Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2018 Квітень № 190 18 квітня 2018 року "Про затвердження Положення про юридичний сектор апарату Сквирської районної державної адміністрації "
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Квітень 2018
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

№ 190 18 квітня 2018 року "Про затвердження Положення про юридичний сектор апарату Сквирської районної державної адміністрації " Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про затвердження Положення про юридичний сектор

апарату Сквирської районної державної адміністрації

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну службу", "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби", постанов Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації" (із змінами), від 26 вересня 2012 року № 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації", Положення про апарат Сквирської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації від 20 лютого 2018 року № 93:

1. Затвердити Положення про юридичний сектор апарату Сквирської районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 05 червня 2013 року № 171 "Про затвердження Положення про юридичний сектор апарату Сквирської районної державної адміністрації".

Голова адміністрації В.В. Галюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Сквирської райдержадміністрації

18 квітня 2018 року № 190

Положення

про юридичний сектор апарату

Сквирської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1.1. Юридичний сектор апарату Сквирської районної державної адміністрації (далі - сектор) утворюється головою районної державної адміністрації з метою правового забезпечення діяльності райдержадміністрації та є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.

1.2. Основним завданням юридичного сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та беззастережне виконання вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

З питань організації та проведення правової роботи юридичний сектор керується актами Мін'юсту.

1.4. Юридичний сектор апарату Сквирської районної державної адміністрації підпорядковується голові районної державної адміністрації. Координацію роботи юридичного сектору здійснює керівник апарату районної державної адміністрації.

ІІ. Завдання і функції сектору

2.1. Проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства.

2.2. Організовує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає керівництву райдержадміністрації пропозиції щодо вирішення правових питань.

2.3. Координує роботу і бере безпосередню участь у підготовці проектів розпоряджень, що регулюють відносини структурних підрозділів райдержадміністрації.

2.4. Забезпечує правильне застосування законодавства у районній державній адміністрації, інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.

2.5. Перевіряє на відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, візує їх за наявності погоджень керівників заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації або осіб, які їх заміщують та дотримання вимог Регламенту райдержадміністрації .

Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які мають фінансовий характер (виділення коштів, порядок проведення розрахунків, списання майна з балансу установи) візуються завідувачем юридичного сектору після їх погодження відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації або фінансовим управлінням райдержадміністрації.

Видання розпоряджень голови райдержадміністрації без попереднього погодження (візування) працівниками юридичного сектору не допускається.

2.6. Визначає проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які мають нормативний характер та підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області.

2.7. Розробляє проекти розпоряджень, договорів та додаткових угод, що стосуються земельного законодавства, бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації.

2.8. Проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації роботу по перегляду розпоряджень голови райдержадміністрації з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

2.9. За дорученням голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації розглядає матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів.

2.10. За дорученням голови райдержадміністрації здійснює координацію дій органів виконавчої влади щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та взаємозв’язків з правоохоронними органами.

2.11. Організовує претензійну і веде позовну роботу, дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені у зв'язку з порушенням майнових прав і законних інтересів.

2.12. Аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів, вносить керівництву пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності райдержадміністрації.

2.13. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси районної державної адміністрації в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

2.14. Разом з відповідними підрозділами райдержадміністрації бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці, надає правову допомогу працівникам, які потребують соціального захисту.

2.15. Сприяє своєчасному вжиттю законних заходів за рішеннями суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів тощо.

2.16. Організовує і проводить роботу, пов'язану із підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації, інформує про законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування, дає консультації з правових питань, готує інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань застосування законодавства.

2.17. За дорученням керівництва райдержадміністрації виконує інші завдання та функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до Регламенту Сквирської районної державної адміністрації та Положення про юридичний сектор.

2.18. Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання.

2.19. Надає безоплатну правову допомогу громадянам.

ІІІ. Сектор має право

3.1. Перевіряти додержання законності в районній державній адміністрації, органах місцевого самоврядування у випадках передбачених законодавством або за дорученням керівництва райдержадміністрації.

3.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій документи, висновки, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.3. Інформувати керівництво у разі покладення на нього виконання роботи, що не належить до функцій юридичного сектору чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні посадові особи не подають документи та інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

3.4. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться сектором відповідно до покладених на нього обов'язків.

3.5. За дорученням голови райдержадміністрації брати участь у засіданні Колегії, нарадах, інших дорадчих і колегіальних органах, які проводяться в районній державній адміністрації у випадку розгляду на них правових питань.

3.6. Подавати пропозиції щодо приведення у відповідність до законодавства проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що суперечать закону, які є обов'язковими для розгляду відділами і управліннями райдержадміністрації.

IV. Організація роботи сектору

4.1. До складу юридичного сектору апарату райдержадміністрації входять завідувач сектору та головний спеціаліст.

4.2. Роботу юридичного сектору організовує завідувач сектору. Призначення на посаду завідувача сектору здійснюється керівником апарату Сквирської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

На посаду завідувача юридичного сектору апарату Сквирської районної державної адміністрації призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

4.3. Головного спеціаліста сектору призначає на посаду та звільняє з посади керівник апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

На посаду головного спеціаліста юридичного сектору апарату Сквирської районної державної адміністрації призначається повнолітня особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має ступінь вищої юридичної освіти бакалавра або молодшого бакалавра.

4.4. У разі відсутності завідувача сектору його обов'язки виконує головний спеціаліст.

4.5. Робота сектору планується на квартал та місяць на основі плану роботи райдержадміністрації, доручень голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату та завдань сектору.

4.6. У межах своєї компетенції юридичний сектор взаємодіє з структурними підрозділами районної державної адміністрації, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями району.

4.7. Діловодство сектору ведеться українською мовою згідно з номенклатурою справ.

V. Завідувач юридичного сектору

5.1. Здійснює керівництво роботою сектору, забезпечує виконання та несе персональну відповідальність за невиконання покладених на сектор завдань.

5.2. Розробляє та подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про сектор.

5.3. Розробляє та подає на затвердження керівнику апарату посадову інструкцію головного спеціаліста сектору.

5.4. Планує роботу сектору.

5.5. Звітує перед головою райдержадміністрації та керівником апарату про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи.

5.6. У разі необхідності, за дорученням керівництва райдержадміністрації бере участь у засіданнях, нарадах та інших заходах райдержадміністрації при обговоренні питань, які мають відношення до правового забезпечення роботи райдержадміністрації.

5.7. Інформує керівництво райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства, або таких, що втратили чинність, і готує відповідні подання.

5.8. Інформує керівництво райдержадміністрації про покладення на працівників сектору обов'язків, що не належать до компетенції сектору чи виходять за його межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають відділу документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

5.9. Подає керівникові апарату районної державної адміністрації пропозиції про заохочення головного спеціаліста за сумлінне ставлення до своїх службових обов’язків або притягнення до дисциплінарної відповідальності за неналежне їх виконання.

5.10. За дорученням керівництва готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, пропозиції та зауваження до проектів нормативних актів.

5.11. У межах наданої компетенції розглядає скарги, заяви, звернення громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян та готує відповідні проекти рішень.

5.12. Проводить особистий прийом громадян згідно з графіком прийому громадян.

5.13. Несе відповідальність за відповідність чинному законодавству проектів розпоряджень та інших документів правового характеру, які ним візуються.

5.14. Забезпечує функціонування юридичної консультації на громадських засадах для надання безоплатної правової допомоги громадянам.

VI. Заключні положення

6.1. Покладання на юридичний сектор обов'язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції сектору не допускається.

6.2. Керівництво райдержадміністрації створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного сектору, забезпечує їх телефонним зв'язком, сучасною комп'ютерною технікою, для виконання службових обов'язків, доступом до електронних інформаційних правових систем, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

6.3. Cтpyктypa і чисельність сектору, фонд оплати праці працівників затверджується головою райдержадміністрації в межах граничної чисельності і відповідно до штатного розпису і кошторису витрат на апарат райдержадміністрації.

Керівник апарату

райдержадміністрації В.Л. Салтанюк

Переглядів: 104
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack