Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2018 Березень № 138 21 березня 2018 року "Про схвалення проекту Програми розвитку інклюзивної освіти в Сквирському районі на 2018 – 2020 роки "
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Березень 2018
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 24 25
26 27 28 29 30 31  

№ 138 21 березня 2018 року "Про схвалення проекту Програми розвитку інклюзивної освіти в Сквирському районі на 2018 – 2020 роки " Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про схвалення проекту Програми

розвитку інклюзивної освіти

в Сквирському районі на 2018 – 2020 роки

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту" (зі змінами), "Про позашкільну освіту", "Про охорону дитинства", "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливого доступу осіб з особливими освітніми послугами до освітніх послуг", "Про внесення зміни до статті 31 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю", "Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання", постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр", врахувавши лист Міністерства освіти і науки України від 09 червня 2016 року № 1/9-293 "Про доступність дітей з особливими освітніми потребами до опорних навчальних закладів", та з метою надання якісних послуг дітям з особливими потребами в Сквирському районі відповідно до вимог суспільства:

1. Схвалити проект Програми розвитку інклюзивної освіти в Сквирському районі на 2018 – 2020 роки (далі – Програма), що додається.

2. Райдержадміністрації у встановленому порядку організувати подання проекту Програми на розгляд сесії Сквирської районної ради.

3. Після затвердження Сквирською районною радою в установленому порядку Програми:

3.1. Управлінню фінансів Сквирської районної державної адміністрації при внесенні змін до місцевих бюджетів на 2018 рік та наступні роки, за поданням відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації, передбачати видатки на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3.2. Відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації забезпечити безумовне виконання Програми.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Сквирської районної державної адміністрації Славінську О.В.

Голова адміністрації В.В. Галюк

ПРОГРАМА

розвитку інклюзивної освіти в Сквирському районі

на 2018 - 2020 роки

м. Сквира

2018 рікЗМІСТ

стор.

Паспорт Програми розвитку інклюзивної освіти в Сквирському районі на 2018-2020 роки………………………

3

Вступ……………………………………………………………

Мета Програми …………………………………………………

Завдання Програми …………………………………………….

Основні напрями та заходи реалізації завдань Програми ……

Очікувані результати …………………………………………..

Ресурсне забезпечення …………………………………………

5

5

6

6

7

8

Додаток 1. Основні напрями та заходи Програми ……….…..

Додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми ……………….


ПАСПОРТ

Програми розвитку інклюзивної освіти в Сквирському районі

на 2018-2020 роки

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Концепція розвитку інклюзивного навчання, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2010 року № 912

Розробник Програми

Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації

Співрозробники програми

КЗ Сквирської районної ради «Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр»

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації

КЗ Сквирської районної ради «Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр»

Учасники програми

Відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації, КЗ Сквирської районної ради «Сквирський районний-інклюзивно-ресурсний центр», районний методичний кабінет відділу освіти,

заклади загальної середньої освіти району, заклади дошкільної освіти району, заклади позашкільної освіти району, органи місцевого самоврядування Сквирського району, громадські організації

Терміни реалізації програми

2018-2020 роки

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації програми

(тис. грн.), усього,

у тому числі:

990,00

коштів районного бюджету

650,00

коштів обласного та державного бюджету

340,00

Нормативно-правова база програми

Конституція України

Закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту" (зі змінами), "Про позашкільну освіту", "Про охорону дитинства"; «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливого доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», «Про внесення змін до статті 31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю», Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»

Конвенція ООН про права інвалідів ратифікована Україною 16 грудня 2009 року

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013року № 344/2013

Концепція розвитку інклюзивного навчання, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 912 від 01.10.2010

Указ Президента України від16 грудня 2011 року           N 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»
Указ Президента України від 20 березня 2008 року    N 244/2008"Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні"
Указ Президента України від 30 вересня 2010 року       N 926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

Лист Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 року №1\9-293 «Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів»

Очікувані результати програми

Створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

Вступ

Розробка Програми впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти Сквирського району на 2018-2020 роки (далі – Програма) викликана необхідністю вирішення важливих питань щодо забезпечення права на якісну й доступну освіту дітей з особливими освітніми потребами.

Інклюзивна освіта – це гнучка індивідуалізована система навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчального закладу та (або) інклюзивно-ресурсного центру за місцем проживання. Навчання відбувається за індивідуальними навчальними планами та забезпечується медико-соціальним і психолого-педагогічним супроводом. Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їхнього навчання в освітніх закладах, інклюзивно-ресурсних центрах на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. При цьому в умовах інклюзії взаємодія між учнями (дітьми) з особливими освітніми потребами та дітьми з типовим рівнем розвитку сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків, завдяки чому діти вчаться природно сприймати й толерантно ставитися до людських відмінностей, стають більш чуйними, готовими до допомоги.

Загальна кількість дітей у Сквирському районі з особливими освітніми потребами на початок 2018 року – 257.

Спільна освіта дітей з обмеженими можливостями та їх здорових однолітків є основою їхньої інтеграції та соціальної адаптації. Інклюзивне навчання повною мірою не є альтернативою спеціальній освіті, проте воно значно розширює її можливості.

Мета Програми

Метою Програми є приведення системи освітньої роботи відповідно до запитів дітей з особливими освітніми потребами, а саме:

реалізація в системі освіти району державної політики щодо забезпечення конституційних прав і гарантій на рівний доступ до якісної освіти дітей із особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів;

створення в районі різнорівневої системи соціального захисту дітей з особливими освітніми потребами;

формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами;

створення умов для успішної соціалізації дітей з особливими потребами, в тому числі дітей-інвалідів;

включення батьків у процес навчання та виховання дитини, що може здійснюватися лише в контексті їх спільної взаємодії з педагогами, психологами, медичними працівниками, а також з різними інституціями, які опікуються долею таких дітей.

Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, матеріального забезпечення, орієнтованого на впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти району;

надання якісних освітніх послуг для дітей з особливими потребами на базі районного інклюзивно-ресурсного центру;

раннє виявлення, психолого-педагогічне вивчення та повне охоплення дітей з особливими освітніми потребами спеціальною освітою;

збільшення кількості закладів освіти, що запроваджують інклюзивну форму навчання, з урахуванням потреб суспільства;

введення ставок асистента вчителя в класах (групах) з інклюзивною формою навчання з розрахунку 0,5 ставки на клас (групу), у якому навчаються такі діти;

оновлення районного банку даних дітей з особливими освітніми потребами;

здійснення науково-методичного супроводу корекційно-розвивального навчання;

впровадження комп’ютерно-орієнтованих, корекційно-педагогічних технологій;

проведення просвітницької роботи з усіма учасниками освітнього процесу;

здійснення підготовки педагогічних працівників закладів освіти району для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби;

забезпечення в закладах освіти соціально-психологічних та організаційно-педагогічних умов для навчання, розвитку, адаптації в суспільстві та підготовки до трудової діяльності дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

поповнення матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення в закладах освіти та КЗ Сквирської районної ради «Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр»;

забезпечення доступу до соціального середовища та навчальних приміщень;

залучення батьків дітей з особливими освітніми потребами до участі в навчально-реабілітаційному процесі з метою підвищення його ефективності.

Основні напрями та заходи реалізації завдань Програми

Реалізація заходів Програми передбачає комплексне розв'язання питань, пов'язаних з нормативно-правовим, навчально-методичним, кадровим забезпеченням інклюзивної освіти (додаток 1).

1. Організаційне забезпечення впровадження інклюзивного навчання в навчальних закладах району передбачає:

оновлення та поповнення електронної бази даних дітей з особливими освітніми потребами;

виявлення дітей з особливими освітніми потребами, постановка їх на облік та консультування;

забезпечення в закладах освіти (закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти) та КЗ Сквирської районної ради «Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр» належних умов для інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами;

проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки дітей для визначення особливих освітніх потреб та розробка, відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини, рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги;

соціально-педагогічний патронаж сімей, у яких виховуються діти з особливими освітніми потребами;

впровадження системи організаційно-методичної, консультативно-роз’яснювальної роботи серед керівників, медпрацівників закладів освіти, громадськості, батьків щодо права на освіту дітей із особливими освітніми потребами тощо.

2. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення інклюзивного навчання передбачає:

розробка особистісно орієнтованих навчальних планів, програм;

розробка методичних рекомендацій, методичних посібників щодо психолого-педагогічних особливостей організації навчання, комплексної реабілітації, створення передумов для соціалізації дітей з особливими освітніми потребами дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзії;

забезпечення КЗ Сквирської районної ради «Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр» та закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти з інклюзивним навчанням спеціальними підручниками, спеціальним ігровим обладнанням, наочно-дидактичними матеріалами з урахуванням контингентів учнів з особливими освітніми потребами та створення відповідного освітнього середовища;

забезпечення в закладах освіти та КЗ Сквирської районної ради «Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр» відповідно до потреб архітектурної доступності дітям з особливими освітніми потребами до приміщень (ліквідація архітектурних бар’єрів, побудова пандусів,встановлення та(або) переобладнання туалетних кімнат, встановлення поручнів тощо);

створення умов для безперешкодного доступу до транспортних засобів дітей з особливими освітніми потребами (спеціалізовані транспортні засоби);

облаштування в закладах освіти з інклюзивним навчанням та КЗ Сквирської районної ради «Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр» кабінетів психологічного розвантаження, ресурсних кімнат та медіатек тощо.

3. Кадрове забезпечення інклюзивного навчання передбачає:

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які будуть працювати з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;

надання методичної допомоги педагогічним працівникам, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами;

запровадження системної організаційно-методичної, консультативно-роз'яснювальної роботи серед керівників навчальних закладів, громадськості, батьків щодо забезпечення права дітей з особливими потребами на освіту.

Очікувані результати Програми

Виконання заходів Програми дасть змогу:

забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти незалежно від стану здоров’я, місця їхнього проживання;

створити належні умови для функціонування й розвитку інклюзивної освіти, забезпечити достатній обсяг фінансування для впровадження інклюзивного навчання;

забезпечити відповідно до потреби архітектурну доступність закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, КЗ Сквирської районної ради «Сквирський РІРЦ»;

забезпечити навчальні заклади, що впроваджують інклюзивне навчання, та КЗ Сквирської районної ради «Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр» відповідними навчально-методичними, наочними, дидактичними матеріалами, сучасними засобами реабілітації індивідуального та колективного призначення;

створити в КЗ Сквирської районної ради «Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр» та закладах освіти району навчальні кабінети, ресурсні кімнати, медіатеки та кімнати психологічного розвантаження.

Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених на галузь освіти, які щороку передбачатимуться в державному, обласному та районному бюджетах на розвиток інклюзивного навчання, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час розробки проекту районного бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених на виконання завдань і заходів Програми (додаток 2).

Керівник апарату Сквирської

районної державної адміністрації В.Л. Салтанюк


Додаток 1 до Програми

Основні напрями діяльності та заходи

Програми розвитку інклюзивної освіти в Сквирському районі

на 2018-2020 роки

№ з/п

Захід

Строк виконання заходу

Головний виконавець

Джерела та обсяги фінансування,

тис. грн.

Державний, обласний бюджети

Район

ний бюджет

Кошти не бюджет

них джерел

1.

Створити й постійно оновлювати районний банк дітей з особливими освітніми потребами та відповідної електронної бази

2018-2020

Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації

КЗ Сквирської районної ради

«Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр»

2.

Проводити комплексну оцінку розвитку дітей з особливими освітніми потребами для визначення програм і форм навчання цієї категорії дітей, надання відповідних рекомендацій

2018-2020

КЗ Сквирської районної ради

«Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр»

3.

Надавати консультації та методичну допомогу педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти щодо організації інклюзивного та індивідуального навчання, виконання наданих інклюзивно-ресурсним центром рекомендацій

2018-2020

КЗ Сквирської районної ради

«Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр»

4.

Проводити інформаційно-просвітницьку роботу шляхом організації конференцій, семінарів, бесід за круглим столом, тренінгів, майстер-класів, брифінгів, дистанційних курсів щодо специфіки навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами, надання цим дітям психолого-педагогічної допомоги

2018-2020

Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації

КЗ Сквирської районної ради

«Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр»

5.

Організувати інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами на базі Сквирської ЗОШ №2, Сквирської ЗОШ №3, Самгородоцької ЗОШ, Кривошиїнського НВО, Буківського НВК, Сквирського ДНЗ №2, Сквирського ДНЗ №6, Самгородоцького ДНЗ, Горобіївського НВК, Дулицького НВО та інших закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти відповідно до запитів батьків і потреб дітей

2018-2020

Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації

Керівники закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти

6.

Увести за потреби до штатних розписів навчальних закладів, у яких організовано інклюзивне навчання, посади асистента вчителя (вихователя) з розрахунку 0,5 ставки на один клас (дошкільну групу) для супроводу дітей з особливими освітніми потребами

2018-2020

Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації

Керівники закладів загальної середньої, дошкільної освіти

У межах загальних асигнував

нь, виділених на освіту

7.

Проводити додаткові корекційно-розвиткові заняття, що визначені індивідуальною програмою розвитку дитини, за рахунок субвенції, яка надається з державного бюджету для підтримки осіб з особливими освітніми потребами

2018-2020

Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації

Керівники закладів загальної середньої освіти

Обсяг освітньої субвенції визначається щорічно

Обсяг освітньої субвенції визначає

ться щорічно

Обсяг освітньої субвенції визначає

ться щорічно

8.

Придбати спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, відповідне обладнання, дидактичний матеріал та особливі наочні засоби, які дають змогу виконувати дитиною індивідуальну програму її розвитку, облаштувати ресурсні кімнати, медіатеки

2018

2019

2020

Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації

Керівники закладів загальної середньої, дошкільної освіти

70,00

70,00

70,00

40,00

40,00

20,00

9.

Налагодити ефективну організаційну, методичну, навчально-виховну та просвітницьку роботу КЗ Сквирської районної ради «Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр» відповідно до Статуту закладу та чинних нормативних документів

2018-2020

КЗ Сквирської районної ради

«Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр»

10.

Провести поточний ремонт приміщень, у яких розташовуватиметься Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр, забезпечити безбар’єрний доступ до приміщень центру особам з особливими потребами

2018-2019

Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації

КЗ Сквирської районної ради

«Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр»

350,00

11.

Забезпечити Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр відповідним обладнанням, інвентарем, дидактичними матеріалами, комп’ютерною та оргтехнікою для надання кваліфікованої допомоги дітям з особливими освітніми потребами

2018

2019

2020

КЗ Сквирської районної ради

«Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр»

130,00

40,00

30,00

30,00

12.

Надавати психолого-педагогічну допомогу дітям, які мають особливі освітні потреби, та їхнім батькам (опікунам)

2018-2020

КЗ Сквирської районної ради

«Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр»

13.

Забезпечити безоплатний проїзд педагогічним працівникам Сквирського районного інклюзивно-ресурсного центру до навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості, і назад для проведення навчальних занять, надання психолого-педагогічної допомоги, проведення консультацій тощо, а також педагогам закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

2018-2020

Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації

КЗ Сквирської районної ради

«Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр»

14.

Забезпечити безоплатний підвіз шкільними автобусами чи транспортом приватних перевізників дітей з особливими освітніми потребами на районні (для дітей, які проживають у сільській місцевості), обласні, всеукраїнські, міжнародні масові заходи (змагання, зустрічі, турніри, заняття, фестивалі тощо), які організовують відділ освіти Сквирської РДА, Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр, департамент освіти і науки КОДА чи Міністерство освіти і науки України

2018-2020

Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації,

КЗ Сквирської районної ради

«Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр»

У межах загальних асигнував

нь, виділених на освіту

15.

Залучати дітей з особливими освітніми потребами до занять у гуртках, творчих студіях, секціях Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості, Сквирської дитячо-юнацької спортивної школи, Сквирської школи мистецтв, закладів загальної середньої освіти шляхом організації навчання за індивідуальною формою та в умовах інклюзивного навчання в загальних групах

2018-2020

Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації,

КЗ Сквирської районної ради

«Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр»,

Сквирський РЦДЮТ,

Сквирська ДЮСШ,

Сквирська школа мистецтв

16.

Створити умови для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до приміщення Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості, зокрема встановити пандуси та перила на східцях

2018

Сквирський РЦДЮТ

50,00

17.

Забезпечити навчальні кімнати гуртків Сквирського РЦДЮТ, Сквирської дитячо-юнацької спортивної школи меблями, обладнанням, інвентарем необхідним для роботи з дітьми з особливими потребами

2018

2019

2020

Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації,

Сквирський РЦДЮТ

20,00

15,00

15,00

18.

Залучати дітей з особливими освітніми потребами до загальношкільних, позакласних, сільських, міських, районних, обласних масових заходів, змагань, конкурсів, свят, зустрічей, виставок тощо

2018-2020

Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації,

КЗ Сквирської районної ради

«Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр»,

Сквирський РЦДЮТ,

Сквирська ДЮСШ,

Сквирська школа мистецтв,

Органи місцевого самоврядування,

Громадські організації

19.

Проводити системні заходи, спрямовані на розвиток творчого потенціалу педагогів, які здійснюють інклюзивне навчання, вивчати, узагальнювати й поширювати їхній досвід роботи

2018-2020

Методичний кабінет відділу освіти Сквирської райдержадміністрації

20.

Здійснювати інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників, які організовують інклюзивне навчання

2018-2020

Методичний кабінет відділу освіти Сквирської райдержадміністрації

21.

Забезпечити системну організаційно-методичну, консультативно-роз’яснювальну роботу серед педагогів навчальних закладів,громадськості, батьків щодо права на освіту дітей з особливими освітніми потребами

2018-2020

Відділ освіти Сквирської районної ради,

КЗ Сквирської районної ради

«Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр»,

Органи місцевого самоврядування

22.

Сприяти забезпеченню ефективного соціально-правового захисту дітей з особливими освітніми потребами, набуття ними необхідних життєвих навичок

2018-2020

Органи місцевого самоврядування

Начальник відділу освіти Сквирської

районної державної адміністрації О.В. ЗаболотнийДодаток 2 до Програми

Ресурсне забезпечення

«Програми розвитку інклюзивної освіти в Сквирському районі на 2018-2020 роки»

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми (тис. грн.)

2018

2019

2020

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

700,00

155,00

135,00

990,00

районний бюджет

500,00

85,00

65,00

650,00

державний, обласний бюджети

200,00

70,00

70,00

340,00

кошти небюджених програм

Начальник відділу освіти Сквирської

районної державної адміністрації О.В. Заболотний

Переглядів: 200
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack