Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2019 Жовтень №251 від 11 жовтня 2019 р."Про затвердження Положення про відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату Сквирської районної державної адміністрації"
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Жовтень 2019
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 31      

№251 від 11 жовтня 2019 р."Про затвердження Положення про відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату Сквирської районної державної адміністрації" Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про затвердження Положення про відділ

управління персоналом та організаційної роботи

апарату Сквирської районної державної адміністрації

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року № 438/28568, Положення про апарат Сквирської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації від 20 лютого 2018 року № 93:

 

1. Затвердити Положення про відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату Сквирської районної державної адміністрації (додається).

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 09 лютого 2017 року № 70 “Про затвердження Положення про відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату Сквирської районної державної адміністрації”.

Виконуюча обов`язки

голови адміністрації                                                       Оксана СЛАВІНСЬКА


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Сквирської

районної державної адміністрації

11 жовтня 2019 року № 251

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату

Сквирської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

 

1.1. Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату Сквирської районної державної адміністрації (далі – Відділ) утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації, є самостійним структурним підрозділом апарату Сквирської районної державної адміністрації.

1.2. Відділ з питань управління персоналом  підпорядковується керівнику апарату  районної державної адміністрації.

1.3. У своїй діяльності служба управління персоналом керується Конституцією України, Кодексом законів про працю УкраїниЗаконом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, розпорядження голів Київської обласної та Сквирської районної державних адміністрацій, Регламентом Сквирської районної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням.

1.4. Відділ має свою печатку.

1.5. Структура, чисельність і штатний розпис відділу встановлюється головою райдержадміністрації.

 

ІІ. Основні завдання відділу

З питань управління персоналом:

2.1. Реалізація державної політики з питань управління персоналом у Сквирській районній державній адміністрації (далі - райдержадміністрації);

2.2.  Забезпечення здійснення керівником апарату  та головою райдержадміністрації  своїх повноважень з питань управління персоналом;

2.3. Забезпечення організаційного розвитку Сквирської районної державної адміністрації;

2.4.  Добір персоналу у Сквирській районній державній адміністрації;

2.5. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

2.6.  Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

2.7. Організаційно-методичне керівництво роботою з персоналом у структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації;

2.8. Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення у Сквирській районній державній адміністрації.

 

З питань організаційної роботи:

2.9.  Формування планів роботи райдержадміністрації;

2.10. Підготовка проектів розпоряджень районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

2.11. Організаційне забезпечення підготовки та проведення при голові районної державної адміністрації нарад, семінарів, заходів з відзначення у районі державних свят та пам`ятних історичних дат;

2.12. Організаційне забезпечення  контролю щодо здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;

2.13. Організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації, підготовка інформаційних, аналітичних та інших матеріалів з питань організаційної роботи;

2.14. Забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з підпорядкованими установами, відділами і управліннями, районною радою, міською, сільськими радами та їх виконавчими комітетами; надання методичної та практичної допомоги в організації роботи виконкомів міської, сільських рад та органів місцевого самоврядування;

2.15. Здійснення контролю за надходженням до райдержадміністрації  рішень  засідань виконавчих комітетів міської та сільських рад;

2.16. Вивчення стану підготовки та організації проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів обласної та районної рад, всеукраїнського та місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства;

2.17.  Підтримка зв’язків із відповідним структурним підрозділом обласної державної адміністрації.

ІІІ. Функції відділу

З питань управління персоналом:

3.1. організовує роботу щодо розробки структури Сквирської районної державної адміністрації;

3.2. розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3.3. вносить пропозиції керівнику апарату райдержадміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

3.4. здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника апарату райдержадміністрації з питань управління персоналом;

3.5. контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців Сквирської районної державної адміністрації,  а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

3.6. проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

3.7. вивчає потребу в персоналі на вакантні посади у Сквирській районній державній адміністрації та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату райдержадміністрації;

3.8. приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій „Б” та „В”, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законодавством вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

3.9. розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій „Б” і „В”;

3.10. надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій „Б” та „В” письмові повідомлення про результати конкурсу;

3.11. за дорученням керівника апарату райдержадміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку у Сквирській районній державній адміністрації;

3.12. разом з іншими структурними підрозділами Сквирської районної державної адміністрації:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатні розписи;

3.13. Спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу Сквирської районної державної адміністрації;

3.14. Забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

3.15. Організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

3.16. Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців Сквирської районної державної адміністрації;

3.17. Здійснює планування професійного навчання державних службовців Сквирської районної державної адміністрації;

3.18. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату райдержадміністрації;

3.19. Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

3.20. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

3.21.  Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

3.22. Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Сквирської районної державної адміністрації;

3.23.Обчислює стаж роботи та державної служби;

3.24. Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах Сквирської районної державної адміністрації.;

3.25. Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

3.26. Організовує складання Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

3.27. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Сквирської районної державної адміністрації, посадовими інструкціями та іншими документами з проставлянням ними підписів та дати ознайомлення;

3.28. Оформлює і видає державному службовцю  службове посвідчення;

3.29. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу Сквирської районної державної адміністрації;

3.30. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

3.31. Формує графік відпусток персоналу Сквирської районної державної адміністрації, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

3.32. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Сквирської районної державної адміністрації;

3.33 Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

3.34. Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

3.35 У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Сквирської районної державної адміністрації;

3.36. Готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу Сквирської районної державної адміністрації;

3.37. Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

3.38. Здійснює облік військовозобов’язаних  і призовників та бронювання військовозобов’язаниху райдержадміністрації, забезпечує контроль за станом військового  обліку військовозобов’язаних і призовників у структурних підрозділах райдержадміністрації.

3.39. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

3.40. Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у Сквирській районній державній адміністрації;

3.41. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, готує довідку про її результати;

3.42. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

3.43. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;

З питань організаційної роботи:

3.44. Готує на підставі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації проекти перспективних  та  поточних планів райдержадміністрації;

3.45. Готує проекти розпоряджень районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

3.46. Організаційно забезпечує проведення, відповідно до плану роботи райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі перевірок здійснення виконавчими комітетами міської та сільських рад делегованих повноважень. Готує на підставі довідок про проведення перевірок підсумковий Акт та надає його міському, сільським головам. Контролює надходження до райдержадміністрації заходів на виконання зазначених в акті недоліків. Контролює надходження до райдержадміністрації піврічних звітів про здійснення виконавчими комітетами міської, сільських рад делегованих повноважень. Готує на їх підставі підсумковий звіт обласній державній адміністрації;

3.47. Спільно з іншими відділами здійснює організаційне забезпечення проведення колегій при голові райдержадміністрації, нарад, семінарів. Готує на їх розгляд матеріали (інформації, записки, проекти рішень, тощо), що входять до компетенції відділу;

3.48. Забезпечує постійний оперативний зв’язок з виконавчими комітетами міської та сільських рад, інформує керівника апарату, голову адміністрації про події в територіальних громадах;

3.50. Надає методичну та іншу допомогу органам місцевого самоврядування, виконавчим комітетам міської та сільських рад з питань, що належать до компетенції відділу. Здійснює контроль за надходженням до райдержадміністрації  рішень  засідань виконавчих комітетів міської та сільських рад;

3.51. Вивчає стан та готує інформаційно-аналітичні матеріали з питань підготовки та організації проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів обласної та районної рад, міського, сільських голів всеукраїнського та місцевого референдумів, віднесених чинним законодавством до компетенції районної державної адміністрації;

3.52. Підтримує зв’язки з відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації, за погодженням з керівництвом райдержадміністрації готує та надає їм відповідні інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що відносяться до компетенції відділу. Забезпечує щоквартальне оновлення та своєчасне подання обласні державній адміністрації інформаційно-аналітичних таблиць відповідно до рубрикатора «паспорт району».

ІV. Права відділу

З питань управління персоналом:

4.1. Спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу у Сквирській районній державній адміністрації та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у в її структурних підрозділах;

4.2. Взаємодіяти зі структурними підрозділами Сквирської районної державної адміністрації, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

4.3.  Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу райдержадміністрації інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

4.4. За погодженням з керівником апарату  райдержадміністрації брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційної роботи;

4.5.  На обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;

4.6. За дорученням керівника апарату  райдержадміністрації представляти Сквирську районну державну адміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції;

 

З питань організаційної роботи:

4.7. Вносити на розгляд керівника апарату адміністрації проекти розпо­ряджень та доручень голови райдержадміністрації, доповідні записки, пропозиції з питань організаційної роботи;

4.8. Проводити в структурних підрозділах райдержадміністрації, виконавчих комітетах міської та сільських рад перевірки виконання документів, звернень громадян, запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад з питань організаційної роботи, що відносяться до компетенції відділу. Вносити в установленому порядку відповідні  пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками;

4.9. Одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів міської та сільських рад, територіальних органів центральних органів виконавчої влади письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання документів та стану роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

4.10. Брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в райдержадміністрації, сесіях, засіданнях виконавчих комітетів міської та сільських рад.

 

V. Організація роботи відділу

5.1. Організація роботи відділу здійснюється відповідно до вимог Регламенту Сквирської районної державної адміністрації, інших нормативно-правових та розпорядчих документів та з урахуванням функцій і завдань відділу.

5.2.  Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником апарату райдержадміністрації за поданням начальника відділу.

5.3. Підготовлені відділом матеріали доповідаються керівникові апарату райдержадміністрації, використовуються згідно з його розпорядженнями.

 

5.4.  Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами апарату, структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими комітетами міської та сільських рад, використовує у своїй роботі підготовлені ними оперативні, довідкові та відомості, підтверджені в установленому порядку.

 

5.5. Інформації, відомості, які не передбачені офіційною звітністю, запитуються      відділом   у   структурних   підрозділів райдержадміністрації,   виконавчих комітетів міської та сільських рад, підрозділів центральних органів виконавчої влади в районі  з дозволу керівника апарату районної державної адміністрації.

 

5.6. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ  апарату райдержадміністрації, що затверджується в установленому порядку.

 

VІ. Начальник відділу

6.1.Відділ очолює начальник. На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу, призначений в установленому порядку та несе персональну відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.

6.2.Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації.

6.3.Начальник відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації:

здійснює свою діяльність у межах наданих йому повноважень відповідно до Положення про відділ;

організовує роботу відділу Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

забезпечує виконання плану роботи райдержадміністрації з питань ,що стосуються відділу, доручень керівника апарату райдержадміністрації;

вносить керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо структури та штатного розпису відділу, підвищення кваліфікації працівників, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та накладання на них дисциплінарних стягнень;

розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

контролює виконання завдань  працівниками відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього розпорядку, трудової і виконавської дисципліни;

розподіляє обов’язки між працівниками відділу, розробляє і вносить на затвердження керівнику апарату райдержадміністрації  посадові інструкції  працівників відділу;

сприяє підвищенню  професійної та ділової кваліфікації  працівників відділу;

координує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації;

підписує  та візує документи в межах своєї компетенції;

 

Має право:

представляти орган виконавчої влади в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції.

у встановленому порядку запитувати та безкоштовно отримувати від державних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності відділу.

залучати фахівців структурних підрозділів райдержадміністрації, за погодженням з їх керівниками, до розгляду питань,  які  входять до  його компетенції.

готувати у встановленому порядку запити на отримання від підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств та установ інформацію, документи та інші матеріали,  необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу,  апарату районної державної адміністрації.

брати участь у засіданнях колегії при голові райдержадміністрації, нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться в райдержадміністрації.

 

Повинен знати:

Конституцію України, закони України, нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування;

акти Президента України,  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня,  інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери  управління,

 

основи державного управління,

методи контролю рішень та доручень,

основи політики держави.

правила ділового етикету.

правила та норми охорони праці та протипожежного  захисту.

основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги:

Ступінь вищої освіти не нижче магістра, вільне володіння державною мовою.

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

Виконуюча обов’язки

керівника апарату адміністрації                                     Олена ЮРЧУК

Переглядів: 24
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack