому, щоб привернути увагу інвестора до району та сформувати його позитивне сприйняття. Технології маркетингу, які при цьому обираються для покращення іміджу району, включають у себе заходи з виготовлення друкованих матеріалів (брошури, буклети, електронні носії, рекламу в засобах масової інформації), участь в іміджевих заходах.

Маркетингові заходи Програми передбачають:

Сприяти поширенню інформації серед бізнесових кіл щодо державної політики в інвестиційній сфері та стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки;

Оновлення інвестиційного паспорту Сквирського району та поширення паперового і електронного каталогу інвестиційних пропозицій;

Виготовлення та розповсюдження іміджевої продукції  та інформаційно- презентаційних матеріалів (буклетів, проспектів, банерів тощо) для поширення інформації про інвестиційну привабливість регіону;

Промоція інвестицій необхідна для передачі інформації про конкурентоздатність району в певних сферах економічної діяльності. Заходи з промоції влючають в себе професійно підготовлену вичерпну інформацію для потенційних інвесторів.

 

5.4. Ресурсне та інформаційне забезпечення процесів залучення інвестицій

Для забезпечення ресурсного та інформаціного забезпечення процесів залучення інвестицій будуть реалізовані наступні заходи:

Залучати іноземних інвесторів до підготовки інформаційних матеріалів з висвітлення позитивної практики ведення бізнесу в Київській області;

Продовжити роботу щодо оновлення бази даних земельних ділянок сільськогосподарського та промислового призначення для створення спільних сільськогосподарських та промислових підприємств з іноземними інвестиціями;

Проведення роботи щодо визначення об’єктів державної та комунальної власності до яких може застосовуватися механізм державно-приватного партнерства, концесії.

5.5. Підвищення ефективності управління процесами

інвестування в економіку району

З метою підвищення ефективності управління процесами інвестування в економіку Сквирського району будуть виконуватися наступні заходи:

Розробити проект Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату Сквирського району на 2022-2024 роки;

Інституційна та інформаційна підтримка діяльності Агенції регіонального розвитку Київської області;

Забезпечити функціонування Ради підприємців при Сквирській районній державній адміністрації та роботи комісії з питань залучення інвестицій в економіку Сквирського району;

Розробити комплекс заходів із залучення інвесторів до відновлення, модернізації та створення житлово-комунальної інфраструктури, паливно-енергетичного комплексу з метою активізації використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії;

Участь підготовлених інвестиційних проектів району в „Конкурсі інвестиційних проектів” Київської області.

 

5.6. Розвиток міжнародної співпраці

Подальший розвиток міжрегіонального міжнародного співробітництва, яке здійснюється шляхом укладання угод про співробітництво з відповідними адміністративними одиницями країн світу, створить механізм розповсюдження інформації про район, суб'єктів підприємницької діяльності та їх інвестиційних пропозицій, ініціює пошук партнерів у виробничій кооперації і потенційних інвесторів за сприяння іноземного суб'єкта угоди. Найбільш прийнятним є інформаційний обмін за допомогою мережі Інтернет, надання іноземному партнеру доступу до сторінок веб-сайту.

Заходи Програми передбачають:

Організаційне забезпечення участі представників Сквирського району, як членів офіційних делегацій Київської області у міжнародних заходах:

у межах України;

за кордоном.


Показники продукту

Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату

в Сквирському районі на 2019-2021 роки

з/п

Назва показника

Оди-ниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

Етапи виконання Програми

Всього витрат на виконання програми

тис. грн

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

І

Показники продукту програми

1.

Регулярно оновлювати інформацію на інвестиційному порталі Київської області

од.

0

1

1

1

 

2.

Сприяти участі суб'єктів підприємницької діяльності у програмах міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва.

Проведення навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів з питань підвищення ефективності роботи із залучення інвестицій з підготовкою та друком необхідних матеріалів за відповідною тематикою

Од.

0

-

1

-

В межах кошторису виконавців

3.

Участь представників в щорічному Міжнародному інвестиційному форумі Київської області

Од.

0

1

1

0

В межах кошторису виконавців

4.

Оновлення інвестиційного паспорту Сквирського району та поширення електронного каталогу інвестиційних пропозицій

Шт.

0

1

1

 

1

 

Не потребує фінансування

5.

Виготовлення та розповсюдження іміджевої продукції  та інформаційно- презентаційних матеріалів (буклетів, проспектів, банерів тощо) для поширення інформації про інвестиційну привабливість регіону

 

Шт.

0

-

100

100

В межах кошторису виконавців

6.

Інформаційна  підтримка діяльності Агенції регіонального розвитку

Од.

0

1

1

1

Не потребує фінансування

7.

Проведення „Конкурсу інвестиційних проектів”

Од.

0

0

1

0

Не потребує фінансування

9.

Організаційне забезпечення участі представників бізнесу району, як членів офіційних делегацій Київської області у міжнародних заходах:

- в межах України;

- за кордоном.

осіб

0

0

1

1

В межах кошторису виконавців

ІІ

Показники ефективності Програми

1

Середня вартість участі суб'єктів підприємницької діяльності у програмах міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва.

Проведення навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів з питань підвищення ефективності роботи із залучення інвестицій з підготовкою та друком необхідних матеріалів за відповідною тематикою

Тис. грн.

0

В межах кошторису виконавців

В межах кошторису виконавців

В межах кошторису виконавців

В межах кошторису виконавців

2

Середня вартість участі в щорічному Міжнародному інвестиційному форумі Київської області

Тис. грн

-

-

-

-

В межах кошторису виконавців

3

Середня вартість оновлення інвестиційного паспорту Сквирського району та поширення електронного каталогу інвестиційних пропозицій

Тис. грн

0

0

0,1

0,1

В межах кошторису виконавців

4

Середня вартість виготовлення та розповсюдження іміджевої продукції  та інформаційно- презентаційних матеріалів (буклетів, проспектів, банерів тощо) для поширення інформації про інвестиційну привабливість регіону

Тис. грн

0

0,02

0,02

0,02

В межах кошторису виконавців

5

Вартість інформаційної підтримки діяльності Агенції регіонального розвитку

Тис. грн

0

0

0

0

Не потребує фінансування

6.

Середня вартість проведення конкурсів інвестиційних проектів

Тис. грн

0

0

100,0

0

 

100,0

ІІІ

Показники якості Програми

1.

Збільшення рівня поінформованості потенційних інвесторів про можливості району, формування позитивного інвестиційного іміджу, збільшення кількості реалізованих інвестиційних проектів на території Сквирського району

% до запланованого

0

20%

40%

80%

Не потребує фінансування

2.

Забезпечення формування позитивного іміджу Сквирського району як перспективного регіону для започаткування та розширення бізнесу

% до запланованого

0

20%

40%

80%

Не потребує фінансування

3.

Збільшення поінформованості потенційних інвесторів про можливості району, формування позитивного інвестиційного іміджу району, збільшення кількості реалізованих інвестиційних проектів

% до запланованого

0

20%

40%

80%

Не потребує фінансування

4.

Підвищення обізнаності міжнародної економічної спільноти стосовно інвестиційного потенціалу Сквирського району

% до запланованого

0

-

100%

100%

 

5.

Налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами, зростання загального обсягу іноземних інвестицій в економіку Сквирського району

% до запланованого

0

100%

100%

 

100%

 

6.

Сприяння  в  реалізації  перспективних  інвестиційних  проектів

% до запланованого

0

-

100%

-

 

Напрями діяльності та заходи Програми залучення інвестицій

та поліпшення інвестиційного клімату в Сквирському районі на 2019-2021 роки

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін вико-нання заходу

 

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. грн

Очікуваний результат

2019 р.

2020 р.

2021 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Створення сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності

1.1. Регулярно оновлювати інформацію на інвестиційний портал Київської області

2019-2021 роки

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації

 

 

 

 

Регулярне оновлення інформації на інвестиційному порталі Київської області

1.2. Сприяти участі суб'єктів підприємницької діяльності у програмах міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Проведення навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів з питань підвищення ефективності роботи із залучення інвестицій з підготовкою та друком необхідних матеріалів за відповідною тематикою

 

2019-2021 роки

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації

 

 

 

 

Всебічна інформаційна підтримка суб'єктів підприємницької діяльності по залученню міжнародної технічної допомоги

2.

Популяриза-ція інвестиційно-го потенціалу Сквирського регіону серед міжнародних організацій та компаній (інвесторів)

2.1. Сприяння участі представників Сквирського району,  Київської області у міжнародних виставках, форумах тощо

За окремим планом

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації, міськвиконкоми

У межах кошторису виконавців

-

-

-

Участь представників Сквирського району Київської області у міжнародних виставках, форумах з інвестиційних питань

 

2.2. участь в проведенні щорічного Міжнародного інвестиційного форуму Київської області

Щороку

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації, міськвиконкоми

 

 

 

 

Щорічне проведення Міжнародного інвестиційного форуму.

Залучення інвесторів до реалізації

інвестиційних проектів

регіону, встановлення міжнародних зв’язків, формування обізнаності та зацікавленості серед

ділових кіл в можливостях

ведення бізнесу на

Київщині

3.

Маркетинг та промоція інвестицій-ного потен-ціалу регіону

3.1. Сприяти поширенню інформації серед бізнесових кіл щодо державної політики в інвестиційній сфері та стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки

2019-2021 роки

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації, міськвиконкоми

У межах кошторису виконавців

 

 

 

Забезпечення

представлення потенціалу

району серед бізнесових кіл щодо державної політики в інвестиційній сфері та стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки.

3.2. Оновлення інвестиційного паспорту Сквирського району та поширення електронного каталогу інвестиційних пропозицій

1 раз на рік

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації

 

 

 

 

Оновлений

друкований Інвестиційний

паспорт та каталог інвестиційних проектів Сквирського району.

Сучасний інформаційно-презентаційний матеріал, який висвітлює поточний економічний стан Сквирського району з якісними та кількісними, показниками, має аналітичну інформацію та презентація потенційних проектів для інвестування.

3.3. Виготовлення та розповсюдження іміджевої продукції  та інформаційно- презентаційних матеріалів (буклетів, проспектів, банерів тощо) для поширення інформації про інвестиційну привабливість регіону

За окремим планом

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації, міськвиконкоми

 

 

 

 

Видавництво та представлення  іміджевої продукції  та інформаційно - презентаційних матеріалів для покращення іміджу регіону та представлення району на різних рівнях рівні

 

4.

Ресурсне та інформаційне забезпечення процесів залучення інвестицій

4.1. Залучати іноземних інвесторів до підготовки інформаційних матеріалів з висвітлення позитивної практики ведення бізнесу в Сквирському районі

2019-2021 роки

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації

У межах кошторису виконавців

-

-

-

Залучення іноземних інвесторів до підготовки інформаційних матеріалів з висвітлення позитивної практики ведення бізнесу в Сквирському районі

4.2. Продовжити роботу щодо оновлення бази даних земельних ділянок сільськогосподарського та промислового призначення для створення спільних сільськогосподарських та промислових підприємств з іноземними інвестиціями

2019-2021 роки

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації

У межах кошторису виконавців

-

-

-

Ведення та оновлення бази даних земельних ділянок сільськогосподарського та промислового призначення для створення спільних сільськогосподарських та промислових підприємств з іноземними інвестиціями

4.3. Проведення роботи щодо визначення об’єктів державної та комунальної власності до яких може застосовуватися механізм державно-приватного партнерства, концесії

2019-2021 роки

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації, міськвиконкоми

У межах кошторису виконавців

-

-

-

Визначення об’єктів державної та комунальної власності до яких може застосовуватися механізм державно-приватного партнерства, концесії

5.

Підвищення ефективності управління процесами інвестування в економіку району

5.1. Розробити проект Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату Сквирського району на 2022-2024 роки

Друге півріччя 2021 року

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації

У межах кошторису виконавців

-

-

-

Розроблений проект Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату Сквирського району на 2022-2024 роки

5.2. Інформаційна підтримка діяльності Агенції регіонального розвитку

2019-2020 роки

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації

 

 

 

 

Забезпечення умов для діяльності

Агенції регіонального розвитку

5.3. Забезпечити функціонування Ради підприємців при Сквирській районній державній адміністрації

2019-2021 роки

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації

У межах кошторису виконавців

-

-

-

Періодичне проведення засідань Ради не рідше ніж 2 рази на рік. Розгляд та пропозиції розв'язання проблемних питань

 

 

5.4. Розробити комплекс заходів із залучення інвесторів до відновлення, модернізації та створення житлово-комунальної інфраструктури, паливно-енергетичного комплексу з метою активізації використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії

2019-2021 роки

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації

У межах кошторису виконавців

-

-

-

Розроблення комплексу заходів залученню інвесторів до відновлення, модернізації та створення житлово-комунальної інфраструктури, паливно-енергетичного комплексу з метою активізації використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії

 

 

26

 

6. Очікувані результати виконання Програми,

визначення її ефективності

Внаслідок здійснення заходів Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Сквирському районі на 2019-2021 роки очікуваними результатами є:

1. Покращення інвестиційного іміджу та клімату Сквирського району в Україні та за її межами.

2. Підвищення поінформованості потенційних інвесторів про можливості вигідного інвестування коштів у регіон.

3. Збільшення обсягу інвестицій в економіку регіону.

4. Створення нових робочих місць.

5. Активізація інвестиційної діяльності через розширення джерел, механізмів та інструментів залучення інвестицій;

6. Зростання позитивного інвестиційного іміджу Сквирського району;

7. Налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами;

8. Зростання загального обсягу інвестицій в економіку Сквирського району;

9. Зростання обсягів виробництва конкурентноспроможної продукції;

10. Створення умов для сталого розвитку регіону, підвищення рівня життя населення, подолання безробіття;

11. Підвищення обізнаності міжнародної економічної спільноти стосовно інвестиційного потенціалу Сквирського району;

12. Підвищення випуску експортно-орієнтованої продукції;

13. Реалізація інвестиційних проектів у пріоритетних сферах економіки регіону;

14. Активізація інвестиційної діяльності Сквирського району.

У ході реалізації Програми має бути забезпечено:

Наповнення інвестиційного порталу Київської області інформацією про інвестиційний потенціал Сквирського району із зазначенням всіх інвестиційних проектів запропонованих до реалізації;

створення позитивного іміджу Сквирського району стосовно інвестиційного клімату та економічного потенціалу;

розширення і зміцнення коопераційних зв'язків між підприємствами Сквирського району та підприємствами інших регіонів України;

забезпечення координації та моніторингу за діяльністю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо співпраці з інвесторами;

розширення міжнародних двосторонніх зв'язків між підприємствами Сквирського району та закордонними інвесторами;

надання та розповсюдження інформації щодо інвестиційної привабливості Сквирського району;

стимулювання процесу впровадження інвестиційних пропозицій в аграрному секторі;

залучення інвесторів до реалізації інвестиційних проектів інноваційної спрямованості;

забезпечення представництва на інвестиційних презентаціях та форумах кращих інвестиційних проектів підприємств і організацій Київської області;

своєчасне інформування інвесторів щодо інвестиційних пропозицій підприємств Сквирського району;

 

 

 

створення сприятливих умов для залучення інвестицій в сільські населені пункти Сквирського району.

У результаті реалізації заходів Програми буде поліпшено інвестиційний клімат в Сквирського району, що активізує інвестиційну діяльність та створить умови для зростання надходжень інвестицій в економіку.

Очікується, що за час реалізації Програми почне зростати обсяг прямих іноземних інвестицій. Зазначений прогноз базується на припущенні, що чинники, які формуються на загальнодержавному рівні, не будуть негативно впливати на інвестиційну привабливість економіки.

Зростання надходжень інвестицій дозволить більш ефективно та оперативно вирішувати існуючі проблеми соціально-економічного розвитку Сквирського району.

7. Координація та контроль за ходом

виконання Програми

Програма затверджується рішенням Сквирської районної ради.

Координація діяльності з виконання Програми здійснюється відділом економічного розвитку Сквирської райдержадміністрації.

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформує про хід виконання Програми департамент економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації з метою подальшого інформування Київської обласної ради.

 

 

 

Начальник відділу

економічного розвитку

райдержадміністрації                                                                    О. ПИЛЮТА

 

Переглядів: 131