Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2018 Лютий № 93 20 лютого 2018 року "Про затвердження Положення про апарат Сквирської районної державної адміністрації"
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Березень 2018
П В С Ч П С Н
      1 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

№ 93 20 лютого 2018 року "Про затвердження Положення про апарат Сквирської районної державної адміністрації" Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про затвердження Положення про апарат

Сквирської районної державної адміністрації

Відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну службу”, Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1270):

1. Затвердити Положення про апарат Сквирської районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 06 березня 2015 року № 72.

Голова адміністрації В.В. Галюк


ЗАТВЕДРЖЕНО

Розпорядження голови

Сквирської райдержадміністрації

20 лютого 2018 року № 93

Положення про апарат

Сквирської районної державної адміністрації

1. Положення про апарат Сквирської районної державної адміністрації розроблене на підставі законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну службу”, Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1270).

2. Апарат Сквирської районної державної адміністрації (далі – апарат) є організаційно-поєднаною сукупністю структурних підрозділів і посад, що забезпечує діяльність голови районної державної адміністрації, а також виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань. Апарат підпорядковується голові Сквирської районної державної адміністрації та складається із структурних підрозділів.

3. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну службу”, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

4. Організація роботи апарату здійснюється відповідно до Регламенту районної державної адміністрації, актів, що визначають порядок ведення діловодства в райдержадміністрації, цього Положення.

5. Основними завданнями апарату є:

5.1. Правове, інформаційно-аналітичне, методичне, кадрове, матеріально-технічне та інше організаційне забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

5.2. Систематичний аналіз дотримання та виконання структурними підрозділами райдержадміністрації, міськсільвиконкомами актів законодавства та розпоряд­жень голови районної державної адміністрації.

6. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

6.1. Опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації.

6.2. Здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань.

6.3. Перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень, розпоряджень голів Київської облдержадміністрації, райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації, а також міськсільвиконкомами (за дорученням голови райдержадміністрації); вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації.

6.4. За дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.

6.5. Здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації.

6.6. Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації.

6.7. Проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення.

6.8. Здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності структурних підрозділів апарату райдержадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці.

6.9. Проводить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці.

6.10. Забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації.

6.11. Опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням.

6.12. У встановленому порядку забезпечує організаційну підготовку та проведення засідань колегії районної державної адміністрації, консультативних, дорадчих, інших органів райдержадміністрації, нарад, заходів, що проводяться головою райдержадміністрації або його заступниками.

6.13. Організовує особистий прийом громадян і розгляд керівництвом райдержадміністрації звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян.

6.14. Забезпечує ведення діловодства в апараті райдержадміністрації.

6.15. Забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з Київською обласною державною адміністрацією, з центральними органами виконавчої влади, Сквирською районною радою у процесі своєї діяльності.

6.16. У межах, визначених чинним законодавством України, бере участь у сприянні з боку райдержадміністрації виборчим комісіям у реалізації їх повноважень, матеріально-технічному забезпеченні підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, міського голови.

6.17. У встановленому порядку організовує забезпечення контролю райдерж­адміністрації за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади.

6.18. Вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення структури райдержадміністрації.

6.19. Готує, забезпечує та контролює здійснення в райдержадміністрації заходів щодо запобігання корупції.

6.20. Надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

6.21. Виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації.

7. Апарат має право:

7.1. Залучати спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції.

7.2. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно-статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

7.4. Вносити за своєю ініціативою на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, доручень голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції апарату.

8. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, Київською обласною державною адміністрацією, з центральними органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі, міськсільвиконкомами, а також з виконавчим органом районної ради.

9. Робота апарату проводиться згідно з відповідними планами роботи райдержадміністрації та підрозділів апарату адміністрації, затверджених у встановленому порядку.

10. Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації, який призначається на цю посаду головою районної державної адміністрації у встановленому законодавством про державну службу порядку.

11. Керівник апарату районної державної адміністрації:

11.1. Організовує роботу апарату, несе відповідальність згідно із законодавством за виконання покладених на нього завдань та законність прийнятих ним рішень.

11.2. Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації; опрацювання у відповідних підрозділах апарату проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та подання їх на підпис.

11.3. Вносить на розгляд голови районної державної адміністрації проекти положень про підрозділи апарату, затверджує посадові інструкції працівників апарату.

11.4. Вносить на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо розподілу обов’язків між головою адміністрації та його заступниками.

11.5. Організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації, інших актів районної державної адміністрації до виконавців.

11.6. Відповідає за стан діловодства, обліку і звітності в апараті райдержадміністрації.

11.7. Здійснює повноваження керівника державної служби в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

При здійсненні повноважень визначених в пункті 11.7:

11.7.1. Організовує планування роботи з персоналом, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України "Про державну службу" (далі - Закон).

11.7.2. Забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі.

11.7.3 Забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється.

11.7.4. Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до Закону.

11.7.5. Присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".

11.7.6. Забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців.

11.7.7. Здійснює планування навчання персоналу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до Закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону.

11.7.8. Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни.

11.7.9. Розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".

11.7.10. Приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".

11.7.11. Виконує функції роботодавця стосовно працівників, які не є державними службовцями.

11.7.12. Здійснює інші повноваження відповідно до Закону та інших законів України.

11.8. Координує роботу підрозділів та посадових осіб апарату, їх взаємодію зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, міськсільвиконкомами з питань, віднесених до компетенції апарату.

11.9. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

11.10. Повертає структурним підрозділам апарату, районної державної адміністрації, міськсільвиконкомам, а також підприємствам, установам, організаціям документи, підготовлені з порушенням чинного законодавства або подані з порушенням встановленого порядку їх підготовки і внесення.

11.11. Контролює дотримання в апараті вимог Регламенту районної державної адміністрації, документів, що регулюють організацію роботи районної державної адміністрації.

11.12. У межах наданих повноважень розпоряджається коштами згідно із затвердженим кошторисом витрат на утримання апарату.

11.13. Визначає акти райдержадміністрації, що підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації та на Веб-сторінці Сквирської райдержадміністрації, комп’ютерних базах даних (крім нормативно-правових і регуляторних).

11.14. Організовує в апараті роботу із зверненнями громадян до районної державної адміністрації.

11.15. Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

11.16. Організовує матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності структурних підрозділів апарату райдержадміністрації.

12. У разі відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його обов’язки виконує керівник структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації за розпорядженням голови райдержадміністрації.

13. Накази керівника апарату районної державної адміністрації, прийняті з порушенням чинного законодавства або з перевищенням його повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

14. Структуру, штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату та видатки на його утримання затверджує голова районної державної адміністрації.

Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

15. Підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі положень про них, що затверджуються головою районної державної адміністрації.

16. Державні службовці апарату та працівники апарату, які не є державними службовцями, призначаються на посади та звільняються з посад керівником апарату районної державної адміністрації в установленому порядку.

17. Керівники структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації несуть відповідальність за організацію роботи таких підрозділів відповідно до затверджених положень та посадових інструкцій.

18. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення роботи апарату та вирішення інших питань в апараті можуть утворю­ватися комісії, робочі групи, склад яких затверджує керівник апарату районної державної адміністрації.

Керівник апарату

райдержадміністрації В.Л. Салтанюк

Переглядів: 126
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack