Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2018 Березень № 161 28 березня 2018 року "Про затвердження Регламенту Сквирської районної державної адміністрації "
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Квітень 2018
П В С Ч П С Н
            1
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

№ 161 28 березня 2018 року "Про затвердження Регламенту Сквирської районної державної адміністрації " Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

 

Про затвердження Регламенту Сквирської

районної державної адміністрації

 

 

Відповідно до статті 45 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (із змінами і доповненнями), Закону України "Про державну службу", постанов Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1270 "Про внесення змін до Типового регламенту місцевої державної адміністрації", від 23 травня 2009 року № 531 "Питання посилення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з підготовки та прийняття нормативно-правових актів", від 3 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", від 23 листопада 2011 року № 1235 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання безоплатної правової допомоги", від 28 листопада 2012 року № 1107 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”, від 9 жовтня 2013 року № 964 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території", від 27 серпня 2014 року № 477 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України":

1. Затвердити Регламент Сквирської районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 05.03.2015 № 71, від 12.06.2015 № 226, від 15.05.2017 № 295, від 20.02.2018 № 92.

3. Завідувачу юридичного сектору апарату Сквирської райдержадміністрації здійснити усі передбачені законодавством дії для проведення державної реєстрації Регламенту Сквирської районної державної адміністрації в новій редакції.

Голова адміністрації В.В. Галюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Сквирської райдержадміністрації

28 березня 2018 року № 161

Регламент

Сквирської районної державної адміністрації

Загальні положення

1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Сквирської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрації).

2. Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих Сквирською районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату, апаратом, структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави. Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл обов’язків між заступниками голови райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням: повноважень і функцій; структурних підрозділів, працівників райдержадміністрації, діяльність яких контролюватиметься; підприємств, установ та організацій, щодо яких забезпечується реалізація відповідно до законодавства державної політики; порядку заміщення у разі їх відсутності.

5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються їх керівниками, погоджуються із заступниками голови адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), а також з юридичним сектором апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації.

Планування роботи райдержадміністрації

6. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а у разі потреби оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням її голови.

7. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

8. Формування проектів планів роботи райдержадміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із заступниками голови адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

9. Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи райдержадміністрації включаються: актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів; перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю; основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання: підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи; діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

Річний план роботи райдержадміністрації формується за такими розділами:

питання для внесення на розгляд сесій районної ради;

питання для розгляду на колегії райдержадміністрації;

питання для вивчення в порядку контролю за виконанням актів законодавства.

Квартальний план роботи райдержадміністрації формується за такими розділами:

питання для внесення на розгляд сесій районної ради;

питання для внесення на розгляд колегії райдержадміністрації;

питання для внесення на розгляд наради у голови, заступників голови районної державної адміністрації;

питання для вивчення в оперативному порядку;

питання для вивчення в порядку контролю за виконанням актів законодавства.

Оперативний (місячний) план роботи райдержадміністрації формується за такими розділами:

питання для внесення на розгляд сесії районної ради;

питання для внесення на розгляд колегії райдержадміністрації;

питання для внесення на розгляд наради у голови, заступників голови райдержадміністрації;

організація виконання в районі актів законодавства;

питання для вивчення в порядку контролю за виконанням актів законодавства; надання практичної і методичної допомоги виконавчим комітетам міської та сільських рад, підрозділам центральних органів виконавчої влади в районі, районним організаціям і установам, підприємствам;

організаційно-масові заходи, засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, наради.

Пропозиції до проекту плану роботи на наступний рік подаються у відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату адміністрації не пізніше як за 15 днів до початку цього року, до проекту плану роботи на наступний квартал - не пізніше як за 10 днів до початку цього кварталу, до проекту плану роботи на наступний місяць - не пізніше як за 5 днів до початку цього місяця.

Проект річного плану роботи формується не пізніше як за 5 днів до початку цього року, квартального - не пізніше як за 3 днів до початку наступного кварталу, місячного - не пізніше як за один день до початку наступного місяця.

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови. Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки першого заступника, заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації.

11. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються першим заступником, заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації. Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням першого заступника, заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації.

13. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

14. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації. Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

Організація роботи апарату райдержадміністрації

15. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації,

готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови адміністрації та його заступників;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень;

розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, голови райдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень місцевої держадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації;

вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності;

здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, голови адміністрації;

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначеними законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку;

забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації; виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

16. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами адміністрації, апаратом Київської обласної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами рад.

17. Надання доручень працівникам апарату адміністрації здійснюється головою адміністрації та керівником апарату, а іншими посадовими особами адміністрації лише за погодженням з керівником апарату адміністрації (крім працівників, структурних підрозділів апарату, діяльність яких координується та контролюється згідно з пунктом 4 цього Регламенту та здійснюється відповідно до Положень про ці структурні підрозділи).

18. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про апарат, що затверджується головою райдержадміністрації.

Управління персоналом

19. Управління персоналом у райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування райдержадміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.

20. Організацію роботи з управління персоналом в апараті райдержадміністрації та структурних підрозділах райдержадміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), визначених головою райдержадміністрації, здійснює відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації, у структурних підрозділах райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права, визначених головою райдержадміністрації – посадові особи, на яких за рішенням їх керівників покладено виконання кадрової роботи.

21. Управління персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери зацікавленості у професійному зростанні.

22. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

Керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права, визначених головою райдержадміністрації, організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.

На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

23. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

24. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

25. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

26. Черговість надання відпусток працівникам райдержадміністрації за наявності права на них визначається в установленому законодавством порядку згідно з графіком відпусток.

Конкретний термін надання відпустки голові районної державної адміністрації погоджується головою Київської обласної державної адміністрації за його особистою заявою, поданою на ім'я голови Київської обласної державної адміністрації, не пізніше ніж за один місяць до запланованої відпустки.

Голова районної державної адміністрації відбуває у відпустку на підставі заяви, погодженої головою Київської обласної державної адміністрації в установленому порядку, про що видає відповідне розпорядження.

Голова адміністрації в разі від’їзду у відпустку (у приватних справах) до іноземної держави, що має допуск та доступ до державної таємниці, зобов’язаний письмово повідомити про це голову Київської обласної державної адміністрації та сектор режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації.

Працівники райдержадміністрації в разі від’їзду у відпустку (у приватних справах) до іноземної держави, які мають допуск та доступ до державної таємниці, зобов’язані письмово повідомити про це голову Сквирської районної державної адміністрації.

27. Відповідальність за проведення роботи з управління персоналом в апараті та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) покладається на керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів, у структурних підрозділах райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права, які здійснюють визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби.

Організація роботи з документами

та контролю за їх виконанням

28. Організація роботи з документами у райдержадміністрації здійснюється в    порядку, передбаченому інструкціями з діловодства, що розробляються відповідно до Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади та Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності" 

29. Інструкція з діловодства в райдержадміністрації затверджується її головою. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

30. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, перший заступник, заступник голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату райдержадміністрації та керівники її структурних підрозділів.

31. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів Київської обласної та районної держадміністрацій, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

32. Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної держадміністрацій, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, розглядом звернень громадян здійснюється сектором контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, а інших документів - загальним відділом зазначеного апарату.

33. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому.

34. План контролю затверджує перший заступник, заступник голови (відповідно до розподілу обов'язків).

35. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів; проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.

36. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або його першому заступникові, заступникові (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем'єр-міністра України, розпорядженням голів обласної, районної державних адміністрацій або планом контролю.

37. За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його перший заступник, заступник (відповідно до розподілу обов'язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

38. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно органам виконавчої влади вищого рівня, підписує голова райдержадміністрації. Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків).

Організація розгляду звернень громадян

проведення особистого прийому громадян

39. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на сектор контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

40. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

41. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або його заступниками (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують посадові особи, які здійснювали їх розгляд.

42. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, його заступники, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації. Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

43. Сектор контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації щоквартально аналізує роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

44. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

45. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний сектор апарату райдержадміністрації.

46. У своїй діяльності юридичний сектор апарату райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації та райдержадміністрації.

47. Основними завданнями юридичного сектору апарату райдержадміністрації є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

48. Юридичний сектор апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, доручень голови адміністрації, а також інших актів райдержадміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з його вимогами;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам її структурних підрозділів щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про сектор, що затверджується головою райдержадміністрації.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії райдержадміністрації

49. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи, тощо), служби та комісії.

Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при місцевій держадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (996-2010-п) утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

50. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія райдержадміністрації (далі - колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

51. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.

До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

52. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів. Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові - у міру потреби.

53. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження, доручень.

54. Апарат райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії.

55. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569 та цим Регламентом.

Порядок підготовки та проведення нарад

56. Голова, перший заступник, заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції. План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації та його заступників покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

57. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

58. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. Протокол наради підписує головуючий.

59. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови або наказ керівника відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації.

60. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень

голови райдержадміністрації

61. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства та за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.

62. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі - проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади в районі.

63. У разі коли розробку проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

64. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із зацікавленими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами. У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник самостійно визначає зацікавлені структурні підрозділи райдержадміністрації, та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу зацікавлених структурних підрозділів райдержадміністрації, та інших органів з розробки проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

65. Зацікавлені структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

66. Проекти розпоряджень погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень, пов’язані із фінансуванням передбачених заходів, обов’язково погоджуються з начальником управління фінансів райдержадміністрації та начальником-головним бухгалтером відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

Проекти розпоряджень з грифом „Для службового користування”, „Для службового користування Літер „М”, „Для службового користування Літер „К”, „Для службового користування „СІ” підлягають обов'язковому погодженню із головним спеціалістом з питань мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

67. Проекти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

68. За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються зацікавлені структурні підрозділи райдержадміністрації, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником; не висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

69. Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

70. Неврегульовані розбіжності у позиціях зацікавлених структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, іншого органу, що є головним розробником.

71. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів. Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочих груп або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

72. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

73. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

74. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території району у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

75. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає: копію рішення територіального органу Держпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу; копію повідомлення про оприлюднення проекту. Проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, погоджуються в Київському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України.

76. Підготовлений та погоджений розробниками проект розпорядження підписується головним розробником, після реєстрації у загальному відділі апарату райдержадміністрації вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 64-73, 75 цього Регламенту.

Разом з проектом розпорядження та матеріалами до нього головний розробник подає до загального відділу апарату райдержадміністрації його електронну копію на магнітних носіях.

За дорученням голови райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в апараті райдержадміністрації. В разі потреби здійснюється редагування його тексту.

77. Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

78. Погоджений розробниками проект розпорядження разом з документами, передбаченими пунктами 64, 65, 66, 68 підлягає обов'язковій правовій експертизі у юридичному секторі апарату адміністрації. У разі коли проект розпорядження подано з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний сектор апарату адміністрації доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормо-проектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Під час проведення правової експертизи юридичний сектор апарату адміністрації:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми; перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із зацікавленими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний сектор апарату адміністрації готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, сектор готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

79. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

80. Проект розпорядження візується керівниками структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання, та передається керівнику апарату райдержадміністрації, який візує проект розпорядження та подає його на підпис голові райдержадміністрації.

81. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управління юстиції у Київській області згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, в порядку, визначеному відповідним розпорядженням голови адміністрації.

82. Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

83. Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження голови районної державної адміністрації зазначені в пунктах 81, 82, оприлюднюються в порядку, передбаченому законом України «Про доступ до публічної інформації».

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень, і підписуються керівником апарату райдержадміністрації.

84. Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються через засоби масової інформації в установленому порядку.

85. Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

Публічне обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації

86. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для його розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

87. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами. До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

88. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника. Головний розробник подає відділу зв’язків з громадськістю та інформатизації апарату райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.

89. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту. Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади

та органами місцевого самоврядування

90. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

91. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції до проектів розпорядчих з питань розвитку району, які розробляються іншими органами.

92. З метою врахування громадської думки щодо проекту розпорядчого документа, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

93. Голова райдержадміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держфінінспекції в разі їх утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.

Керівник апарату

райдержадміністрації В.Л. Салтанюк

 

Додаток 1

до Регламенту

Сквирської районної

державної адміністрації

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

_____________________________________________

(назва)

Проект розпорядження розроблено __________________________________

(найменування структурного

__________________________________________________________________

підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

__________________________________________________________________

(підстава для розроблення)

та погоджено:

(без зауважень; із зауваженнями, пропозиціями, які враховано; із зауваженнями, пропозиціями, які враховано частково; із зауваженнями, пропозиціями, які не враховано)

_____________________ ________________________

(посада) (ініціали та прізвище)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(без зауважень; із зауваженнями, пропозиціями, які враховано; із зауваженнями, пропозиціями, які враховано частково; із зауваженнями, пропозиціями, які не враховано)

_____________________ __________________________

(посада) (ініціали та прізвище)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(без зауважень; із зауваженнями, пропозиціями, які враховано; із зауваженнями, пропозиціями, які враховано частково; із зауваженнями, пропозиціями, які не враховано)

_____________________ __________________________

(посада) (ініціали та прізвище)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(без зауважень; із зауваженнями, пропозиціями, які враховано; із зауваженнями, пропозиціями, які враховано частково; із зауваженнями, пропозиціями, які не враховано)

_____________________ __________________________

(посада) (ініціали та прізвище)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту ____ Регламенту Сквирської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови адміністрації від ____________ № ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

_____________________ ______________ _________________________

(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)

керівника структурного

підрозділу, іншого органу,

що є головним розробником)

_____ ____________ 200___ р.

Керівник апарату

райдержадміністрації В.Л. Салтанюк


Додаток 2

до Регламенту

Сквирської районної

державної адміністрації

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

щодо проекту розпорядження _______________________________

(назва)

1. Ураховані зауваження (пропозиції)

Проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження | (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

2. Неврегульовані розбіжності

Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

Обґрунтування причин відхилення зауважень пропозицій головним розробником

______________________ ______________ ____________

(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)

керівника структурного

підрозділу, іншого органу,

що є головним розробником)

_____ ______________ 200___ р.

Керівник апарату

райдержадміністрації В.Л. Салтанюк


Додаток 3

до Регламенту

Сквирської районної

державної адміністрації

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження ____________________________________

(назва)

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

3. Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

6. Регіональний аспект

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку району, зазначається, чи враховують положення проекту потребу району, його вплив на районний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

7. Громадське обговорення

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

8. Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

______________________ ______________ _________________________

(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)

керівника структурного

підрозділу, іншого органу,

що є головним розробником)

_____ ______________ 200___ р.

Керівник апарату

райдержадміністрації В.Л. Салтанюк


Додаток 4

до Регламенту

Сквирської районної

державної адміністрації

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту розпорядження ____________________________________

(назва)

-------------------------------------------------------------------

| Зміст положення | Зміст відповідного положення |

| чинного розпорядження | проекту розпорядження |

-------------------------------------------------------------------

______________________ ______________ _________________________

(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)

керівника структурного

підрозділу, іншого органу,

що є головним розробником)

Керівник апарату

райдержадміністрації В.Л. Салтанюк


Додаток 5

до Регламенту

Сквирської районної

державної адміністрації

_________________________________________

(найменування структурного підрозділу,

іншого органу, що є головним розробником)

Відповідно до Регламенту Сквирської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови адміністрації від _______ N _____, повертаємо проект розпорядження _________________________________________________________

(назва)

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ____________ зазначеного Регламенту.

Додаток: на _____ арк.

______________________ ______________ _________________________

(керівник апарату) (підпис) (ініціали та прізвище)

_____ _____________ 200___ р.

Керівник апарату

райдержадміністрації В.Л. Салтанюк


Додаток 6

до Регламенту

Сквирської районної

державної адміністрації

ВИСНОВОК

юридичного сектору апарату Сквирської райдержадміністрації

до проекту розпорядження _________________________________________

(назва)

Проект розпорядження розроблено _____________________________

(найменування структурного

_________________________________________________________________

підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

1) __________________________________________________________

(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

_________________________________________________________________

розпорядженням голови держадміністрації)

2) __________________________________________________________

(вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються

_________________________________________________________________

недоліки, зокрема логічні та змістові)

2. Узагальнений висновок ____________________________________

(наводиться узагальнений висновок та

_________________________________________________________________

пропозиції щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність

_________________________________________________________________

прийняття та обґрунтованість проекту, доцільність способу

правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

______________________ ______________ _________________________ (найменування посади (підпис) (ім'я та прізвище)

працівника відділу)

______________________ ________________ _________________________

(начальник відділу) (підпис) (ім'я та прізвище)

______ ____________ 200___ р.

Керівник апарату

райдержадміністрації В.Л. Салтанюк

Переглядів: 326
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack