Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2014 Липень №296 03 липня 2014 року " Про розподіл обов’язків між головою, заступниками голови Сквирської районної державної адміністрації "
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Жовтень 2014
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

03 липня  2014 року                                                                                                     №296

Про розподіл обов’язків між головою,

заступниками голови Сквирської районної

державної адміністрації

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Розподілити обов’язки між головою, заступниками голови Сквирської районної державної адміністрації згідно з додатком 1.

 

2. Установити, що доручення та вказівки заступників голови райдержадміністрації, видані в межах їх компетентності, є обов’язковими для виконання управліннями, відділами іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в районі, районними установами та організаціями, виконавчими комітетами Сквирської міської та сільських рад.

 

3. Установити, що у разі відсутності голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації або наявності відповідної вакансії, здійснення їх обов’язків забезпечується посадовими особами згідно з додатком 2.

 

4. Заступникам голови Сквирської районної державної адміністрації у місячний термін внести голові райдержадміністрації на розгляд пропозиції щодо змін у складі консультативних, дорадчих органів, комісій згідно з новим розподілом обов’язків.

 

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 25.07.2014 № 216 «Про розподіл обов’язків між головою, заступниками голови Сквирської районної державної адміністрації».

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                                А.П.Чичикало

Додаток 1

до розпорядження голови райдержадміністрації

03.07.2014  №

 

ТИМЧАСОВИЙ    РОЗПОДІЛ

основних обов'язків між головою,  заступниками голови  Сквирської районної державної адміністрації

Голова адміністрації

(Чичикало А.П.)

Координує і контролює діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації та забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування з питань виконання покладених на державну адміністрацію завдань та здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, а також

 

Координує і контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:

-   управління фінансів ;

- апарату райдержадміністрації;

- головного спеціаліста з взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, запобігання та протидії корупції апарату райдержадміністрації;

 

Координує взаємодію адміністрації з такими територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:

- міжрайонним відділом управління служби безпеки України в  Київській області;

- районним відділом ГУ МВС України в Київській області;

- Сквирським відділенням Тетіївської об'єднаної державної податкової інспекції ;

- сектором інспектування у Сквирському районі Білоцерківської об’єднаної державної фінансової інспекції Державної фінансової інспекції у Київській області;

- управлінням державної казначейської служби України у Сквирському районі;

- районним судом;

 

Координує взаємодію адміністрації з:

- прокуратурою району;

- банківськими установами;

 

Загальні функціональні повноваження заступників голови райдержадміністрації

Кожен із заступників голови адміні­страції відповідно до розподілу обов'язків:

 

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, основних завдань та повноважень районної державної адміністрації у визначених сферах діяль­ності, рішень Сквирської районної ради, спрямовує, координує та контролює роботу відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації, а також районних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, та інших щодо:

- реалізації в районі послань Президента України, Програм діяльності Кабінету Міністрів України, розробки відповідних заходів та планів;

- здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації;

- формування та виконання районного бюджету;

- підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань;

- розроблення і виконання районних програм та угод стосовно економічного, соціального і культурного розвитку району;

- аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку району у відповідних сферах;

- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

- виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, голів Київської обласної та районної державних адміністрацій;

- підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації;

- розробки проектів розпоряджень голови адміністрації;

- вирішення питань діяльності відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

2.  Вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції з питань:

-  що належать до компетенції райдержадміністрації;

- ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх територіаль­ними підрозділами в районі, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування;

- щодо скасування наказів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Консти­туційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України;

- взаємодії райдержадміністрації з районною радою, територіальними підроз­ділами центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчими комітетами міської та сільських рад.

3.  Відповідає за підготовку проектів розпоряджень голови райдержадмі­ністрації, планів роботи райдержадміністрації, інших документів, що утворю­ються в райдержадміністрації, вживає вичерпних заходів щодо забезпечення процедури  їх  підготовки,   врегулювання  розбіжностей   між  розробниками проектів  документів,   візує  та   вносить  на   розгляд   голови   адміністрації доопрацьовані проекти.

4. Дає доручення управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам міської та сільських рад відповідно до розподілу обов'язків.

Організує надання у встановленому порядку державних (адміністратив­них), інформаційних, у тому числі через мережу Інтернет, послуг підпорядко­ваними структурами.

5. Бере  участь у розгляді питань відповідно до розподілу обов'язків в райдержадміністрації,  її структурних підрозділах, підрозділах центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчих комітетах міської та сільських рад.

6.  За дорученням голови райдержадміністрації представляє райдерж­адміністрацію   з   відповідними   повноваженнями   на   переговорах  з  пред­ставниками іноземних державних органів, юридичних осіб та громадянами інших держав.

7.   За дорученням  голови райдержадміністрації забезпечує розгляд депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, виступає в засобах масової інформації, дає інтерв'ю з питань, віднесених до власної компетенції.

8.  В установленому порядку здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень.

9.  Повертає ініціаторам звернення документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.

10.   Сприяє органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з райдержадміністрацією.

11. Забезпечує контроль за здійсненням органами місцевого самовряду­вання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

12.  Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з громадськими органі­заціями з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, у встанов­леному порядку сприяє виконанню їх статутних завдань, забезпечує додер­жання законних прав цих об'єднань громадян.

13.  Вносить голові адміністрації пропозиції щодо призначення на поса­ди та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів адміні­страції та їх заступників, а також пропозиції щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

14.  Здійснює за дорученням голови райдержадміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими орга­нами, комісіями,  що утворюються головою райдержадміністрації.

15.  Погоджує структуру, штатний розпис, плани роботи управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

16.  У встановленому порядку бере участь у проведенні     атестації та щорічної оцінки виконання відповідними державними службовцями покладе­них на них обов'язків і завдань.

17.  За рішенням голови райдержадміністрації здійснює інші функції повноваження.

 

 

Перший заступник голови адміністрації

(Нечипоренко І.В.)

 

Питання: реалізація повноважень райдержадміністрації у здійсненні державної

економічної політики та  політики в агропромисловому комплексі,   комплексного соціально – економічного  розвитку, у сфері управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та  здійснення  державної регуляторної політики,  надання адміністративних послуг,  формування проекту районного бюджету, фінансів, планування та обліку, промисловості , розвитку переробної промисловості в агропромисловому комплексі, торгівлі, будівництва, зв’язку, використання та розподілу землі, природних ресурсів, інформатизації, оборонної роботи та мобілізаційної підготовки, забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, боротьби із злочинністю та корупцією, охорони громадського порядку, капітальних вкладень, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, паливно – енергетичного комплексу, ветеринарної медицини, виконання програм  охорони довкілля, благоустрою населених пунктів, охорони праці, дозвільної системи, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, житлово – комунального та дорожнього господарства, надзвичайних ситуацій

.

 

У разі відсутності голови адміністрації виконує його повноваження.

 

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:

-відділу економічного розвитку райдержадміністрації;

- управління фінансів райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

- управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

 

- відділу містобудування, архітектури райдержадміністрації;

- відділу  з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та житлово-комунального господарства  (в межах доручень голови адміністрації);

-  юридичного сектору апарату райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

- головного спеціаліста з взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації.

 

Координує діяльність адміністрації з такими територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

 

- районним відділом ГУ МВС України у Київській області (в межах доручень голови адміністрації);

- районною службою цивільного захисту Головного територіального управління МНС України у Київській області;

- Державним управлінням екології та природних ресурсів в області;

- Державною інспекцією сільського господарства в Київській області;

-Білоцерківським міжрайонним управлінням Головного управління  Держсанслужби України у Київській області (в межах доручень голови адміністрації);

- міжрайонним відділом управлінням Державного департаменту України з питань виконання покарань у м.Києві та області;

-відділом Держземагенства у Сквирському районі;

- управлінням ветеринарної медицини в районі (в межах доручень голови адміністрації);

- районним відділом державної виконавчої служби;

- районним управлінням юстиції;

- районним військовим комісаром

- головною державною фітосанітарною інспекцією.

-  інспекцією державного технічного нагляду;

- районним відділом статистики (в межах доручень голови адміністрації);

 

 

Взаємодіє та сприяє діяльності:

-КП «Сквирське комунальне підприємство»

-районних підприємств торгівлі і побутового обслуговування населення.

-філії Сквирський РАЄ ЗАТ « А.Є.С.Київобленерго»;

-промислових підприємств;

-будівельних та дорожніх організацій;

-об'єднань, підприємств, установ, організацій паливно-енергетичного комплексу.

- районного відділу статистики ( в межах доручень голови райдержадміністрації);

- підприємств транспорту та зв'язку;

-об'єднань, підприємств, установ, організацій, науково-дослідних установ системи агропромислового комплексу;

- підприємств, установ та організацій водного, меліоративного, лісового господарства;

- підприємств зв'язку;

 

Координує комісії райдержадміністрації з відповідних питань.

.

Заступник голови адміністрації

( Риченко С.П.)

Питання: реалізація повноважень райдержадміністрації у сфері гуманітарної політики, адміністративно –територіального устрою, науки, освіти, культури, охорони здоров`я, фізкультури і спорту, туризму, транспорту, заробітної плати, сім`ї, жінок, молоді та неповнолітніх, гендерної політики, міжнаціональних відносин, міграції, релігії, інформаційної та внутрішньої політики, соціального захисту, зайнятості населення, взаємодії між організаціями і політичними партіями, надання гуманітарної допомоги Збройним Силам України, участі у проведенні виборів і референдумів у межах, визначених законодавством, охорони пам`яток історії і культури.

 

В межах повноважень вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку інфраструктури району.

 

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:

- управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

- управління фінансів райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

-відділу економічного розвитку райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

-  юридичного сектору апарату райдержадміністрації (в межах доручень голови адміністрації);

- відділу освіти райдержадміністрації;

- сектору культури райдержадміністрації;

- сектору молоді та спорту райдержадміністрації;

- служби у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації;

- сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з засобами масової інформації апарату райдержадміністрації.

 

Координує діяльність адміністрації з такими територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

- управлінням Пенсійного фонду України у районі (в межах доручень голови адміністрації);

- районним відділом статистики (в межах доручень голови адміністрації);

- центральної районної лікарні;

- районним центром первинної медико-санітарної допомоги;

- районного центру соціальних служб для  сім`ї, дітей та молоді;

- районного центру зайнятості;

Взаємодіє та сприяє діяльності:

-Сквирської районної ради;

- відділення фонду соціального страхування від нещасних випадків;

- дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності;

- закладів освіти обласного підпорядкування;

- Сквирського психоневрологічного інтернату;

-  організацій, установ гуманітарної сфери;

- районних утворень політичних партій та громадських організацій;

- перевізників;

- редакції газети "Вісник Сквирщини";

-  інших редакцій засобів масової інформації.

 

Координує комісії райдержадміністрації з відповідних питань.

Керівник апарату адміністрації                                                                 В.Л.Салтанюк

Додаток 2

до розпорядження голови райдержадміністрації

03.07.2014  №

 

 

ЗДІЙСНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ

голови райдержадміністрації,  заступників голови райдержадміністрації,

у разі їх відсутності або за наявності відповідної вакансії

під час їх відсутності або за наявності вакансій

 

Посада

Хто заміщає

Голова адміністрації

Чичикало А.П.

Перший заступник голови адміністрації

Нечипоренко І.В.

 

 

Перший заступник голови адміністрації

Нечипоренко І.В.

 

Заступник голови адміністрації

Риченко С.П.

 

 

Заступник голови адміністрації

Риченко С.П.

 

Перший заступник голови адміністрації

Нечипоренко І.В.

 

 

Керівник апарату адміністрації

Салтанюк В.Л.

Заступник голови адміністрації

Риченко С.П.

Керівник апарату адміністрації                                                                 В.Л.Салтанюк

Переглядів: 598
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack