Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2015
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Травень 2020
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2015
Друк
:

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

12 жовтня 2015 року                                                                                            №410

Про затвердження Положення

про відділ адміністративних

послуг

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження  Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації  від 25.09.2015 № 386 «Про перейменування посади»:

 

  1. Затвердити Положення про відділ адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації (додається).

 

  1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації  від 14.10.2014  № 458 «Про затвердження Положення про відділ адміністративних послуг».

 

 

 

Голова адміністрації                                                                                                Р.В. Лінда

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Сквирської

районної державної адміністрації

12.10.2015  №410

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ адміністративних послуг

Сквирської районної державної адміністрації

  1. 1. Загальні положення

1.1.  Відділ адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації (далі - Відділ) є структурним  підрозділом Сквирської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація).

1.2. Відділ утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг, в тому числі документів дозвільного характеру, здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації (далі – Центр).

На Відділ покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

1.3. Відділ утворюється розпорядженням голови райдержадміністрації.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Сквирської райдержадміністрації, цим Положенням.

1.5. Координацію роботи Відділу здійснює перший заступник голови райдержадміністрації.

1.6. Положення про Відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

  1. Основні завдання Відділу

2.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

2.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

  1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1. Надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

3.2. Приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подає документи (їх копії) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3.3. Видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомляє про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.4. Організаційно забезпечує надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

3.5. Здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

3.6. Надає адміністративні послуги у випадках, передбачених законом.

3.7. Складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

3.8. Забезпечує безоплатне консультування   з   питань   отримання   відповідних   документів дозвільного характеру за зверненням суб'єкта господарювання.

 

4. Права Відділу

4.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

4.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4.3. Інформувати суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

4.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

4.5. Порушувати клопотання перед головою райдержадміністрації щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Відділу та Центру.

 

5. Організація роботи Відділу

5.1. До складу Відділу входять начальник відділу та адміністратори.

5.2. Відділ очолює начальник відділу адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації (далі – начальник відділу), на якого покладається здійснення функцій керівника Центру.

5.3.  Начальник відділу та адміністратори призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації.

5.4. Відділ забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Відділ, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається розпорядженням голови райдержадміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

5.6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

5.7. Графік роботи працівників Відділу визначається окремим розпорядженням голови райдержадміністрації.

5.8. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу здійснюється за рахунок державного бюджету.

 

6. Начальник відділу

6.1. Здійснює керівництво роботою Відділу, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Відділу.

6.2. Організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру.

6.3. Координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними службових обов’язків.

6.4. Організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів.

6.5. Сприяє створенню належних умов праці у Відділі, вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Відділу та Центру.

6.6. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів.

6.7. Може здійснювати функції адміністратора.

6.8. Здійснює інші повноваження згідно чинного законодавства стосовно діяльності центру.

6.9. Начальник відділу є керівником Центру надання адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації.

6.10. У випадку відсутності начальника відділу, його обов’язки покладаються на одного з адміністраторів Відділу.

7. Відповідальність

7.1. Адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

7.2. Дії або бездіяльність адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

7.3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.

7.4. Держава, відшкодувавши шкоду, заподіяну адміністратором внаслідок незаконно прийнятих ним рішень, дій чи бездіяльності, має право зворотної вимоги до винної особи згідно із законом.

 

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                          В.Л. Салтанюк

:  
Друк
:

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

09 жовтня 2015 року                                                                                              №409

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо інвентаризації земельної

ділянки, що перебуває у власності

Ульянової Марії Василівни  на території

Великополовецької сільської ради  Сквирського району

 

Розглянувши заяву гр. Ульянової М. В.,   технічну документацію щодо проведення інвентаризації земельної ділянки з метою уточнення меж ділянки та  уточнення даних, отриманих в результаті проведення інвентаризації з інформацією, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Ульянової Марії Василівни в адміністративних межах Великополовецької сільської ради Сквирського району Київської області, та керуючись ст. ст. 17, 122, 123,149 Земельного кодексу України , ст. ст. 13, 22, 25 Закону України «Про землеустрій», п. 7 розділу VII „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про Державний земельний кадастр», постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 року № 513 „Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель” (зі змінами та доповненнями станом на 20.02.2013 року), керуючись частиною 2 статті 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною 1 статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

 

1. Затвердити технічну документацію щодо проведення інвентаризації земельної ділянки з метою уточнення меж ділянки та  уточнення даних, отриманих в результаті проведення інвентаризації з інформацією, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва            гр. Ульянової Марії Василівни в адміністративних межах Великополовецької сільської ради Сквирського району Київської області.

 

2. Відділу Держземагенства у Сквирському районі забезпечити внесення відомостей, зазначених у  технічній документації до Державного земельного кадастру та державної статистичної звітності.

 

3. Гр. Ульяновій М.В. оформити право власності на земельну ділянку відповідно до діючого законодавства.

 

4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови адміністрації  Нечипоренка І.В.

Голова адміністрації                                                                                                     Р.В. Лінда

 

:  
Друк
:

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

09  жовтня 2015 року                                                                                             №408

Про  проведення безоплатного

капітального ремонту  житлового будинку

інваліда війни

 

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р.№5331-XII( із змінами та доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право» та з метою покращення побутових умов інваліда війни Луцької М.І., враховуючи пропозиції комісії щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу від 21.07.2015 №4:

 

1.Провести безоплатний капітальний ремонт житлового будинку інваліда війни:

Луцької          Марії Іванівни, м. Сквира, пров.Почтовий,16; на суму 17 тис.                      840 грн.00 коп.

 

2.Управлінню соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації провести розрахунки з ПП «Моісеєнко» за рахунок  коштів субвенції з державного бюджету.

 

3.Управлінню фінансів райдержадміністрації здійснити фінансування витрат, пов’язаних із проведенням безоплатного  капітального ремонту житлового будинку  інваліда війни за рахунок коштів з державного бюджету, передбачених на ці цілі.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження  покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Нечипоренка І.В.

 

 

Голова адміністрації                                                                                Р.В.Лінда

:  
Друк
:

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

08 жовтня 2015 року                                                                                             №407

Про початок опалювального сезону

в населених пунктах Сквирського району

у 2015-2016 році

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про теплопостачання”, „Про житлово-комунальні послуги”, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, розпорядження Київської облдержадміністрації від 07.10.2015 № 385 «Про початок опалювального сезону в населених пунктах Київської області у 2015/2016 році», протоколу засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 07.10.2015 № 12 та виходячи з кліматичних умов:

 

1. Розпочати з 08 жовтня 2015 року опалення дошкільних, шкільних закладів, закладів охорони здоров’я та соціального захисту району згідно із заявами керівників установ, узгоджених з органами місцевого самоврядування.

 

2. Розпочати з 09 жовтня 2015 року опалювальний сезон у населених пунктах Сквирського району.

 

3. Підключення споживачів до систем теплопостачання здійснювати при наявності актів готовності до опалювального сезону (додаток 10 до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71, зареєстрованим   у   Міністерстві   юстиції  України   5 березня   2007   року    за   № 197/13464), проведених розрахунках і погашенні заборгованості за енергоносії.

 

4. Відповідальність за дотримання вимог порядку підключення споживачів до систем теплопостачання покласти на міського та сільських голів.

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Нечипоренка І.В.

 

Голова  адміністрації                                                                                             Р.В. Лінда

:  
Друк
:

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

07 жовтня 2015 року                                                                                                   №406

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у спільну часткову власність в рівних частках кожному

гр. Катренко Ользі Петрівні та Катренко Анатолію Івановичу

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

в межах  Великополовецької сільської ради

Сквирського району Київської області

 

Розглянувши заяву ТОВ «Земельний проект» в інтересах гр.Катренко Ольги Петрівни та Катренко Анатолія  Івановича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр.Катренко Ользі Петрівні та Катренко Анатолію Івановичу в межах Великополовецької сільської ради Сквирського району Київської області,розробленого                  ТОВ «Земельний проект», та керуючись ст.ст. 17, 22, п.г  ч.1 ст.81, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.6, п.7 ст.13, ст.41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр.Катренко Ользі Петрівні та Катренко Анатолію Івановичу в межах Великополовецької сільської ради Сквирського району Київської області, категорія земель-землі сільськогосподарського призначення-рілля.

 

2. Передати у спільну часткову власність  в рівних частках кожному гр. Катренко ОльзіПетрівні (проживає за адресою:  вул. Жовтнева,173,  с. Великополовецьке Сквирського району Київської області, серія і номер паспорта СК048077; ідентифікаційний номер 1702119606), гр. Катренко Анатолію Івановичу (проживає за адресою: с.Великополовецьке Сквирського району Київської області; серія і номер паспорта СМ334229; ідентифікаційний номер 1924617937)земельну ділянку, кадастровий номер 3224081200:06:002:0026,                   площею 4,3824 га (з них ріллі-4,3824га), оформити гр.Катренко Ользі Петрівні та Катренко Анатолію Івановичу право спільної часткової власності на земельну ділянку.

 

3. Встановити правові обмеження на використання земельної ділянки:

3.1. До набрання чинності Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», не допускається  купівля-продаж або іншим способом відчуження і зміна цільового призначення (використання) земельної ділянки.

3.2. Дотримуватись природоохоронних, санітарно-епідеміологічних та інших вимог, встановлених чинним законодавством України.

 

4. Відділу Держземагентства у Сквирському районі внести відповідні зміни до державного земельного кадастру.

 

5. Документацію із землеустрою передати до відділу Держземагентства у Сквирському районі для формування Державного фонду документації із землеустрою.

 

6. Контроль за виконанням  цього розпорядження  покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Нечипоренка І.В.

 

Голова адміністрації                                                                                                 Р.В.Лінда

:  
Більше статтей...
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 8 з 22

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack