Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2018 Квітень № 181 05 квітня 2018 року "Про затвердження Положення про сектор контролю та роботи із зверненнями громадян апарату Сквирської райдержадміністрації "
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Квітень 2018
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

№ 181 05 квітня 2018 року "Про затвердження Положення про сектор контролю та роботи із зверненнями громадян апарату Сквирської райдержадміністрації " Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

 

Про затвердження Положення про сектор

контролю та роботи із зверненнями громадян

 

апарату Сквирської райдержадміністрації

 

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну службу", "Про звернення громадян", "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби", постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2000 року № 1290 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату місцевої державної адміністрації", Положення про апарат Сквирької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації від 20 лютого 2018 року № 93:

1. Затвердити Положення про сектор контролю та роботи із зверненнями громадян Сквирської районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 06 червня 2007 року № 369, від 05 грудня 2008 року № 622, від 05 грудня 2008 року № 623.

Голова адміністрації В.В. Галюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Сквирської райдержадміністрації

05 квітня 2018 року № 181

Положення

про сектор контролю та роботи із зверненнями громадян

апарату Сквирської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1.1. Сектор контролю та роботи із зверненнями громадян апарату Сквирської районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом апарату Сквирської райдержадміністрації, що утворюється головою адміністрації з метою здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної держадміністрацій, розгляд та реагування на запити і звернення депутатів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад , належного розгляду звернень та організації прийому громадян головою райдержадміністрації, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, перевірки цієї роботи в органах влади району.

1.2. Сектор у своїй діяльності з питань здійснення контролю безпосередньо підпорядковується голові районної державної адміністрації, з інших питань - керівнику апарату адміністрації.

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів Київської обласної та районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату, положенням про апарат райдержадміністрації, а також цим Положенням.

1.4. Сектор провадить свою діяльність на основі квартальних, місячних і тематичних (на виконання програм з довгостроковим періодом виконання, а також інших програм) планів, що затверджуються керівником апарату адміністрації.

1.5. Структура, чисельність працівників і шатний розпис сектору встновлюється головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату адміністрації.

1.6. Положення про сектор затверджується головою райдержадміністрації за поданням керівника апарату та завідувача сектору.

ІІ. Основні завдання сектору

2.1. Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень місцевих адміністрацій та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій (далі – документи), а також аналіз причини виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

2.2. Забезпечення своєчасного розгляду заяв та скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації з особистих проблем, з питань діяльності місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб.

2.3. Інформування голови райдержадміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами райдержадміністрації, підрозділами територіальних органів виконавчої влади в районі та органами місцевого самоврядування.

2.4. Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.

2.5. Забезпечення належної організації особистого прийому, виїзних прийомів громадян, прямого телефонного зв’язку з населенням району головою та заступниками голови райдержадміністрації, роботи постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, графіків особистих, виїзних прийомів, прямого телефонного зв’язку.

2.6. Надання методичної допомоги відділам, управлінням райдержадміністрації, міській, сільській радам та їх виконкомам в організації роботи із зверненнями і особистого прийому громадян.

2.7. Проведення аналізу та узагальнення питань, що порушуються у письмових та усних зверненнях громадян, особливо повторних, виявлення причин, що їх породжують, підготовки відповідних матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації, його заступників, керівника апарату.

ІІІ. Сектор, відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Веде в установленому порядку облік і контроль за виконання завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами та розглядом запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за виконанням яких покладено на сектор.

3.2. Готує, завчасно та систематично надає структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, територіальним органам центральних органів виконавчої влади інформаційні матеріали щодо термінів виконання документів.

3.3. Перевіряє виконання документів структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

3.4. Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади про виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

3.5. Готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, його заступників та керівника апарату адміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

3.6. Розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.

3.7. Проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.та своєчасно інформує голову райдержадміністрації, його заступників, відповідно до розподілу обов’язків, керівника апарату про неможливість їх додержання.

3.8. Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії райдержадміністрації питань про стан виконання документів у структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування, територіальних органах центральних органів виконавчої влади

3.9. Здійснює контроль за ходом виконання розпоряджень голови адміністрації, інших документів, готує інформацію про стан їх виконання за місяць і квартал разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, із залученням фахівців проводить перевірку цієї роботи у структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, надає методичну допомогу. Розробляє і вносить пропозиції щодо порядку організації інформування керівництва райдержадміністрації з цих питань.

3.10. Розробляє і подає в установленому порядку проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, інші матеріали з питань організації і удосконалення контрольної роботи.

3.11. Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з питань контролю за виконанням контрольних документів.

3.12. Інформує голову, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації про зміст звернень громадян, готує необхідні матеріали для своєчасного та правильного їх розгляду.

3.13. Веде облік громадян, що побували на прийомі в райдержадміністрації, доручень голови адміністрації, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, контролює їх виконання.

3.14. Забезпечує підготовку та подання голові, заступникам голови, керівникові апарату райдержадміністрації інформації про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в органах виконавчої влади району, на підприємствах, в установах та організаціях.

3.15. Вивчає пропозиції, заяви і скарги, причини, що їх породжують, інформує про результати аналізу голову, заступників голови, керівника апарату райдержадміністраці.

3.16. Інформує голову, заступників голови, керівника аппарату райдержадміністрації про стан роботи із зверненнями та з організації особистого прийому громадян у апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації, у виконкомах місцевих рад району, на підприємствах, в організаціях, установах і подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

3.17. Готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, що віднесені до компетенції сектору.

3.18. Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи, розробляє методичні матеріали щодо удосконалення організації розгляду звернень та прийому громадян, надає методичну та практичну допомогу в цій роботі на місцях.

3.19. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

IV. Сектор має право:

4.1. Проводити в структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та органах місцевого самоврядування перевірки виконання документів та роботи з реагування на запити народних депутатів України , та депутатів місцевих рад.

4.2. Одержувати необхідну інформацію, а в потреби - відповідні документи від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та в органів місцевого самоврядування.

4.3. Брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування.

4.4. Вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що належать до його компетенції.

4.5. Одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання документів та стану роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

4.6. Залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та в органів місцевого самоврядування, науковців та інших фахівців, працівників підприємств, установ, організацій району (за їх згодою) для проведення перевірок та вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів та роботі з реагування на запити і звернення народних депуатів України і депутатів місцевих рад.

4.7. Вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

4.8. Вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб райдержадміністрації.

V. Організація роботи сектору

5.1. Сектор очолює завідувач, у випадку відсутності завідувача сектору його обов̓’язки виконує головний спеціаліст сектору.

5.2. Завідувач сектору та головний спеціаліст сектору призначаються на посаду та звільняються з посади наказом керівника апарату райдержадміністрації згідно з законодавством про державну службу.

5.3. Організація роботи сектору здійснюється відповідно до Регламенту Сквирської районної державної адміністрації, інструкції з діловодства, інших нормативно-правових та розпорядчих документів.

5.4. Службові обов’язки працівників сектору визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

5.5. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства України.

VI. Завідувач сектору:

6.1. Здійснює безпосереднє керівництво роботою сектору і несе відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

6.2. Забезпечує в межах своєї компетенції збереження у секторі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Вносить в установленому порядку подання про призначення, переміщення та звільнення працівників сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення і накладання на них стягнень. Координує роботу з формування кадрового резерву сектору, бере участь у щорічній оцінці працівників сектору.

6.4. Затверджує розподіл обов’язків між працівниками сектору, контролю виконання завдань, забезпечує дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни.

6.5. Планує роботу сектору, здійснює координацію та забезпечує виконання розроблених планів роботи сектору.

6.6. Розробляє і вносить на затвердження керівнику апарату посадові інструкції працівників сектору.

6.7. Координує взаємодію сектору з іншими відділами апарату та управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

6.8. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

6.9. За дорученням керівництва представляє сектор у державних установах та громадських організаціях з питань, що пов’язані з діяльністю сектору.

6.10. Вивчає пропозиції, заяви і скарги, причини, що їх породжують, інформує про результати аналізу письмових і усних звернень голову, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

6.11. Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації, керівником апарату.

6.12. Повинен мати:

1) повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

2) стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років.

Керівник апарату

Сквирської райдержадміністрації В.Л. Салтанюк

 

Переглядів: 105
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack