Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2018 Листопад № 456 21 листопада 2018 року "Про проект районної Програми висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у Сквирському районі на 2019 – 2020 роки друкованими засобами масової інформації"
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Грудень 2018
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

№ 456 21 листопада 2018 року "Про проект районної Програми висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у Сквирському районі на 2019 – 2020 роки друкованими засобами масової інформації" Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про проект районної Програми висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у Сквирському районі на 2019 – 2020 роки друкованими засобами масової інформації

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", статті 12 Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації", з метою забезпечення відкритості і прозорості у діяльності районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування через залучення друкованих засобів масової інформації, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова:

 

1. Схвалити проект районної Програми висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у Сквирському районі на 2019 – 2020 роки друкованими засобами масової інформації (далі – проект Програми), що додається.

 

2. Апарату Сквирської районної державної адміністрації в установленому порядку організувати подання проекту Програми на розгляд сесії Сквирської районної ради.

 

3. Після затвердження Сквирською районною радою в установленому порядку проекту Програми:

 

1) управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам Сквирської районної державної адміністрації забезпечити безумовне її виконання;

 

2) управлінню фінансів Сквирської районної державної адміністрації при формуванні районного бюджету на 2019 – 2020 роки передбачити кошти на фінансування заходів Програми, виходячи з фінансового ресурсу бюджету та його пріоритетів.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сквирської районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

 

 

Голова адміністрації В. ГАЛЮК

СХВАЛЕНО

розпорядження голови

Сквирської районної

державної адміністрації

від 21 листопада 2018 року № 456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

висвітлення діяльності органів виконавчої влади

та органів місцевого самоврядування у Сквирському районі

на 2019 – 2020 роки друкованими засобами масової інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Сквира

2018

 

ЗМІСТ

 

стор.

 

І. Паспорт Програми __________________________________ 3

II. Обґрунтування прийняття Програми ___________________ 4

III. Мета Програми _____________________________________ 4-5

IV. Завдання Програми __________________________________ 5

V. Ефективність програми та очікуваний результат __________ 5-6

VI. Заходи Програми ____________________________________ 6-7

VII. Ресурсне забезпечення Програми _______________________ 7

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми ____ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

висвітлення діяльності органів виконавчої влади

та органів місцевого самоврядування у Сквирському районі

на 2019 – 2020 роки друкованими засобами масової інформації

 

1. Ініціатори розроблення Програми Сквирська районна державна адміністрація, Сквирська районна рада

 

2. Підстави для розроблення Програми Закони України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні місцевими засобами масової інформації», «Про інформацію», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»

 

3. Розробник Програми Сквирська районна державна адміністрація

 

4. Співрозробники Програми

Сквирська районна рада

5. Відповідальний виконавець Програми

Сквирська районна державна адміністрація

6. Учасники Програми Сквирська районна державна адміністрація, Сквирська районна рада, друковані засоби масової інформації

 

7. Термін реалізації Програми

2019 – 2020 роки

8. Джерела фінансування

Районний бюджет

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис. грн.):

в т.ч.: 2019 рік

2020 рік

 

 

 

 

800 тис. грн.

400 тис. грн.

400 тис. грн.

 

 

 

II. ОБГРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ

 

Комунікації – невід’ємна частина роботи кожного органу державної влади, органу місцевого самоврядування, оскільки чинне українське законодавство передбачає право на інформацію, а отже, саме суб’єкти владних повноважень покликані інформувати громадськість і засоби масової інформації про свою діяльність та прийняті рішення.

Органи державної влади та місцевого самоврядування, керуючись у своїй діяльності принципами відкритості та прозорості, відстоюючи свободу слова, зобов’язані забезпечувати ефективне комунікування із громадськістю, щоб інформувати останню про важливі питання суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку держави загалом та району зокрема. Без друкованих засобів масової інформації, які виступають у ролі ефективного комунікатора між владою та громадськістю, доносячи об’єктивну та достовірну інформацію про реалізацію державних завдань, впровадження реформ, виконання заходів районних програм, діяльність влади тощо, й формуючи в такий спосіб чітку державницьку позицію, цього зробити не вдасться.

Розроблення Програми висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у Сквирському районі на 2019 – 2020 роки друкованими засобами масової інформації зумовлена потребою зміцнювати інформаційну безпеку району, розвивати інформаційний простір, удосконалювати систему ефективних комунікацій між представниками влади та засобами масової інформації. Окрім того, Програма спрямована на задоволення інформаційних потреб громадськості та усунення комунікаційних бар’єрів.

Програма визначає головну мету реалізації державної інформаційної політики, завдання, напрямки співпраці із засобами масової інформації, конкретизує шляхи й механізми надання їм різнопланової підтримки. Передбачено терміни та перелік основних заходів із реалізації стратегічних завдань, виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення для реалізації Програми.

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку за умови, що в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України, державній інформаційній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в районі, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування.

 

III. МЕТА ПРОГРАМИ:

 

виконання норм чинного інформаційного законодавства України;

всебічний розвиток інформаційного простору району;

забезпечення інформаційної безпеки на території району;

впровадження державної інформаційної політики на території району;

сприяння становленню основних засад інформаційного суспільства;

налагодження ефективної комунікації з громадськістю;

запровадження нового рівня діалогу і взаємодії влади та громади за посередництвом засобів масової інформації на засадах відкритості й прозорості;

створення системи взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування із засобами масової інформації для вирішення актуальних проблем району;

підвищення рівня інформування населення про важливі суспільно-політичні та соціально-економічні процеси;

підвищення ефективної економічної та методичної допомоги засобам масової інформації;

забезпечення відкритості і прозорості у діяльності Сквирської районної державної адміністрації, Сквирської районної ради, їх посадових осіб та органів місцевого самоврядування району через залучення друкованих засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова.

 

IV. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Основними завданнями Програми є:

забезпечувати реалізацію конституційного права мешканців району на інформацію, вільний доступ до інформації;

здійснювати інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення впровадження державної інформаційної політики в районі;

задовольняти інформаційні потреби громадян усіх соціальних груп;

створювати для засобів масової інформації всіх форм власності однакові умови для діяльності та виконання службових обов’язків працівників інформаційної сфери;

запобігати втручанню органів влади у редакційну політику та творчий процес редакцій;

реалізовувати інформаційні кампанії на суспільно-політичні та соціально-економічні теми;

повно, об’єктивно, оперативно та всебічно інформувати населення про події соціально-економічного і суспільно-політичного життя району, діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

залучати громадськість до прийняття суспільно значущих рішень, проведення їх публічних обговорень у засобах масової інформації.

 

V. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

ТА ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дозволить ефективно розвивати медіапростір та системно впроваджувати інформаційну політику держави в районі, а відтак створювати умови для ефективного комунікування влади, засобів масової інформації та представників громади, впроваджувати низку безпекових заходів, надавати різного роду підтримку засобам масової інформації, задовольнити потребу в інформації всіх соціальних груп населення незалежно від віку, статі, статусу, рівня освіти, релігійних, етнокультурних уподобань та інших особливостей. Реалізація комплексу заходів програми загалом сприятиме оперативному реагуванню на виклики сьогодення в інформаційній сфері та ефективному вирішенню завдань, які стоять перед суспільством і державою загалом.

 

VI. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

1. Інформаційна безпека

 

1.1. Формування позитивного іміджу держави та органів місцевого самоврядування шляхом ведення активної інформаційно-роз’яснювальної роботи та проведення тематичних інформаційних кампаній на території району.

1.2. Реалізація державної інформаційної політики на території району, оприлюднення офіційної позиції держави щодо актуальних питань та повідомлень про діяльність держави, області і району на офіційному веб-сайті Сквирської райдержадміністрації, Сквирської районної ради та в засобах масової інформації Сквирського району.

 

2. Комунікації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, спрямовані на всебічне інформування громади району

 

2.1. Інформування населення району щодо актуальних питань соціально-економічного, суспільно-політичного характеру, впровадження реформ, інформаційної безпеки, діяльності органів влади та місцевого самоврядування.

2.2. Забезпечення надання представникам засобів масової інформації повної, об’єктивної та неупередженої інформації про діяльність місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування.

2.3. Організація виступів, інтерв’ю, "круглих столів", "гарячих ліній", прес-конференцій за участю представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування як основних носіїв офіційної інформації.

2.4. Оприлюднення офіційної інформації, розпорядчих актів та нормативно-правових документів, рішень районної ради, офіційних вітань.

2.5. Інформування громадськості з питань управління комунальним майном, приватизації та оренди.

2.6. Оприлюднення інформації, що стосується регуляторної діяльності Сквирської районної державної адміністрації, Сквирської районної ради, органів місцевого самоврядування.

2.7. Інформування громадськості про реалізацію заходів, передбачених районними програмами, через оприлюднення повідомлень у засобах масової інформації та за посередництвом розміщення на офіційних веб-сайтах Сквирської райдержадміністрації та Сквирської районної ради.

2.8. Висвітлення діяльності райдержадміністрації та районної ради відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації".

2.9. Забезпечення якісної комунікації за посередництвом співпраці з засобами масової інформації для всебічного інформування населення щодо питань соціально-економічного, суспільно-політичного характеру, впровадження реформ, інформаційної безпеки, діяльності Сквирської райдержадміністрації та Сквирської районної ради.

2.10. Організація зворотного зв’язку між представниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадянами району в офіційних друкованих засобам масової інформації району.

2.11. Забезпечення спілкування на сторінках офіційних засобів масової інформації депутатів районної ради зі своїми виборцями через виступи, інтерв’ю, звіти, запитання-відповіді.

2.12. Забезпечення відкритості та доступності інформації про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

VII. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету на основі угод про співпрацю між засобами масової інформації, Сквирською районною державною адміністрацією та Сквирською районною радою, які укладаються відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами місцевої інформації", а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

VIII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Розпорядником коштів є Сквирська районна державна адміністрація та Сквирська районна рада, які здійснюють контроль та координацію за виконанням Програми висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у Сквирському районі на 2019 – 2020 роки друкованими засобами масової інформації.

Відповідальними за надання звітних матеріалів про виконання Програми є апарат районної державної адміністрації та виконавчий апарат районної ради (терміни подання щорічної звітності до 20 грудня 2019 – 2020 років).

 

 

 

Керівник апарату Сквирської

районної державної адміністрації В. САЛТАНЮК

 

Переглядів: 77
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack