Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2013 Квітень №116 23 квітня 2013 року "Про затвердження Положення про сектор культури Сквирської районної державної адміністрації "
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Червень 2013
П В С Ч П С Н
          1 2
3 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Друк
Рейтинг Користувача: / 2
НайгіршеНайкраще 

23 квітня 2013 року                                                                              №116

Про затвердження Положення про сектор

культури Сквирської районної державної

адміністрації

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,«Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012  № 887 «Прозатвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Методичних рекомендацій з розроблення Положення про структурний   підрозділ місцевої державної адміністрації у сфері культури, затверджених наказом Міністерства культури України від 20.12.2012 № 1560, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 21.12.2012 № 560 «Про упорядкування структури Київської обласної державної адміністрації»,розпорядження виконуючого обов’язки голови адміністрації від 12.02.2013 № 46 «Про упорядкування структури Сквирської районної державної адміністрації»:

 

1. Затвердити Положення про сектор культури Сквирської районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.01.2011 № 40 «Про затвердження Положення про відділ культури і туризму Сквирської районної державної адміністрації»

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації, відповідно до розподілу обов’язків.

Голова адміністрації                                                                                                 В.Г Губський

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови адміністрації

23.04.2013116

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор культури Сквирської районної державної адміністрації

 

1. Сектор культури Сквирської районної державноїадміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом Сквирської районної державної адміністрації, утворюється головою Сквирської районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на нього завдань.

 

2. Сектор підпорядкований головіСквирської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації.

 

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями головиКиївської обласної державної адміністрації та голови Сквирської районної державної адміністрації, а також наказами начальника управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятими в межах його повноважень, та даним Положенням.

 

4. Сектор є правонаступником відділу культури і туризму Сквирської райдержадміністрації.

 

5. Сектор виконує повноваження з управління:

- централізованою клубною системою (районний Будинок культури, сільські будинки культури та сільські клуби);

- централізованою бібліотечною системою (районна бібліотека для дорослих,    районна бібліотека для дітей, сільські бібліотеки-філіали);

- районним краєзнавчим музеєм;

- відділом фінансово-господарського забезпечення та обслуговування мережі закладів культури;

- Сквирською дитячою школою мистецтв та її філіалами в межах, делегованих йому Сквирською районною радою.

 

6. Сектор у межах своєї компетенції забезпечуєреалізаціюна території Сквирського району державної політики у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної, клубної та бібліотечної роботи, а також державної мовної політики.

 

7. Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 

1) організація виконання Конституції і законів України, указів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) організація та проведення в установленому порядку конференцій, семінарів, нарад, фестивалів,  конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до компетенції сектору;

3) забезпечення:

- вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

- функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

- доступу до публічної інформації, розпорядником якої є сектор;

- захисту персональних даних;

- аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини;

- участі у розробці проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, державних цільових, регіональних програм, а також програм охорони культурної спадщини;

- участі в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

- захисту об’єктів культурної спадщини відзагрози знищення, руйнування або пошкодження;

- доступу юридичних та фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм  охорони культурної спадщини (за письмовими запитами);

-дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки (у межах своїх повноважень);

4) сприяння:

- відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

- захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників установ  культури та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного продукту, встановлення контролю за його якістю;

- загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту;

- формування репертуару концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музею, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

-  централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;

-  збереженню культурної спадщини;

- будівництву, ремонту та реставрації культових споруд;

- задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;

- доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів;

5) створення умов для:

- розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва соціальної та ринкової  інфраструктури у сфері культури, охорони культурної спадщини;

- збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

- захисту прав споживачів національного культурного продукту;

- фіксації зразків національної нематеріальної  культурної спадщини;

- внесення об’єктів культурної спадщини до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини;

6) подає управлінню культури, національностей та релігій обласної держадміністрації, райдержадміністрації пропозиції щодо:

- формування державної політики у сфері культури та охорони культурноїспадщини, а також державної мовної політики, зокрема  вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

- відзначення працівників установ культури та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

- проведення робіт з консервації,  реставрації, реабілітації  музеєфікації,  ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини;

-  занесення інформації до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;  об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток  України та внесення змін до нього;

- з питань дозволу і переміщення (перенесення), демонтаж об’єктів культурної спадщини;

- інформує про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини;

7) здійснює:

- координацію діяльності установ культури, визначених в пункті 4 цього Положення, що перебувають у сфері управління  сектору;

- функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

- заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників культури та охорони культурної спадщини;

- контроль за станом дотримання законодавства з питань демонстрування та розповсюдження фільмів у кіно- і відеомережі;

- контроль за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

8) вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету;

9)розробляє проекти розпоряджень та бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

10) надає інформаційні послуги та організаційно-методичну допомогу установам району у сфері культури та охорони культурної спадщини;

11) виготовляє облікову документацію на об’єкти культурної спадщини: облікову картку, паспорт, коротку історичну довідку, акт технічного стану тощо;

12) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, та охорони культурної спадщини, провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність.

13) вживає заходи щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;

14) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

15) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

16) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

17) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

8. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у галузі культури;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 

9. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з начальником управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

 

10. Завідувач сектором:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про сектор;

3) затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису сектору в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису сектору;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;

16) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників сектору, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до його  повноважень;

18) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Накази завідувача сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації вищого рівня.

 

12. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

14. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями завідувача сектору відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228.

 

15. Сектор утримується за рахунок коштів державного та районного бюджетів.

 

16. Сектор є юридичною особи публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                        В.Л. Салтанюк

Переглядів: 1130
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack