Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2018 Квітень № 203 27 квітня 2018 року "Про затвердження Положення про сектор містобудування та архітектури Сквирської районної державної адміністрації "
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Травень 2018
П В С Ч П С Н
  1 2 3 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

№ 203 27 квітня 2018 року "Про затвердження Положення про сектор містобудування та архітектури Сквирської районної державної адміністрації " Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про затвердження Положення

про сектор містобудування

та архітектури Сквирської районної

державної адміністрації

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну службу", Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 (зі змінами), Регламенту Сквирської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації від 28 березня 2018 року № 161:

1. Затвердити Положення про сектор містобудування та архітектури Сквирської районної державної адміністрації (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 28 листопада 2014 року № 537 "Про затвердження Положення про сектор містобудування та архітектури Сквирської районної державної адміністрації".

Голова адміністрації В.В. Галюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Сквирської райдержадміністрації

27 квітня 2018 року № 203

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор містобудування та архітектури

Сквирської районної державної адміністрації

1. Сектор містобудування та архітектури Сквирської районної державної адміністрації (далі - Сектор) утворюється головою Сквирської райдержадміністрації, є структурним підрозділом районної державної адміністрації, забезпечує виконання покладених на нього завдань в межах його повноважень на території Сквирського району.

2. Сектор підпорядкований голові Сквирської райдержадміністрації а також підзвітний і підконтрольний Департаменту містобудування і архітектури Київської обласної державної адміністрації.

3. Сектор є бюджетною, неприбутковою установою.

4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України у сфері містобудування; Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 „Про містобудівний кадастр” та „Про порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами” від 25 травня 2011 року № 556, наказами централь­ного органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Сквирської районної державної адміністрації, а також Положенням про сектор містобудування та архітектури Сквирської районної державної адміністрації (далі – Положення).

5. Основним завданням Сектору є реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Сквирського району.

6. Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень та в межах своєї компетенції виконує такі завдання:

6.1. організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

6.2. надає адміністративні послуги;

6.3. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів з питань будівництва у межах визначених повноважень;

6.4. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

6.5. бере участь у підготовці заходів щодо місцевого і регіонального розвитку;

6.6. в межах своєї компетенції розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань містобудування;

6.7. бере участь в межах своєї компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

6.8 бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

6.9. бере участь у підготовці звітів голови держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

6.10. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної і районної держадміністрації;

6.11. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

6.12. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

6.13. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

6.14. контролює органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень у сфері містобудування та архітектури і надає їм методичну допомогу з цих питань;

6.15. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

6.16. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

6.17. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

6.18. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

6.19. бере участь в межах своєї компетенції у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

6.20. забезпечує захист персональних даних;

6.21. готує пропозиції щодо планування територій на місцевому рівні;

6.22.організовує розроблення і подання на затвердження районної ради містобудівних програм;

6.23. організовує підготовку комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

6.24. організовує в установленому порядку розроблення або внесення змін до схеми планування території району та її затвердження;

6.25. здійснює моніторинг реалізації схеми планування території району, стану розроблення, оновлення містобудівної документації на місцевому рівні, забудови та іншого використання територій;

6.26. забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;

6.27. сприяє розробленню, проведенню в необхідних випадках експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів району;

6.28. розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів району, готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

6.29. приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району на підставі проектних рішень містобудівної документації районного рівня;

6.30. в межах компетенції сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

6.31. готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб;

6.32. координує діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та культурної спадщини;

6.33. координує діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи і надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

6.34. співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування та архітектури на території району;

6.35. інформує населення про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

6.36. сприяє створенню та оновленню картографічної основи території району, здійснює реєстрацію даних виконавчої зйомки топографічної основи масштабів 1:480, 1:2000, 1:4800, 1:10000, 1:24800, 1:48000, 1:100000;

6.37. забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

6.38. забезпечує ведення містобудівного кадастру на районному рівні;

6.39. здійснює керівництво за відповідальним працівником, який веде містобудівний кадастр з питань щодо:

1) організації створення та ведення містобудівного кадастру, визначення завдань моніторингу об’єктів, залучення науково-дослідних та проектно-вишукувальних організацій для впровадження інноваційних технологій ведення містобудівного кадастру;

2) визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і черговості виконання робіт;

3) введення в роботу Служби містобудівного кадастру єдиних організаційно-правових та нормативно-методичних документів, а також програмно-технічних комплексів ведення містобудівного кадастру;

4) впровадження керівних документів щодо діяльності з ведення містобудівного кадастру;

5) організації підготовки та подання звітів органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування про стан ведення містобудівного кадастру та результати кадастрової діяльності;

6) організації впровадження єдиних організаційно-правових, нормативно-методичних та програмно-технічних основ ведення містобудівного кадастру, типових форм містобудівного паспорта об’єкта та кадастрових довідок, єдиної цифрової топографічної основи території Сквирського району різних масштабів;

7) організації проведення постійного містобудівного моніторингу та занесення результатів в базу даних містобудівного кадастру на території району;

6.40. є розпорядником інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, отриманих в установленому порядку від Департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації, що стосується території Сквирського району;

6.41. організовує проведення засідань архітектурно-містобудівної ради районного рівня;

6.42. сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

6.43. здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Сектор має право:

7.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Сквирської райдержадміністраці, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

7.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, місьсільвиконкомів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

7.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Сквирської райдержадміністрації у сфері містобудування та архітектури;

7.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами Сквирської райдержадміністрації, міськ- сільсьвиконкомів, міської та сільських рад, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

7.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань містобудівної та архітектурної діяльності, проводити архітектурно-містобудівні ради.

8. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Сквирської райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та для здійснення запланованих заходів.

9. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сквирської райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням Департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації. Завідувач Сектору за посадою є головним архітектором району, а також головою архітектурно-містобудівної ради районного рівня.

10. Завідувач Сектору:

10.1. здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби;

10.2. здійснює керівництво Сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у ньому;

10.3. подає на затвердження голові Сквирської райдержадміністрації положення про Сектор;

10.4. затверджує посадову інструкцію головного спеціаліста Сектору та визначає його обов’язки;

10.5. планує роботу Сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

10.6. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору;

10.7. звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи;

10.8. може входити до складу колегії райдержадміністрації;

10.9. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

10.10. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10.11. представляє інтереси Сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови райдержадміністрації;

10.12. видає у межах своїх повноважень накази (в разі необхідності), організовує контроль за їх виконанням;

10.13. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державного службовця сектору;

10.14. подає на затвердження голови Сквирської райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Сектору в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

10.15. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Сквирської райдержадміністрації кошторису Сектору;

10.16. формує персональний склад архітектурно-містобудівної ради при Секторі містобудування та архітектури Сквирської районної держадміністрації – дорадчого органу Сектору;

10.17. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Сектору;

10.18. забезпечує дотримання головним спеціалістом Сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

10.19. може здійснювати творчу діяльність, пов’язану з проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території Сквирської району, та як автор чи співавтор брати участь у розробленні містобудівної документації на території Сквирської району;

11. При Секторі утворюється архітектурно-містобудівна рада як дорадчий орган, що діє на громадських засадах, для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування.

12. Також при Секторі можуть утворюватися науково-технічна і художня ради.

13. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Сектору визначає голова Сквирської райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Сектор є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Керівник апарату

райдержадміністрації В.Л. Салтанюк

Переглядів: 203
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack