Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2019 Січень №27 31 січня 2019 року "Про схвалення проекту Програми розвитку системи освіти Сквирського району на 2019-2021 роки
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Лютий 2019
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

№27 31 січня 2019 року "Про схвалення проекту Програми розвитку системи освіти Сквирського району на 2019-2021 роки Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про схвалення проекту

Програми розвитку системи освіти

Сквирського району на 2019-2021 роки

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р. "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року" (із змінами), від 13 грудня 2017 року № 903-р. "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа", з метою реалізації пріоритетних цілей, визначених Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженою рішенням Київської обласної ради від 04 грудня 2014 року № 856-44-VI, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, формування оптимальної мережі закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, створення належних умов для отримання учнями якісної освіти:

 

1. Схвалити проект Програми розвитку системи освіти Сквирського району на 2019-2021 роки (далі – Програма), що додається.

 

2. Сквирській районній державній адміністрації забезпечити подання проекту Програми на розгляд сесії Сквирської районної ради.

 

3. Управлінню фінансів Сквирської районної державної адміністрації після затвердження Програми при перегляді бюджету на 2019 рік та при формуванні показників районного бюджету на наступні роки за поданням головних розпорядників бюджетних коштів передбачити видатки на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

 

4. Структурним підрозділам, відділам, управлінням Сквирської районної державної адміністрації, організаціям, установам, міськсільвиконкомам забезпечити виконання заходів Програми відповідно до своїх повноважень.

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

 

Голова адміністрації В. ГАЛЮК

СХВАЛЕНО

розпорядження голови

Сквирської районної

державної адміністрації

від 31 січня 2019 року № 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку системи освіти Сквирського району

на 2019-2021 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Сквира

2019 рік

 

 

ЗМІСТ

 

1. Паспорт Програми розвитку системи освіти Сквирського району

на 2019-2021 роки__________________________________________ 3-4

 

2. Вступ__________________________________________________ 5-8

 

3. Визначення проблем, на вирішення яких спрямована Програма__ 8-10

 

4. Мета та завдання Програми________________________________ 10

 

5. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем ____________ 10-12

 

6. Очікувані результати та ефективність виконання Програми:_____12-13

 

7. Обсяги й джерела фінансування та терміни виконання Програми _13

 

8. Координація виконання завдань і заходів Програми та контроль за станом їх реалізації _________________________________________13

 

9. Напрями діяльності та заходи районної Програми розвитку системи освіти Сквирського району на 2019-2021 роки __________________14-31

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку системи освіти

Сквирського району на 2019-2021 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми

Сквирська районна державна адміністрація

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Розпорядження голови Сквирської райдержадміністрації від 29.12.2018 № 510 «Про затвердження плану роботи Сквирської районної державної адміністрації на січень,

І квартал та 2019 рік»

 

3. Розробник Програми Відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації

 

4. Співрозробники Програми Сквирська районна рада, Сквирська районна державна адміністрація, районна рада профспілки працівників освіти і науки

 

5. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації

 

6. Учасники Програми Відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації, Сквирська районна рада, районна рада профспілки працівників освіти і науки, навчальні заклади району, органи місцевого самоврядування, громадські організації

 

7. Роки виконання Програми

2019 – 2021 роки

8. Перелік розділів, які буде реалізовано в межах цієї Програми 1. Дошкільна освіта

2. Загальна середня освіта

3. Позашкільна освіта

4. Навчання дітей з особливими освітніми потребами та оздоровлення дітей шкільного віку

5. Кадрове забезпечення, підвищення фахового рівня педагогічних працівників, методична робота

6. Матеріально-технічне забезпечення

Продовження таблиці

 

9. Фінансування Програми Програма фінансується за рахунок загальних коштів районного бюджету, виділених на утримання закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, а також за рахунок коштів державного, обласного, міського та сільських бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

 

Вступ

 

Програма розвитку системи освіти Сквирського району на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про вищу освіту» «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; Указів Президента України від 12 січня 2015 року № 5 «Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020"», від 12 червня 2015 року № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 25 серпня 2015 року № 501 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»; від 13 жовтня 2015 року № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», від 03 грудня 2015 року № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», від 09 лютого 2016 року № 42 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», постанов Кабінету Міністрів України: від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 21 лютого 2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», від 21 серпня 2013 року № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами», від 27 серпня 2010 року № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ» (зі змінами), від 15 серпня 2011 року № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами); розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р. «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» (із змінами), від 13 грудня 2017 року №903-р. «Про схвалення Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», від 05 вересня 2012 року № 675-р «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо складання регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів»; від 23 березня 2016 року № 219 «Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»; наказів Міністерства освіти і науки України: від 20.04.2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», від 20.04.2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», від 25.06.2018 року № 693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами», від 16.06.2015 року № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», від 27.10.2014 року № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», від 13.02.2018 року № 137 «Про затвердження примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи», від 22.06.2016 року № 704 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів», від 31.12.2015 року № 1436 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі», спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я від 06.02.2015 року № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах».

Програма спрямована на реалізацію пріоритетних цілей, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року.

Програма розвитку системи освіти Сквирського району на 2019-2021 роки визначає мету, зміст, завдання та проблеми галузі освіти, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення з обґрунтуванням ресурсних потреб.

Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу, варіативності типів навчальних закладів, модернізації змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, прийняття управлінських рішень.

Програма може доповнюватися, змінюватися відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України.

Розроблення Програми зумовлено необхідністю забезпечення якісної освіти та справедливого доступу до неї.

Підставою для розробки Програми є подальший розвиток системи освіти в районі та завершення терміну дії Програми розвитку системи освіти Сквирського району на 2016-2018 роки.

Одним з основних завдань системи освіти району є забезпечення доступу кожній дитині до дошкільної освіти шляхом урізноманітнення форм її здобуття, відкриття дошкільних відділень у складі навчально-виховних об’єднань (далі – НВО) та навчально-виховних комплексів (далі – НВК), відкриття додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти (далі – ДНЗ).

Забезпечення учням якісної освіти та справедливого доступу до неї в обсягах, визначених державними освітніми стандартами, розвиток мережі навчальних закладів регіону, розвиток мережі інклюзивних навчальних закладів; урізноманітнення моделей організації навчально-виховного процесу, зокрема для сільських дітей; створення умов для розвитку мережі опорних навчальних закладів – пріоритетні завдання системи загальної середньої освіти.

Залишається актуальною проблема удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ЗНЗ) і приведення її у відповідність до потреб громади. Упродовж 2016-2018 років було реорганізовано Антонівське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст.- дитячий садок» в Антонівське НВО «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок», Сквирську ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 в Сквирське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 – дитячий садок». У 2016 році в районі створено опорний загальноосвітній навчальний заклад Шамраївський НВК, до складу якого входить одна філія – Рудянська ЗОШ І-ІІ ст.

Продовжується робота щодо організації інклюзивного навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, реінтеграції їх у сім’ї на інклюзивне навчання за місцем проживання та введення ставок асистента вчителя у ЗНЗ і помічника (асистента) вихователя у ДНЗ. У 2018 році створено Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр.

Один із важливих напрямів діяльності системи освіти району – збереження мережі позашкільних навчальних закладів (далі – ПНЗ), розвиток мережі груп, гуртків, інших творчих об’єднань за напрямами та профілями позашкільної освіти, урізноманітнення змісту та форм роботи у ПНЗ.

Зміни у соціальному та економічному житті країни потребують підготовки та виховання компетентної, комунікабельної, творчої, гармонійно розвиненої особистості, здатної швидко адаптуватися до життєвих умов. З цією метою у Сквирському районі проводиться системна робота щодо залучення обдарованої та талановитої молоді до різних галузей науки, техніки, культури й мистецтва, координації науково-дослідницької діяльності учнів, створення умов для їх духовного, інтелектуального, творчого розвитку та професійного самовизначення.

Пріоритетним напрямом Програми є участь педагогів і учнів району у Всеукраїнських та обласних освітніх програмах і проектах, розширення ділових контактів з урядовими і неурядовими організаціями.

Забезпеченість навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою та їх підключення до швидкісної мережі Інтернет, створення веб-сайтів у закладах освіти, організація дистанційного навчання учнів і вчителів, запровадження інформаційної системи управління освітою (ІСУО) – необхідна умова розвитку системи освіти району.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей державного, обласного, районного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Визначено пріоритетні завдання Програми на 2019-2021 роки, найважливішими з яких є:

розвиток освітньої системи регіону та запровадження змін, які сприятимуть підвищенню її якості та ефективності;

забезпечення права громадян на освіту та створення рівних можливостей для здобуття якісної освіти відповідно до потреб;

оновлення змісту й форм організації навчально-виховного процесу;

розвиток системи безперервної освіти та навчання упродовж життя;

посилення кадрового потенціалу системи освіти;

забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

формування соціально активної, відповідальної та толерантної особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, європейської цивілізації.

 

1. Визначення проблем, на вирішення яких спрямована Програми

 

Дошкільна освіта:

1) розширення мережі дошкільних навчальних закладів до повного задоволення потреб населення шляхом реконструкції та проведення капітального ремонту приміщень дошкільних навчальних закладів; створення додаткових місць у функціонуючих ДНЗ;

2) стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 (7) років через урізноманітнення форм її здобуття.

 

Загальна середня освіта:

1) створення умов для реформування системи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа», переходу на 12-річний термін здобуття середньої освіти та профільного навчання;

2) удосконалення мережі опорних, базових навчальних закладів та закладів нового типу.

 

Професійна орієнтація учнівської молоді:

1) забезпечення координації та співпраці всіх соціальних інституцій, навчальних закладів, організацій, установ та окремих учасників профорієнтаційного процесу в межах району, а саме: дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, центрів зайнятості, закладів охорони здоров’я, служб справах сім’ї та молоді, засобів масової інформації, батьків та інших;

2) забезпечення наступності, цілеспрямованості та безперервності профорієнтаційної роботи у навчальних закладах;

3) застосування сучасних інноваційних технологій для профорієнтації учнівської молоді;

4) підготовка педагогічних працівників до проведення профорієнтаційної роботи.

 

Навчання дітей з особливими освітніми потребами:

1) розширення мережі закладів для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами;

2) реінтеграція дітей з інтернатних закладів у сім’ї та організація їх інклюзивного й інтегрованого навчання за місцем проживання;

3) розширення у ДНЗ, ЗНЗ і ПНЗ практики запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей та молоді, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

4) уведення посад асистентів вихователя (вчителя) у навчальних закладах;

5) підвищення фахового рівня педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчального середовища;

6) проведення роз’яснювальної роботи серед батьків щодо переваг інклюзивної освіти.

 

Позашкільна освіта:

1) охоплення учнів ЗНЗ позашкільною освітою;

2) забезпечення доступності позашкільної освіти дітям сільської місцевості шляхом розширення мережі гуртків та творчих об’єднань за напрямами позашкільної освіти на базі ЗНЗ сільських регіонів;

3) залучення до гурткової роботи дітей соціально не захищених категорій, сприяння їх всебічному розвитку та соціалізації;

4) виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку;

5) зміцнення навчальної та матеріальної-технічної бази ПНЗ, оснащення їх сучасним обладнанням.

 

Розвиток дитячого лідерського руху:

1) розвиток різних напрямів виховної роботи через організацію діяльності органів учнівського самоврядування;

2) налагодження співпраці органів учнівського самоврядування з державними органами влади та місцевого самоврядування з метою реалізації суспільно значущих програм та проектів.

 

Кадрове забезпечення:

1) зменшення кількості педагогічних та керівних кадрів пенсійного віку в ЗНЗ;

2) організація системної роботи з резервом управлінських кадрів;

3) залучення молодих спеціалістів до роботи в навчальних закладах;

4) навчання керівників навчальних закладів за спеціальністю «Управління навчальним закладом»;

5) розроблення та реалізація міжнародних, всеукраїнських та обласних інноваційних програм і проектів в галузі освіти із залученням науково-методичної, фінансової, технічної допомоги міжнародних, всеукраїнських громадських організацій, асоціацій, фондів тощо.

 

Матеріально-технічне забезпечення:

1) оснащення сучасним обладнанням навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики;

2) оновлення шкільних меблів, придбання спортивного інвентарю, меблів для їдалень, навчально-наочних посібників і лабораторного обладнання для закладів освіти всіх типів державної та комунальної форм власності;

3) придбання комп’ютерної, мультимедійної техніки, інтерактивних дошок, проекторів і програмного забезпечення для навчальних закладів району;

4) проведення ремонту та оновлення застарілої комп’ютерної техніки;

5) оновлення технологічного обладнання на харчоблоках;

6) проведення капітальних та поточних ремонтів навчальних закладів;

7) оновлення парку шкільних автобусів.

 

2. Мета та завдання Програми

 

Метою Програми є забезпечення розвитку системи освіти району та створення умов для якісної освіти і справедливого доступу до неї, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства, держави та міжнародним критеріям.

Досягнення мети передбачає вирішення основних завдань:

1) створення належних умов для функціонування системи освіти району, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини;

2) удосконалення мережі навчальних закладів з урахуванням потреб дітей, суспільних запитів і державних вимог;

3) забезпечення якісної освіти всіх рівнів та справедливого доступу до неї;

4) запровадження проведення моніторингу якості освіти в районі;

5) модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем

 

Протягом останніх років у районі спостерігається стабільність щодо належного охоплених дітей дошкільною освітою. Усіма формами дошкільної освіти в районі охоплено 56,5% дітей віком від 0 до 6 років та 85,2% дітей віком від 3 до 6 років. Дітей п’ятирічного віку 100% охоплено всіма формами дошкільної освіти. Проте спостерігається тенденція до зменшення кількості дітей дошкільного віку в районі (2015 р. – 1979 дітей, 2018 р. – 1766 дітей). У такій ситуації все-таки потрібно зберегти загальну кількість дошкільних навчальних закладів у районі, кількість місць, кількість груп, спрямувати зусилля для збільшення відсотка охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, особливо в сільській місцевості.

Мережа ЗНЗ включає 22 школи. За останні три роки зменшилася кількість учнів у ЗНЗ району (2016/2017 н.р. – 3465 учнів, у 2018/2019 н.р. – 3417 учнів). Якщо до першого класу в 2018 році пішло 379 учнів, то прогнозований набір до перших класів у 2019 році становить 330 учнів, у 2020 році – 290, у 2021 році – 260. Тому є потреба в оптимізації мережі ЗНЗ, зокрема шкіл ІІІ ступеня.

У частині шкіл здійснюється поглиблене та профільне вивчення окремих предметів. Водночас недостатнім є вивчення на поглибленому рівні предметів природничо-математичного циклу. Для забезпечення наступності між ІІ і ІІІ ступенями навчання, розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи необхідно розвивати мережу класів з поглибленим вивченням предметів, зокрема природничо-математичного циклу.

Якісне викладання профільних навчальних предметів залежить від рівня забезпеченості навчальних закладів предметними кабінетами природничо-математичного циклу. Забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою – одна з основних проблем системи освіти району. За останні 3 роки загальна кількість комп’ютерів та мультимедійної техніки в ЗНЗ збільшилася. У НВК «Сквирський ліцей - ЗОШ І-ІІ ст.», Шамраївському НВК, Сквирській ЗОШ № 3 обладнано цифрові лабораторії. Проте забезпечення навчально-комп’ютерними комплексами та персональними комп’ютерами навчальних закладів є недостатнім. Арсенал наявної комп’ютерної техніки в навчальних закладах потребує технічного оновлення та заміни, адже 60% становить техніка, термін придбання якої – понад 5 років.

Потребують обладнання комп’ютерною технікою бібліотеки ЗНЗ, оскільки частина шкільних бібліотек взагалі не мають комп’ютерної техніки, в інших вона, в основному, застаріла, що унеможливлює забезпечення доступу учнів до електронних бібліотек, використання сучасних електронних посібників.

Організованим підвезенням шкільними автобусами охоплено 620 учнів (100% від потреби).

Протягом останніх трьох років спостерігається позитивна тенденція щодо охоплення учнів позашкільною освітою. Зросла кількість дітей сільської місцевості, охоплених позашкільною освітою. Разом з тим, показник охоплення дітей сільської місцевості в районі становить 32,4% (в області - 30,2%) від загальної кількості вихованців позашкільних навчальних закладів і є недостатнім для сільського регіону.

З метою залучення учнів до активної науково-дослідницької діяльності проводяться профільні навчально-тренувальні збори, де беруть участь як учні-члени Малої академії наук України, так і наукові працівники провідних вищих навчальних закладів України. Щороку проводиться понад 60 районних творчих конкурсів, фестивалів, виставок, змагань з усіх напрямів позашкільної освіти. Для організації якісної позашкільної освіти актуальним залишається питання постійного оновлення й модернізації матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, забезпечення їх спеціальною навчальною літературою та підручниками, дидактичними засобами, навчальними приладами, програмними засобами, оновлення обладнання та комп’ютерної техніки

Однією з актуальних проблем є покращення здоров’я та рівня фізичної підготовленості дітей та учнівської мо¬лоді. Згідно з статистичними даними за останні три роки значна частина учнів загальноосвітніх навчальних закладів району має незадовільну або досить низьку фізичну підготовку і нездатна досягти європейських стандартів здоров’я. Потребує уваги залучення школярів до занять усіма видами фізкультурно-оздоровчої діяльності в районі. Одним із засобів вирішення даної проблеми є впровадження інноваційних технологій при проведенні фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в закладах освіти, більш активна робота місцевих органів самоврядування та закладів освіти.

Важливою проблемою щодо покращення здоров'я та фізичної підготовленості учнів є низький рівень матеріально-технічного забезпечення спортивної інфраструктури закладів освіти.

Значною є кількість педагогічних працівників пенсійного віку в загальноосвітніх навчальних закладах району – 16% від загальної кількості педпрацівників (в області - 21,6%), є потреба у вчителях математики, іноземної мови, фізики.

У районі розроблено заходи зі скорочення споживання природного газу, які передбачають комплексний підхід до вирішення проблем енергозбереження, зниження витрат енергоресурсів та підвищення ефективності їх обліку. Зважаючи на постійне підвищення цін на енергоносії, актуальним є завдання зниження витрат природного газу та електроенергії для виробництва теплової енергії.

 

4. Очікувані результати та ефективність виконання Програми:

 

1) забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти шляхом випереджувального розвитку закладів освіти регіону відповідно до сучасних викликів;

2) удосконалення мережі дошкільних навчальних закладів; охоплення дошкільною освітою не менше 65% дітей дошкільного віку; створення умов для здобуття дошкільної освіти всіма дітьми;

3) забезпечення умов для вибору учнями поглибленого вивчення окремих предметів відповідно до їхніх здібностей, інтересів; збільшення кількості учнів, які навчаються за профільними програмами;

4) забезпечення неперервності освіти й адресного підходу до підвищення кваліфікації педагогічних працівників регіону та освіти дорослих;

5) підвищення готовності педагогічних працівників та керівників освітніх закладів до 6) впровадження Концептуальних засад Нової української школи;

6) інформатизація навчально-виховного процесу, розвиток дистанційної освіти;

7) забезпечення закладів загальної освіти, інклюзивно-ресурсного центру необхідним корекційним обладнанням, засобами для індивідуального та інклюзивного навчання,

8) приведення структури позашкільної освіти у відповідність до запитів населення, новітніх досягнень науково-технічного прогресу, запитів мешканців району та стратегічних напрямів розвитку держави;

9) матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів.

 

5. Обсяги й джерела фінансування та терміни виконання Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного, районного та місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми визначаються щороку у відповідних бюджетах.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту районного бюджету та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах прогнозних показників, доведених на галузь «Освіта», та можливостей дохідної частини місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Терміни виконання Програми – 2019-2021 роки.

 

6. Координація виконання завдань і заходів Програми

та контроль за станом їх реалізації

 

Контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації.

З метою контролю за виконанням Програми відділ освіти райдержадміністрації аналізує стану її виконання та щороку до 30 січня надає Сквирській районній раді інформацію про виконання заходів, передбачених Програмою.

 

 

Напрями діяльності та заходи

районної Програми розвитку системи освіти Сквирського району на 2019-2021 роки

Якісна освіта і справедливий доступ до неї

 

Напрям 1. Дошкільна освіта

 

 

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансу-вання Очікуваний результат

2019

рік 2020

рік 2021

рік

1.1.

Удосконалення мережі навчальних дошкільних закладів, збільшення охоплення дітей дошкільною освітою до 65% Удосконалення мережі ДНЗ шляхом реконструкції, капітального ремонту; відкриття груп короткотривалого перебування у ДНЗ, створення додаткових місць у функціонуючих ДНЗ, зокрема в сільській місцевості + + + Райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Районний бюджет Охоплення 75% дітей різними формами дошкільної освіти

Розширення спроможності дошкільних навчальних закладів щодо доступності їх послуг для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю: упровадження інклюзивної освіти в ДНЗ, введення ставок асистентів вихователя в кожну інклюзивну групу відповідно до потреби + + + Райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Районний бюджет Забезпечення щонайменше 65% дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю послугами дошкільної освіти

Відкриття груп різних типів (прогулянкові, короткотривалого перебування та ін.) з метою максимального охоплення дітей дошкільною освітою + + + Відділ освіти Районний бюджет Відкриття груп різних типів

1.2. Збереження та зміцнення здоров’я дітей

дошкільного віку Проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку + + + Райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела Створення сучасної моделі фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку

Створення умов у дошкільних навчальних закладах для отри¬мання дошкільної освіти дітьми з обмеженими можли¬востями (відкриття у дошкільних навчальних закладах м. Сквири та району груп компенсуючого типу). + + + Райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Районний бюджет Створення груп компенсуючого типу

Забезпечення дотримання натуральних норм харчування в дошкільних навчальних закладах та в дошкільних групах НВК, НВО за рахунок батьківських коштів та коштів районного бюджету + + + Райдержадміністрація, відділ освіти Районний бюджет, інші джерела Забезпечено дотримання натуральних норм харчування

1.3 Матеріальне забезпечення Забезпечення дошкільних навчальних закладів та дошкільних груп НВК і НВО спортивним інвентарем та сучасними ігровими комплексами, майданчиками; меблями, комп'ютерною технікою, технологічним обладнанням по мірі фінансування + + + Райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела Забезпечено дошкільні заклади спортивним інвентарем, спортивними комплексами, меблями, комп’ютерною технікою

Оснащення освіт¬ньо-виховного процесу дошкільних навчальних закладів та дошкільних груп у НВО та НВК відпо¬відно до “Типового переліку обов’язкового облад¬нання, навчально-наочних по¬сіб¬ників та іграшок у дошкіль¬них навчальних закладах” + + + Райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела Придбано відповідне обладнання, інвентар

1.4. Харчування вихованців закладів дошкільної освіти Організація харчування вихованців закладів дошкільної освіти за рахунок коштів районного бюджету, батьків, органів місцевого самоврядування та інших джерел, не заборонених законодавством + + + Райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела Забезпечено харчування вихованців

 

Напрям 2. Загальна середня освіта

 

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансу-вання Очікуваний результат

2019

рік 2020 рік 2021

рік

2.1. Модернізація загальної середньої освіти Оптимізація мережі навчальних закладів загальної середньої освіти, класів з метою надання якісних освітніх послуг з урахуванням кількості учнів у населеному пункті та мікрорайоні обслуговування + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

- Затверджено оптимальну мережу навчальних закладів з урахуванням наявної та прогнозованої кількості учнів у населеному пункті, мікрорайоні обслуговування та закладі, забезпечено рівний доступу до якісної освіти 100% дітям шкільного віку

Формування оптимальної мережі освітніх округів, опорних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (академічних ліцеїв).

Розширення мережі навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу

 

+

 

 

 

 

+

 

 

+ Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет Розвиток опорного навчального закладу, сформовано освітні округи, забезпечено поглибленим вивченням окремих предметів учнів школи ІІІ ступеня відповідно до їхніх нахилів і здібностей

Збереження існуючої мережі закладів загальної середньої освіти І ступеня з урахуванням запитів батьків + + + Районна рада,

відділ освіти - Збережено мережу шкіл І ступеня

Розширення мережі інклюзивних класів у ЗНЗ, введення ставок асистентів учителя в кожен інклюзивний клас відповідно до потреби дитини

+ + + Відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет Створено відповідно до потреб кількість класів з інклюзивним навчанням, введено ставки асистентів учителя

Функціонування районних міжшкільних факультативів з різних предметів. Розширення мережі факультативів, спецкурсів, курсів за вибором, гуртків для учнів 8-9 кла¬сів з метою поглибленого вивчення окремих навчальних предметів і реалізації завдань допрофільного навчання + + + Відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет Створено умови для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів учнів; збільшення кількості учнів, які навчаються за програмами профільного рівня, функціонування міжшкільних факультативів відповідно до потреб старшокласників

Збереження та відкриття відповідно до потреб мережі груп продовженого дня в закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів районного бюджету + + + Відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет Відкрито групи продовженого для

2.2. Забезпечення фондів бібліотек навчальних закладів підручниками,

навчальними посібниками і художньою літературою Придбання для шкільних бібліотек підручників,

навчальних посібників і художньої літератури, створення медіа-центрів, бук кросингів, проведення книжкових доброчинних акцій + + + Відділ освіти Державний бюджет (Міністерство освіти і науки України),

обласний, районний

бюджети Поповнено бібліотечні фонди навчальних закладів, забезпечено комп’ютерною технікою

Створення сучасних інформаційно-бібліотечних центрів у навчальних закладах + + + Відділ освіти Обласний бюджет, районний бюджет Створено в 7 навчальних закладах сучасних інформаційно-бібліотечних центрів

2.3. Створення якісного освітнього середовища та нового освітнього простору Створення в навчальних закладах системи допрофільної підготовки, яка охоплює всі напрями профільного навчання і включає, насамперед, достатню кількість короткотермінових курсів за вибором, факультативів і предметних гуртків + + + Відділ освіти Освітня субвенція Відкрито класи допрофільного навчання

Забезпечення сучасними навчальними предметними кабінетами закладів ІІІ ступеня + + + Державний бюджет, департамент освіти і науки КОДА,

районна рада,

райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Державний, обласний, районний

бюджети Забезпечення закладів ІІІ ступеня навчальними предметними кабінетами

Створення нового освітнього простору для учнів школи І ступеня + + + Державний бюджет, департамент освіти і науки КОДА,

районна рада,

райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти Державний, обласний, районний, сільські, міський

бюджети Забезпечено усі класи школи І ступеня новими меблями, комп’ютерною технікою, дидактичним матеріалом

Створення та модернізація Web-сайтів відділу освіти, закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, забезпечення їхньої інтеграції до Web-порталу відділу освіти та департаменту освіти і науки облдержадміністрації + + + Відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет Модернізовано Web-сайти відділу освіти, загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів

Придбання спортивного інвентарю для організації фізичного виховання школярів закладів загальної середньої освіти + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела фінансування Оновлено спортивний інвентар

Розвиток матеріально-технічної, навчальної, методичної бази закладів загальної середньої освіти + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти Державний, обласний, районний бюджети, інші джерела Оновлено матеріально-технічну базу навчальних закладів

2.4. Програма «Шкільний автобус» Забезпечення в сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які проживають за межею пішохідної доступності + + + Відділ освіти Освітня субвенція Здійснюється підвезення учнів та педагогічних працівників шкільними автобусами

Забезпечення безоплатного підвезення учнів до опорних закладів, зокрема із філій опорного закладу, для проведення навчально-розвиткових, корекційних занять тощо + + + Відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет Здійснюється підвезення учнів

Забезпечення безоплатного підвезення шкільними автобусами учнів та педагогічних працівників (вихованців дитячого будинку, методистів, працівників господарської групи) на районні, обласні й Всеукраїнські масові заходи, пов’язані з навчально-виховним процесом (олімпіади, конкурси, турніри, фестивалі, спортивні змагання, тренінги, семінари, конференції, наради); для участі в профорієнтаційних заходах, для складання державної підсумкової атестації в формі ЗНО та для виконання інших функцій, покладених на відділ освіти + + + Відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет Здійснюється підвезення на відповідні заходи

Регулярне технічне обслуговування, ремонт шкільних автобусів (проведення техоглядів, страхування, придбання запчастин, паливно-мастильних матеріалів), проведення ремонтів шкільних автобусів на спеціалізованих автотранспортних ремонтних підприємствах + + + Відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет Здійснюється технічне обслуговування шкільних автобусів, поточний і капітальний ремонти

Пізвезення організованих груп дітей на екскурсії шкільними автобусами та транспортом приватних перевізників за рахунок коштів сільських (міської) рад, батьків та інших джерел, не заборонених законодавством + + + Відділ освіти, міськ-, сільвиконкоми Міський, сільські бюджети Організовуються екскурсії для учнів

Оновлення парку шкільних автобусів + + + Відділ освіти Державний, обласний районний бюджети Придбано два шкільні автобуси

2.5. Харчування учнів закладів загальної середньої освіти Забезпечення харчуванням за рахунок коштів районного бюджету учнів пільгових категорій відповідно до норм чинного законодавства + + + Відділ освіти Районний бюджет Виділено кошти з районного бюджету для організації харчування пільгових категорій учнів

Створення належних умов для організації харчування учнів непільгових категорій закладів дошкільної загальної середньої освіти за рахунок коштів батьків, органів місцевого самоврядування та інших джерел, не заборонених законодавством + + + Відділ освіти,

міськ-, сільвиконкоми Сільський, міський бюджети, кошти батьків Утримуються в належному стані харчоблоки, збережено відповідну штатну чисельність кухарів, помічників кухарів

 

Напрям 3. Навчання дітей з особливими освітніми потребами та оздоровлення дітей шкільного віку

 

 

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансу-вання Очікуваний результат

2019

рік 2020 рік 2021

рік

3.1.

Удосконалення форм роботи з дітьми з особливими потребами Запровадження варіативних моделей та форм організації освіти для дітей з особливими освітніми потребами + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет Охоплено комплексною реабілітацією та відповідним навчанням 90% дітей з особливими освітніми потребами шкільного віку

3.2. Реінтеграція дітей у сім’ї за місцем проживання Надання консультацій педагогам та батькам + + + Відділ совіти Освітня субвенція, районний бюджет Забезпечено реалізацію конституційного права дітей на виховання в сім’ї або родинному оточенні

Проведення соціальної роботи з батьками, діти яких реінтегровані з інтернатних закладів + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Районний бюджет Проведено роботу з батьками, діти яких реінтегровані з інтернтаних закладів

Забезпечення соціально-психологічного супроводу та патронату дітей, реіонтегрованих з інтернатних закладів + + + Відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет Забезпечено соціально-психологічний супровід та патронаж, дітей реіонтегро-ваних з інтернатних закладів

3.3. Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я

дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Забезпечення доступу дітей з обмеженими фізичними можливостями до приміщень навчальних закладів + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Районний бюджет Створено умови для доступу дітей з обмеженими фізичними можливостями до приміщень навчальних закладів

Забезпечення проведення щорічних медичних оглядів дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми

Районний бюджет Проведено щорічні медичні огляди дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Розвиток районного інклюзивно-ресурсного центру, зміцнення його матеріально-технічної бази, збільшення охоплення дітей навчальними та консультативними послугами на базі Центру + + + Районна рада, райдержадміністрація, відділ освіти

Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет Охоплено навчально-консультативними послугами дітей з особливими освітніми потребами відповідно до запитів батьків

Розширення мережі інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти та інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти + + + Відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет Відкрито класи з інклюзивним навчанням та навчальні групи для дітей особливими потребами

Введення додаткових посад асистентів вчителя та асистентів вихователя в інклюзивних класах та інклюзивних групах відповідно до чинних нормативів і потреб батьків + + + Відділ освіти Районний бюджет Введено додаткові посади та збережено існуючі посади асистентів учителя

Залучення дітей з особливими освітніми потребами до навчання в гуртках, секціях, студіях та інших творчих об'єднаннях закладів позашкільної та загальної середньої освіти + + + Відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет Залучено дітей до навчання в гуртках, секціях, студіях

Залучення дітей з особливими освітніми потребами та дітей-інвалідів до участі у виховних, культурно-масових та оздоровчих заходах дошкільни навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, які проживають на території обслуговування зазначеними закладами + + + Відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет Залучено дітей до виховних, оздоровчих заходів

Надання методичної підтримки педагогам, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти + + + Відділ освіти - Надано методичну допомогу

Проведення просвітницької роботи та підтримка батьків дітей з особливими освітніми потребами у визначенні та отриманні доступу до освітніх послуг і задоволенні соціальних, емоційних та освітніх потреб дітей + + + Відділ освіти Районний бюджет

3.4. Оздоровлення та організований відпочинок вихованців дитячого будинку, дітей шкільного віку в літній період

Охоплення оздоровленням та організованим відпочинком вихованців дитячого будинку

+ + + Районна рада, райдержадміністрація, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела Охоплено оздоровленням вихованців дитячого будинку

 

Організація роботи пришкільних таборів на базі навчальних закладів для організованого відпочинку учнів у літній період. Організація роботи заміського дитячого оздоровчого табору «Росич» на базі Чубинецького НВК. Забезпечення одноразового харчування вихованців пришкільних таборів за рахунок коштів районного бюджету + + + Районна рада, райдержадміністрація, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела Організовано роботу літніх пришкільних таборів та заміського дитячого оздоровчого табору «Росич»

 

Напрям 4. Позашкільна освіта

 

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Очікуваний результат

2019

рік 2020 рік 2021

рік

4.1. Забезпечення якісної позашкільної освіти

Збереження мережі закладів позашкільної освіти

+ + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела Збережено мережу закладів позашкільної освіти

Розвиток мережі відділень, груп з різних видів спорту Сквирської ДЮСШ; груп, гуртків, інших творчих об’єднань за напрямами та профілями позашкільної освіти Сквирського РЦДЮТ, у тому числі й на базі загально¬освітніх навчальних закладах у сільській місцевості + + + Районна рада, райдержадміністрація, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела Сформовано мережу груп, гуртків, інших творчих об’єднань за напрямами та профілями позашкільної освіти в тому числі на базі загально¬освітніх навчальних закладах відповідно до потреб

Функціонування на базі районного центру дитячої і юнацької творчості районного наукового товариства та наукових гуртків для учнів-членів Малої академії наук. Залучення до роботи з вихованцями наукового товариства викладачів, науковців вищих навчальних закладів + + + Відділ освіти Районний бюджет, інші джерела Відкрито наукові гуртки для учнів-членів Малої академії наук, залучено до роботи наукових працівників

Активізація роботи з оздоровчої рухової активності, покращення фізичного розвитку і фізичної підготовленості учнівської молоді + + + Відділ освіти - Залучено учнів до масових спортивних заходів

4.2. Удосконалення системи виховання відповідальних громадян із патріотичним і гуманістичним світоглядом в рамках дошкільної, шкільної та позашкільної освіти Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді

в навчальних закладах + + + Відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела Проведено заходи з національно-патріотичного

виховання у навчальних закладах

Проведення районних етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт» та інших, забезпечення участі переможців районного етапу в обласному та Всеукраїнському етапах змагань + + + Відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела Проведено районний

етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), фестивалю «Козацький гарт» та інші заходи

Організація та проведення туристсько-краєзна-вчих, історико-краєзнавчих, історико-географічних, еколого-натуралістичних,

археологічних, етнографічних експедицій, акцій, походів, краєзнавчих екскурсій стежками рідного краю тощо + + + Відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела Проведено туристсько-краєзнавчі, історико-краєз-навчі, історико-географічні, еколого-натуралістичні,

археологічні, етнографічні експедиції, акції, походи

Проведення районних та шкільних масових заходів з учнівською молоддю національно-патріотичного спрямування (конференцій, флеш-мобів, змагань, фестивалів, акцій тощо)

+ + + Відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела

Сприяння розвитку районної школи лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді + + + Відділ освіти Районний бюджет Активізовано роботу районної ради дітей «Лідер», проведено заходи щодо реалізації проекту з розвитку учнівського самоврядування

Розвиток мережі дитячих громадських об'єднань, органів учнівського самоврядування; підтримка дитячих соціальних ініціатив, створення умов для забезпечення діяльності різних моделей учнівського самоврядування на рівні шкіл, району, міста + + + Відділ освіти Районний бюджет Підтримано дитячі ініціативи

4.3. Виявлення та підтримка обдарованої молоді, створення умов для її розвитку Проведення районних етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, інтелектуальних конкурсів, турнірів, змагань для обдарованих дітей, забезпечення участі учнів в обласних та Всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань, виставок, експедицій тощо + + + Відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела Проведено шкільні та районні етапи всеукраїнських олімпіад (у тому числі й Інтернет-олімпіад), турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України

 

Проведення районних етапів змагань, спортивно-масових та оздоровчих заходів (чемпіонати, турніри, фестивалі, спартакіади, спортивні ігри, турніри, походи) серед учнів навчальних закладів та вихованців РЦДЮТ і ДЮСШ + + + Відділ освіти Районний бюджет, інші джерела Відбір учнів для участі у спортивних змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів

4.4. Соціальний захист обдарованої учнівської молоді Призначення й виплата відповідних стипендій та грошових винагород обдарованим учням + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Районний бюджет, бюджети міськ-, сільвиконкомів, інші джерела Виплачено стипендії та грошові винагороди обдарованим учням

Проведення щорічних районних свят “Таланти твої, Сквирщино!”, “Віват, науко молода!”, «Спортивна надія Сквирщини» тощо з нагородженням обдарованих учнів та педагогічних працівників, керівників гуртків, тренерів, які з ними працюють + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела Проведено свята для обдарованих учнів, виплачено грошові винагороди

Здійснювати щорічну одноразову виплату грошової винагороди учням (вихованцям) – переможцям і призерам обласних і Всеукраїнських етапів олімпіад, конкурсів, змагань, фестивалів, турнірів та педагогічним працівникам, які готували учнів до змагань + + + Відділ освіти Районний бюджет, інші джерела Виплачено грошову винагороду

Організація літніх профільних шкіл для

обдарованих дітей, участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних зібраннях + + + Відділ освіти Районний бюджет, інші джерела Організовано роботу в літніх профільних школах для обдарованих учнів

 

З метою комплексної підготовки команд району до участі в пред¬метних олімпіадах, творчих конкурсах, фестивалях, турнірах проводити доплати вчителям, тренерам, керівникам гуртків, які здій¬снюють відповідну навчальну та організаційно-методичну роботу з обдарованими дітьми + + + Відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела Призначено відповідні доплати вчителям, тренерам, керівникам гуртків

4.5. Модернізація матеріально- технічної бази позашкільних навчальних закладів

Зміцнення навчальної та матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти + + + Районна рада, райдержадміністрація, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела Покращено навчальну та матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів, забезпечено позашкільні навчальні заклади комп’ютерною та оргтехнікою

Капітальний та поточний ремонти будівель закладів позашкільної освіти, спортивних споруд у навчальних закладах + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Державний, обласний, районний бюджети, інші джерела Проведено реконструкцію, капітальний та поточний ремонт будівель

 

Напрям 5. Кадрове забезпечення, підвищення фахового рівня педагогічних працівників, методична робота

 

№ з/п Назва напряму діяльності Перелік заходів Терміни виконання Виконавці Джерела фінансу-вання Очікуваний результат

2019

рік 2020

рік 2021

рік

5.1. Удосконалення системи підвищення кваліфікації Оптимізація технологій і форм курсового навчання з урахуванням професійних запитів педагогів + + + Відділ освіти - Система курсів, що охоплює програми професійної і фахової підготовки за очною, очно-заочною, дистанційною, індивідуальною формами навчання

Навчально-методичне забезпечення самоосвітньої діяльності слухачів курсів підвищення кваліфікації + + + Відділ освіти Районний бюджет, інші джерела Оновлення навчально-методичного забезпечення

Оновлення бази програмно-методичних комплексів (ПМК) для організації дистанційного навчання педагогів + + + Відділ освіти Районний бюджет, інші джерела Доповнені сучасних змістом ПМК для дистанційної освіти

5.2. Дослідно-експериментальна та наукова робота Організація та проведення науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, фестивалів, творчих звітів) регіонального рівня + + + Відділ освіти Районний бюджет, інші джерела Проводяться науково-практичні заходи, розвиток науково-дослідних компетенцій персоналу

Участь працівників у наукових заходах та освітніх виставках районного, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів + + + Відділ освіти Районний бюджет, інші джерела Висвітлення, популяризація наукової, методичної роботи педагогічних працівників за напрямами

Розширення співпраці навчальних закладів з науковими установами, вищими навчальними закладами, організаціями в Україні та за кордоном + + + Відділ освіти - Укладення Меморандумів та Угод про співпрацю й взаємообмін методичними й науковими здобутками, проведення тренінгів, семінарів, форумів тощо

5.3. Надання освітніх та науково-методичних послуг Забезпечення системи науково-методичного консультування суб’єктів освіти (педагог – навчальний заклад, освітня система району/міста)

+ + + Відділ освіти Районний бюджет, інші джерела Мережа он-лайн консультування, заходів у форматі «школа», «майстер-клас» тощо

Надання послуг неформальної та інформальної освіти дорослих за запитами територіальних громад + + + Відділ освіти - Співпраця з «центром неформальної освіти дорослих населення регіону» Академії неперервної освіти

Програмно-методичне забезпечення і координаційний супровід дистанційного навчання учнів + + + Відділ освіти Районний бюджет, інші джерела Програми дистанційного навчання та рекомендації. Технологічний супровід дистанційного навчання учнів регіону

5.4. Інноваційна діяльність усіх рівнів, налагодження співпраці Імплементація міжнародних освітніх проектів в інноваційну систему освіти регіону + + + Відділ освіти - Залучені навчальні заклади, педагоги й учні до обласних, всеукраїнських та міжнародних проектів і програм

Інформаційно-методичне та координаційне забезпечення реалізації всеукраїнських та обласних інноваційних проектів і програм + + + Відділ освіти - «Карта інновацій» Київської області

Розширення співпраці з громадськими організаціями, асоціаціями, фондами тощо + + + Відділ освіти - Програми спільної інноваційної діяльності, укладені угоди про співпрацю, «інвестиції» в інноваційну діяльність регіону

Спрямування діяльності методичного кабінету відділу освіти на реалізацію таких завдань:

– теоретико-методологічне обґрунтування та науково-методичне забезпечення про¬фе-сійного розвитку педагогічних, управ¬лінських і методичних кадрів у міжатеста¬ційний період;

– підготовка педагогічних працівників до роботи в умовах Нової української школи та до використання сучасних педагогічних, інформаційних і телекомунікаційних тех¬но-логій у педагогічній, управлінській та методичній практиці;

– організаційно-управлінський і науково-ме¬то-дичний супровід дослідно-експеримен¬тальної роботи та інноваційної діяльності закладів освіти району + + + Відділ освіти - Визначено завдання роботи методичного кабінету

Визначення пріоритетними таких напрямів науково-дослідної роботи методичного кабінету відділу освіти:

– управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу в умовах післядипломної освіти регіону;

– проведення моніторингових досліджень якості освіти;

– підготовка педагогічних кадрів до реалізації завдань профільного навчання, роботи за новим змістовим забезпеченням загальної середньої освіти;

– навчально-методичне забезпечення варіативної складової навчального плану закладів загальної середньої освіти та регіонального змісту освіти;

– науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми, що мають особливі освітні потреби, та з обдарованими дітьми + + + Відділ освіти - Визначено пріоритетні напрями

5.5. Створення умов для організаційно-педагогічної роботи

Забезпечення виплати премій та щомісячних доплат вчителям-переможцям (лауреатам) обласного та районного етапів конкурсу “Учитель року”, педагогічним працівникам, які підготували учнів-переможців обласних і всеукраїнських етапів олімпіад, турнірів, змагань, чемпіонатів, конкурсів тощо + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела Виплачено винагороди вчителям - переможцям конкурсу “Учитель року” і педагогічним працівникам, які підготували переможців обласних етапів учнівських олімпіад і конкурсів

Визначення потреби в педагогічних і науково-педагогічних працівниках для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів + + + Відділ освіти - Визначено потребу в педагогічних і науково-педагогічних працівниках для дошкільних, загально-освітніх, позашкільних навчальних закладів

5.6. Кадрове забезпечення, стимулювання праці Підготовка резерву керівних кадрів для навчальних закладів району + + + Відділ освіти - Проведено навчання для резерву керівних кадрів навчальних закладів району

Здійснювати відповідно до колективного трудового договору матеріальне стимулювання керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу шляхом встановлення доплат та преміювання за якісне виконання посадових обов’язків, творчі досягнення, якісну організацію та активну участь у проведенні районних, обласних семінарів, оглядів, майстер-класів, педагогічних виставок, підготовку учнів до масових заходів, сумлінне виконання доручень адміністрацій тощо (у межах фонду заробітної плати) + + + Відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела Проводиться стимулювання творчої праці працівників навчальних закладів

Забезпечити виплату щомісячних доплат (у межах 5-20 відсотків до посадового окладу) для педагогічних працівників, які ведуть дослідно-експериментальну роботу, створюють та забезпечують функціонування ВЕБ-сайтів навчальних закладів, мають учнів-переможців та призерів обласних і Всеукраїнських етапів олімпіад, конкурсів, турнірів, оглядів (у межах фонду заробітної плати) + + + Відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела Встановлено щомісячні доплати

Забезпечити проведення атестації робочих місць, встановивши через колективні договори, передбачені законодавством, пільги та компенсації працюючим у шкідливих умовах. Забезпечити проведення заходів з безпеки навчально-виховного процесу та з охорони праці + + + Відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет, інші джерела Проведено атестацію робочих місць

Забезпечити виплату технічним працівникам закладів освіти, працівникам групи господарського обслуговування відділу освіти матеріальної допомоги на оздоровлення в межах фонду заробітної плати при наданні щорічної відпустки (у межах фонду заробітної плати) + + + Відділ освіти Освітня субвенція, районний бюджет, бюджети міськ-, сільвиконкомів, інші джерела Проведено виплату матеріальної допомоги

Презентація результатів дослідно-експе¬ри¬мен-тальної роботи та інноваційної діяльності на обласній, національних і міжнародних ви¬став¬ках ("Освіта Київ¬щи¬ни", «Інноватика в освіті України», «Сучасні навчальні заклади» тощо) + + + Відділ освіти - Участь у виставках

Введення до штатних розписів навчальних закладів посад медичних працівників відповідно до чинних нормативів + + Відділ освіти Районний бюджет Введено посади медичних працівників відповідно до потреби

 

Напрям 6. Матеріально-технічне забезпечення

 

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансу-вання Очікуваний результат

2019

рік 2020

рік 2021

рік

6.1. Енергозбереження в навчальних закладах Модернізація котелень, заміна вікон на металопластикові, утеплення дахів та фасадів, заміна приладів освітлення на енергозберігаючі, заміна застарілого енерговитратного технологічного обладнання + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Державний, обласний, районний бюджети, інші джерела Переведено котельні на альтернативні види палива, замінено вікна на металопластикові,

утеплено дахи та фасади, замінено прилади освітлення на енергозберігаючі

Заміна вікон на металопластикові в навчальних закладах (Великополовецького НВК (завершення), Оріховецького НВК, Антонівського НВК, Сквирського НВК «ЗОШ №5 – дитячий садок», Малолисовецького НВК (завершення), Шапіївського НВК, Рогізнянського НВК, Сквирського ДНЗ №2, НВК «Сквирський ліцей – ЗОШ І-ІІ ст.» (завершення), Кривошиїнського НВК (завершення), Сквирського НВК «Сквирська ЗОШ №4 – дитячий садок» (завершення), Сквирського ДНЗ №3, Сквирського ДНЗ №5) по мірі фінансування + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Державний, обласний, районний бюджети, бюджети міськ-, сільвиконкомів, інші джерела Виготовлено відповідні проектні документації, проведено відповідні ремонтні роботи

Поточний ремонт даху Тхорівського НВК, Пустоварівського НВК, Буківського НВК, Самгородоцької ЗОШ, Сквирської ЗОШ №2 та ін. по мірі фінансування + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Державний, обласний, районний бюджети, бюджети міськ-, сільвиконкомів, інші джерела Проведено відповідні ремонтні роботи

Заміна вікон та утеплення фасаду Сквирського РЦДЮТ по мірі фінансування + + Районна рада, райдержадміністрація, відділ освіти

Державний, обласний, районний бюджети, інші джерела Проведено відповідні ремонтні роботи

Поточний ремонт систем опалення, гідрохімічна очистка систем опалення навчальних закладів (Сквирського ДНЗ №3, Сквирського НВО «ЗОШ №5 – дитячий садок» та інших закладів за потреби) по мірі фінансування + + + Відділ освіти Районний бюджети, бюджети міськ-, сільвиконкомів, інші джерела Проведено поточний ремонт систем опалення, гідрохімічну очистку системи опалення

Утеплення фасадів навчальних закладів (Сквирської ЗОШ №2, Горобіївського НВК, Сквирського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №4 – дитячий садок», дитячого будинку «Надія» та ін.) по мірі фінансування + + + Районна рада, райдержадміністрація, сільвиконкоми, відділ освіти Державний, обласний, районний бюджети, інші джерела Проведено відповідні ремонтні роботи

6.2. Модернізація матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів

 

Реконструкція системи водопостачання Великополовецького НВК, Оріховецького НВК та інших закладів відповідно до потреби по мірі фінансування + + + Відділ освіти Державний, обласний, районний бюджети, інші джерела Реконструйовано системи водопостачання

Завершення облаштування внутрішніх убиралень у Малолисовецькому НВК, Оріховецькому НВК, Рогізнянському НВК, поточний ремонт внутрішніх убиралень по мірі фінансування + + + Відділ освіти Державний, обласний, районний бюджети, інші джерела Облаштовано внутрішні вбиральні, проведено ремонти вбиралень

Поточний ремонт навчальних аудиторій для учнів 1-4 класів, створення нового освітнього простору + + + Районна рада, райдержадміністрація, відділ освіти Державний, обласний, районний бюджети, інші джерела Проведено відповідні ремонтні роботи

Поточний та капітальний ремонт спортивних залів, їдалень, харчоблоків, майстерень навчальних закладів відповідно до потреби по мірі фінансування + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Державний, обласний, районний бюджети, бюджети міськ-, сільвиконкомів, інші джерела Проведено відповідні ремонтні роботи

Облаштування у вільних приміщеннях навчальних закладів спортивних кімнат, медіатек, ресурсних кімнат, ігротек, музейних кімнат тощо (Сквирський НВК, Сквирська ЗОШ №2, НВК «Сквирський ліцей – ЗОШ І-ІІ ст.», Кривошиїнський НВК, Пустоварівський НВК та ін.) по мірі фінансування + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Районний бюджети, бюджети міськ-, сільвиконкомів, інші джерела Облаштовано додаткові кімнати

Виготовлення технічних паспортів на будівлі закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти та актів постійного користування земельними ділянками (в межах планових призначень) + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконком, відділ освіти

Районний бюджети, бюджети міськ-, сільвиконкомів, інші джерела Виготовлено Державні акти на право користування землею та технічні паспорти

Придбання комп’ютерної, мультимедійної, оргтехніки та програмного забезпечення; інтерактивних дощок, проекторів для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району, центру дистанційного навчання, централізованої бухгалтерії, методичного кабінету + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Державний, обласний, районний бюджети, інші джерела Оновлено комп’ютерну, мультимедійну, оргтехніку та програмне забезпечення; інтерактивні дошки, проектори

Забезпечення доступу навчальних закладів до високошвидкісної мережі Інтернет

+ + + Відділ освіти Районний бюджет Підключено

навчальні заклади до високошвидкісної мережі Інтернет

Капітальний та поточний ремонт будівель і приміщень навчальних закладів (по мірі потреби) + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти Державний, обласний, районний бюджети, інші джерела Проведено капітальні та поточні ремонти приміщень і будівель

Оновлення шкільних меблів, придбання спортивного інвентарю, меблів для їдалень, навчально-наочних посібників та лабораторного обладнання для закладів освіти по мірі фінансування + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Державний, обласний, районний бюджети, інші джерела Оновлено шкільні меблі, придбано спортивний інвентар, меблі для їдалень, навчально-наочні посібники та лабораторне обладнання

Залучення спонсорських коштів у розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів району + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти Інші джерела Зміцнена матеріально-технічна база навчальних закладів району

Ремонт спортивних майданчиків, огорож, асфальтного покриття закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти по мірі фінансування + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Районний бюджет, інші джерела Проведено відповідні ремонтні роботи

Проведення щорічних замірів опору ізоляції в навчальних закладах району, забезпечення їх вогнегасниками, пожежними щитами, захистом від уражень блискавок тощо + + + Відділ освіти Районний бюджет Проведено заміри опору ізоляції, придбано вогнегасники, пожежні щити

Завершення встановлення кнопок безпеки в усіх закладах загальної середньої освіти + + Відділ освіти Районний бюджет Встановлено кнопки безпеки

Монтаж систем пожежної сигналізації та обробіток горищ вогнетривкою речовиною в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти в межах планових призначень та по мірі фінансування + + + Районна рада, райдержадміністрація, міськ-, сільвиконкоми, відділ освіти

Районний бюджети, бюджети міськ-, сільвиконкомів, інші джерела Облаштовано системи пожежної сигналізації та оброблено горища

Обстеження будівлі недобудованого приміщення школи І-ІІІ ст. по вул. Богачевського в м. Сквира + Відділ освіти Районний бюджет Проведено обстеження

Завершення будівництва недобудованого приміщення школи І-ІІІ ст. по вулиці Богачевського в м. Сквира + + + Департамент регіонального розвитку житлово-комунального господарства КОДА Державний, обласний бюджети Завершено будівництво

 

Начальник відділу освіти

Сквирської райдержадміністрації О. ЗАБОЛОТНИЙ

 

Переглядів: 214
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack