Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Відповідно до доручення Київської обласної державної адміністрації (п. 5.18 протоколу Київської обласної державної адміністрації від 27.07.2017 щодо забезпечення розробки та внесення на розгляд сесії районної ради проекту Програми розробки містобудівної документації в районі на 2017-2020 роки, керуючись Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи рішення колегії Сквирської райдержадміністрації від 06.04.2017 року:

1. Схвалити проект Програми розробки містобудівної документації в Сквирському районі на 2017-2020 роки (додається).

2. Першому заступнику голови райдержадміністрації в установленому порядку організувати подання райдержадміністрацією проекту Програми на розгляд і затвердження сесією Сквирської районної ради.

3. Міській та сільським радам, управлінням та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, відповідним органам виконавчої влади після затвердження у встановленому порядку Програми забезпечити безумовне її виконання.

4. Оприлюднити розпорядження шляхом його опублікування в засобах масової інформації, а також розміщення на офіційному веб-сайті адміністрації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Славінську О.В.

Голова адміністрації В.В. Галюк

СХВАЛЕНО

розпорядження голови адміністрації

31 серпня 2017 року № 519

ПРОГРАМА

розробки містобудівної документації в

Сквирському районі на 2017-2020 роки

м. Сквира

ЗМІСТ

стор.

Паспорт Програми

3

ВСТУП

4

1.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

4

2.

Визначення мети Програми

5

3.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

5-6

4.

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

6-7

5.

Напрями діяльності та заходи Програми

8-11

6.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

11

Паспорт

Програми розробки містобудівної документації в Сквирському районі

на 2017-2020 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Сектор містобудування та архітектури Сквирської райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа райдержадміністрації про розроблення Програми

Програму розроблено на підставі доручення голови Сквирської райдержадміністрації відповідно до п.5.18 протоколу КОДА від 27.07.2017 та рішення колегії Сквирської райдержадміністрації від 06.04.2017 р.

3.

Розробник Програми

Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Органи місцевого самоврядування Сквирського району

5.

Відповідальний виконавець Програми

Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування( міський та сільські виконкоми), структурні підрозділи райдержадміністрації, проектні організації.

7.

Терміни реалізації Програми

2017 - 2020 роки

7.1.

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

В один етап

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Місцеві бюджети міської та сільських рад

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (для комплексних програм)

Кошти місцевих бюджетів

-

у тому числі:

9.1.

коштів державного бюджету*

коштів обласного бюджету

коштів інших місцевих бюджетів**

коштів інших джерел

-

Кошти місцевих бюджетів

-

-

Примітка:

* у разі, якщо відповідний захід передбачений аналогічною Державною цільовою програмою

** у разі, якщо відповідний захід передбачений у місцевих цільових програмах

Вступ

Програма розробки містобудівної документації в Сквирському районі на 2017 -2020 роки (далі – Програма) розроблена у відповідності до Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеві державні адміністрації» та на виконання доручення голови Сквирської районної державної адміністрації відповідно до п. 5.18 протоколу КОДА від 27.07.2017 і рішення колегії Сквирської райдержадміністрації від 06.04.2017 року. Програма передбачає розроблення органами місцевого самоврядування на території Сквирського району(міською і сільськими радами) в межах своїх бюджетів нових генеральних планів населених пунктів на своїх підвідомчих територіях (або оновлення існуючих), що надасть змогу здійснювати містобудівну діяльність у відповідності до вимог чинного містобудівного законодавства.

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Попередня районна Програма забезпечення містобудівною документацією Сквирського району на 2012-2015 роки, затверджена Сквирською районною радою (рішення № 10/05-12-06 від 14 березня 2012 року), яка передбачала фінансування розроблення містобудівної документації (генпланів населених пунктів на території Сквирського району) тільки за рахунок бюджетів міської та сільських рад, залишилася майже не реалізованою по причині відсутності необхідних коштів в їх бюджетах.

Із 50 населених пунктів на території району (49 сіл та одне місто Сквира з Кононівкою (колишній хутір з південної сторони біля Сквири, який на даний час рахується вулицею Кононівська), 40 сіл та місто мають генплани, розроблені в основному в 1960-х-початок 1970-х років, крім генпланів наступних населених пунктів: міста, розробленого інститутом «ДІПРОМІСТО» в 1981році, затвердженого в 1983 році; нового генплану с. Руда, розробленого і затвердженого у 2016 році, нового генплану с. Великі Єрчики, розробленого в 2016 році і затвердженого в 2017 році. Термін дії всіх генпланів, крім нових генпланів в с. Руда і в с. Великі Єрчики, в установленому порядку пролонговано безстроково. Але всі вони морально і фізично застаріли, не відповідають існуючій містобудівній ситуації, в т.ч. межам населених пунктів, визначених в 1990-х роках відповідними землевпорядними документаціями, тому потребують оновлення або нового розроблення. Для малих за розмірами населених пунктів: Андріївка, Владиславка, Дунайка, Новий шлях, Ордаша, Саврань, Ульянівка, Ями генеральні плани взагалі не розроблялися. Незважаючи на свою незначну площу та кількість населення, вимоги чинного містобудівного законодавства поширюються і на них в однаковій мірі, як для звичайних населених пунктів, тому для них також необхідно розробити містобудівну документацію.

На даний час, крім Рудянської та Великоєрчиківської сільських рад, до виготовлення нових генпланів населених пунктів на своїх підвідомчих територіях приступили Великополовецька, Пищиківська, Тхорівська і Шамраївська сільські ради (проекти генпланів знаходяться в стадії розробки).

Що стосується містобудівної документації регіонального рівня – Схеми планування території району, то вона вже фактично розроблена, згідно відповідної обласної цільової програми за кошти обласного бюджету; замовником її розробки виступив Департамент містобудування та архітектури КОДА; проектна організація – державний проектний інститут- «ДІПРОМІСТО»; Схема розроблялась протягом 2015-2017-х років, вже була розглянута на архітектурно-містобудівній раді Київської облдержадміністрації, і на даний час знаходиться на етапі усунення зауважень цієї ради, та усунення зауважень державної експертизи, на яку Схема також вже була представлена. Враховуючи, що її розроблення знаходиться на завершальному етапі, фактично на стадії її затвердження найближчим часом (до кінця 2017 року), в проекті даної Програми, що розробляється, вона участі не бере.

ІІ. Визначення мети Програми

Метою Програми є виконання вимог чинного містобудівного законодавства при здійсненні містобудівної діяльності на території Сквирського району,забезпечення наявності містобудівної документації, яка є інструментом державного регулювання планування території, до якої в першу чергу відносяться генеральні плани населених пунктів.

Містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

Програма передбачає організаційне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації на території Сквирського району для системної реалізації державної політики, обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів його розвитку, динамічного і збалансованого соціально-економічного розвитку територій населених пунктів, залучення інвестицій в район.

Згідно Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та внесення змін до нього всі рішення по питанню здійснення містобудівної діяльності повинні прийматися на підставі діючої містобудівної документації,, стан якої повинен відповідати всім нормативним вимогам. Відсутність сучасної містобудівної документації може призводити до хаотичної забудови населених пунктів; використання їх територій не за призначенням; виникнення труднощів в інженерному забезпеченні об’єктів; а відсутність загальної стратегії розвитку та використання території району стримує реалізацію інвестиційних проектів.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

В Сквирському районі налічується 27 сільських та 1 міська ради, 50 населених пунктів, з них один – м. Сквира з Кононівкою (колишній хутір, на даний час вул. Кононівська). Дані аналізу свідчать, що вся наявна містобудівна документація по населених пунктах району розроблялася в основному в 1960-70-х роках, морально та фізично застаріла. Враховуючи, що згідно чинного містобудівного законодавства всі рішення по питанню здійснення містобудівної діяльності повинні прийматися на підставі діючої містобудівної документації, стан якої повинен відповідати всім сучасним нормативним містобудівним вимогам, та враховуючи, що для таких населених пунктів, як м. Сквира, у якому з особливою необхідністю постало питання встановлення нових меж міста, так як існуючі житлові масиви індивідуальної садибної забудови між вулицями Пустоварівська – Партизанська та по вулиці Польова, забудова яких здійснювалась в кінці 1980- на початку 1990-х років в період відселення постраждалих у зоні Чорнобильської АЕС, знаходяться поза існуючими межами міста, в зв`язку з чим протягом декількох останніх років значна кількість їх мешканців до цього часу не можуть вирішити питання приватизації земельних ділянок в їх користуванні, на яких розміщені їх власні житлові будинки та надвірні господарські будівлі, актуальним є питання необхідності розробки містобудівної документації.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території. Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. Невід’ємною частиною генерального плану населеного пункту є план земельно-господарського устрою цього населеного пункту. У складі генерального плану населеного пункту може розроблятися план зонування його території, або може розроблятися як окрема містобудівна документація після затвердження генерального плану. Для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тисяч осіб генеральні плани можуть поєднуватися з детальними планами всієї території таких населених пунктів.

Рішення про розроблення генеральних планів населених пунктів приймають міська та сільські ради; замовниками генеральних планів є їх виконкоми, які організовують розроблення, внесення змін та подання генеральних планів населених пунктів на розгляд міської та відповідних сільських рад. Виконання робіт по розробці та оновленню генеральних планів населених пунктів повинно здійснюватись проектними організаціями, які мають відповідні ліцензії на розроблення містобудівної документації. Строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується.

Зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років.

Генеральні плани населених пунктів та зміни до них розглядаються і затверджуються відповідними сільськими та міськими радами на чергових сесіях протягом трьох місяців з дня їх подання.

Експертизі містобудівної документації на місцевому рівні підлягають виключно генеральні плани міст.

Виконавчі органи міської та сільських рад в установлений строк подають пропозиції до проекту місцевих бюджетів на наступний рік, або про внесення змін до бюджету на поточний рік, щодо потреби у розробленні містобудівної документації; визначають в установленому законодавством порядку розробників генеральних планів, встановлюють строки розроблення та джерела фінансування.

Згідно п. 2 ст. 10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» фінансування робіт з планування території населених пунктів здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законом.

Фінансування робіт з реалізації Програми передбачається здійснювати за рахунок:

коштів бюджетів міської та сільських рад;

потенційних інвесторів та інших джерел, не заборонених законом.

Фінансування Програми може здійснюватись також за рахунок пайової участі замовників об’єктів містобудування на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів; та за рахунок благодійних внесків.

Фінансування Програми за рахунок місцевих бюджетів здійснюється, виходячи з їх реальних можливостей та пріоритетів; обсяг видатків з місцевих бюджетів на відповідний рік визначається радами при затвердженні їх бюджетів; виділення коштів здійснюється за результатами виконання місцевих бюджетів на поточний рік.

ІV. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

аналіз законодавчих вимог щодо планування території;

регулювання соціально-економічного розвитку і визначення довгострокової політики розбудови району і населених пунктів на його території;

комплексна оцінка екологічних, економічних, соціальних інженерно-технічних та інших передумов і обмежень використання території;

визначення та обґрунтування шляхів вирішення питань комплексного використання територій району, розбудови їх інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури;

врахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

охоронна довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

регулювання забудови населених пунктів та інших територій;

організація схеми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури району та його населених пунктів;

оцінка опорного каркасу території району (ріки та водоймища, магістральні транспортні комунікації, поклади корисних копалин, тощо) та його вплив на майбутнє використання територій;

обгрунтування напрямків вдосконалення системи розселення та сталого розвитку населених пунктів району;визначення та корегування меж населених пунктів із обґрунтованим включенням нових прилеглих територій в межах міської та сільських рад, на території яких вони знаходяться;

взаєморозміщення виробництва, розташування природоохоронних, оздоровчих, рекреаційних, історико-культурних об’єктів, встановлення передбачених законодавством обмежень на планування їх забудови та інше використання;

зонування території з визначенням переважних видів її використання (сільське господарство, промисловість, розселення, природоохоронні, рекреаційні, історико-культурні території тощо); обґрунтування та встановлення режиму перспективного використання території по кожній зоні, рекомендації щодо розподілу праці та розміщення виробничих сил.

Програма реалізується органами місцевого самоврядування (районною, міською та сільськими радами), структурними підрозділами районної державної адміністрації в межах їх компетенції, спеціалізованими проектними та вишукувальними організаціями.

Реалізація Програми передбачає: розробку (оновлення) генеральних планів населених пунктів на території Сквирського району, що надасть змогу органам місцевого самоврядування (міській та сільським радам) та їх виконавчим органам приймати рішення з питань планування та забудови територій в межах визначених законом повноважень з урахуванням вимог містобудівної документації.

Реалізація Програми буде сприяти додержанню норм містобудівного і земельного законодавств при регулюванні використання територій шляхом забезпечення дотримання рішень затвердженої містобудівної документації. Це дасть можливість здійснювати комплексну забудову територій, визначати з них найбільш інвестиційно привабливі та збільшити темпи залучення і освоєння інвестицій, раціонально використовувати території, розташовувати та проектувати нове будівництво, вирішувати питання реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів архітектури і містобудування, упорядкування територій; проводити вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб; визначити межі населених пунктів, вирішити питання прибережно-захисних, водоохоронних та санітарно-захисних зон.

За результатами виконання Програми будуть визначені принципи планування, забудови та іншого використання території з метою створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення державних соціальних стандартів та надання державних соціальних гарантій шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури району, поглиблення процесів ринкової трансформації його економічного потенціалу; можливим стане визначення територій, які мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх регіональних та місцевих потреб із встановленням режиму їх використання, визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів, забезпечення раціонального використання природних ресурсів.

V. Напрямки діяльності та заходи Програми

Таблиця 1

№ п/п

Назва міської та сільських рад і населених пунктів на їх підвідомчих територіях.

Заг,чисел.

населення на території м/сільської рад

Вид бюджету на розробл. містобуд. документа-ції

(МД)

Загальні орієнт. обсяги коштів на розробл. МД (генпланів та планів зем.-господ. устрою), тис.грн.

Термін розроблення містобудівної документації, роки

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Антонівська с/р

с.Антонів

628

Кошти с/р

330

+

+

2

Буківська с/р

с.Буки

542

Кошти с/р

255

+

+

3

Великоєрчиківська с/р

с.Великі Єрчики

485

Кошти с/р

50

+

4

Великополовецька с/р с.ВеликеПоловецьке,

с.Андріївка,

с.Мала Михайлівка

2188

Кошти с/р

960

+

+

5

Горобіївська с/р с.Горобіївка,

с.Лаврики

1211

Кошти с/р

455

+

+

+

6

Домантівська с/р

с.Домантівка,

с.Квітневе,

с.Ями

515

Кошти с/р

470

+

+

7

Дулицька с/р

с.Дулицьке,

с.Безпечна

х.Ордаша

1004

Кошти с/р

645

+

+

8

Каленнівська с/р

с.Каленна

342

Кошти с/р

220

+

+

9

Кам`яногребельська с/р с.Кам`яна Гребля,

с.Золотуха

464

Кошти с/р

370

+

+

+

10

Красноліська с/р с.Красноліси

360

Кошти с/р

280

+

+

11

Кривошиїнська с/р с.Кривошиїнці,

с.Цапіївка

1206

Кошти с/р

455

+

+

12

Малоєрчиківська с/р

с.Малі Єрчики

350

Кошти с/р

205

+

+

13

Малолисовецька с/р

с.МаліЛисовці,

с.Миньківці

843

Кошти с/р

395

+

+

+

14

Мовчанівська с/р с.Мовчанівка,

с.Рибчинці,

с.Ульянівка

555

Кошти с/р

380

+

+

+

15

Оріховецька с/р с.Оріховець

492

Кошти с/р

205

+

+

16

Пищиківська с/р

с.Пищики,

с.Безугляки

1610

Кошти с/р

465

+

+

17

Пустоварівська с/р с.Пустоварівка

924

Кошти с/р

355

+

+

18

Рогізнянська с/р

с.Рогізна,

с.Дунайка,

с.Краснянка

514

Кошти с/р

430

+

+

+

19

Рудянська с/р

с.Руда,

с.Владиславка

1480

Кошти с/р

55

+

+

20

Самгородоцька с/р с.Самгородок,

с.Саврань,

х.Новий шлях

1085

Кошти с/р

475

+

+

21

Селезенівська с/р с.Селезенівка

556

Кошти с/р

255

+

+

22

Тарасівська с/р

с.Тарасівка,

с.Нова Пустоварівка

274

Кошти с/р

325

+

+

+

23

Тхорівська с/р

с.Тхорівка

735

Кошти с/р

255

+

+

24

Чубинецька с/р

с.Чубинці,

с.Таборів

700

Кошти с/р

465

+

+

25

Шаліївська с/р

с.Шаліївка,

с.Терешки

472

Кошти с/р

365

+

+

26

Шамраївська с/р с.Шамраївка

1725

Кошти с/р

400

+

+

27

Шапіївська с/р

с.Шапіївка,

с.Токарівка

562

Кошти с/р

380

+

+

+

28

м.Сквира з Кононівкою

16331

Кошти м/р

2000

+

+

Кошторисні обсяги робіт

на розроблення ( оновлення ) містобудівної документаціїта терміни її розроблення генеральних планів населених пунктів на території Сквирського району, і планів

земельно-господарського устрою, як невід’ємної частини генеральних планів

(п. 1 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)

Таблиця 2

№ п/п

Назви населеного пункту

Існуюча площа населеного пункту (га)

Орієнтовна вартість робіт з розроблення

(тис. грн.)

Орієнт. заг. вартість робіт

(тис. грн.)

Термін розроблення містобудівної документації, роки

Примітка

 

2017

2018

2019

2020

генпланів

Планівземельн.-госп. устрою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

c.Андріївка

35,4

70,0

35,0

105

+

 

2

c.Антонів

591,0

240,0

90,0

330

+

+

 

3

с.Безпечна

307,4

180,0

75,0

255

+

+

 

4

с.Безугляки

135,8

110,0

50,0

160

+

+

Ген план

в стадії розробки

 

5

с.Буки

363,4

180,0

75,0

255

+

+

 

6

с.Великі Єрчики

275,6

50,0

50

+

Генплан розроблено, ізатверджен.рішен.с/,р

2017р.

 

7

с.Велике Половецьке

945,6

400,0

150,0

550

+

+

Ген план

в стадії розробки

 

8

с.Владиславка

35,33

35,0

20,0

55

+

+

 

9

с.Горобіївка

487,4

200,0

80,0

280

+

+

 

10

с.Домантівка

132

150,0

70,0

220

+

+

 

11

с.Дулицьке

400,6

220,0

90,0

310

+

+

 

12

с.Дунайка

51,1

70,0

35,0

105

+

+

 

13

с.Золотуха

109,9

100,0

50,0

150

+

+

 

14

с.Каленна

278,9

150,0

70,0

220

+

+

 

15

с.Кам`яна Гребля

273,5

150,0

70,0

220

+

+

 

16

с.Квітневе

83,4

90,0

45,0

135

+

+

 

17

с.Красноліси

453,4

200,0

80,0

280

+

+

 

18

с.Краснянка

34,9

65,0

40,0

105

+

+

 

19

с.Кривошиїнці

392,4

200,0

80,0

280

+

 

20

с.Лаврики

203,9

120,0

55,0

175

+

+

 

21

с.Мала Михайлівка

410,5

220,0

85,0

305

+

+

Ген план

в стадії розробки

 

22

с.Малі Єрчики

257,6

140,0

65,0

205

+

+

 

23

с.МаліЛисовці

307,3

150,0

70,0

220

+

+

 

24

с.Миньківці

220,5

120,0

55,0

175

+

+

 

25

с.Мовчанівка

234,1

120,0

55,0

175

+

+

 

26

с.Нова Пустоварівка

76,2

80,0

40,0

120

+

+

 

27

с.Новий шлях

3,7

20,0

10,0

30

+

+

 

28

х.Ордаша

49,5

50

30

80

+

 

29

с.Оріховець

260,4

140,0

65,0

205

+

+

 

29

с.Пищики

423,1

220,0

85,0

305

+

+

Ген план

в стадії розробки

 

30

с.Пустоварівка

630,6

260,0

95,0

355

+

+

 

31

с.Рибчинці

113,9

100,0

50,0

150

+

+

 

32

с.Рогізна

284,2

150,0

70,0

220

+

+

 

33

с.Руда

396,4

Генплан розроблено, ізатверджен..2016р

 

34

с.Саврань

37.4

70,0

35,0

105

+

+

 

35

с.Самгородок

597,7

250,0

90,0

340

+

+

 

36

с.Селезенівка

353,9

180,0

75,0

255

+

+

 

37

с.Таборів

297,4

160,0

75,0

235

+

+

 

38

с.Тарасівка

246,8

140,0

65,0

205

+

+

 

39

с.Терешки

141,6

110,0

50,0

160

+

+

 

40

с.Токарівка

143,8

110,0

50,0

160

+

+

 

41

с.Тхорівка

354,2

180,0

75,0

255

+

+

Ген план

в стадії розробки

 

42

с.Ульянівка

18,1

35,0

20,0

55

+

+

 

43

с.Цапіївка

159,4

120,0

55,0

175

+

 

44

с.Чубинці

300,1

160,0

70,0

230

+

+

 

45

с.Шаліївка

233,6

140,0

65,0

205

+

+

 

46

с.Шамраївка

810,5

300,0

100,0

400

+

+

Ген план

в стадії розробки

 

47

с.Шапіївка

279,5

150,0

70,0

220

+

+

 

48

с.Ями

66,70/100,0

120,0

35,0

155

+

+

 

49

м.Сквира з Кононівкою

1564,3

1500,0

500,0

2000

+

+

 

Загальна орієнтовна вартість робіт по розробленню містобудівної документації(генеральних планів населених пунктів та планів земельно-господарського устрою) складає 12,900 тис. грн. Фінансування Програми в 2017 році та послідуючих роках буде здійснюватися за результатами виконання місцевих бюджетів.

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Згідно функціональних обов’язків та в межах своїх повноважень, визначених Положенням про сектор містобудування та архітектури Сквирської райдержадміністрації, координація дій за ходом виконання Програми покладається на сектор містобудування та архітектури, який згідно затвердженого райдержадміністрацією Порядку розроблення районних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання раз на рік готує та подає до відділу економічного розвитку райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання Програми. Крім того, контроль за виконанням Програми як органом місцевого самоврядування вищого рівня може здійснюватися Сквирською районною радою.

Керівник апарату

райдержадміністрації В.Л .Салтанюк

Переглядів: 498