Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2018 Жовтень № 415 29 жовтня 2018 року "Про проект Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Сквирському районі на 2019-2021 роки"
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Листопад 2018
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

№ 415 29 жовтня 2018 року "Про проект Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Сквирському районі на 2019-2021 роки" Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про проект Програми поліпшення стану

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

в Сквирському районі на 2019-2021 роки

Відповідно до статей 6, 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 4, 34 Закону України "Про охорону праці", з метою забезпечення конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, реалізації заходів, спрямованих на створення безпечних і здорових умов праці, попередження виробничого травматизму в установах й організаціях, на підприємствах усіх форм власності, реалізації державної політики в галузі охорони праці в районі:

 

1. Схвалити проект Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Сквирському районі на 2019-2021 роки (далі – Програма), що додається.

 

2. Сквирській районній державній адміністрації у встановленому порядку організувати подання проекту Програми на розгляд Сквирській районній раді.

 

3. Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам Сквирської районної державної адміністрації, підприємствам, організаціям, установам та міському та сільським виконавчим комітетам, після затвердження у встановленому порядку Програми, забезпечити виконання заходів Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Сквирському районі на 2019-2021 роки відповідно до своїх повноважень.

 

4. Координацію роботи щодо виконання цієї Програми покласти на управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації.

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації В.В. Галюк

СХВАЛЕНО

розпорядження голови

Сквирської районної державної адміністрації Київської області

від 29 жовтня 2018 р. № 415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

поліпшення стану безпеки, гігієни праці

та виробничого середовища в Сквирському районі

на 2019-2021 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сквира

2018 р.

 

ЗМІСТ

 

 

I.

Паспорт Програми

3

II.

Загальні положення

4

III.

Мета Програми

4-5

IV.

Завдання Програми

5

V.

Фінансове забезпечення

5-6

VI.

Очікувані результати Програми

6

VII.

Координація та контроль за виконанням Програми

6

VIII.

Заходи Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Сквирському районі

на 2019 –2021 роки

7-22

 

І. Паспорт Програми

 

1. Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації

2. Розробник Програми Управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації

3. Відповідальний виконавець Програми Управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації

4. Учасники Програми Управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації, Білоцерківське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області, Головне управління Держпраці у Київській області, підприємства, установи, організації району

5. Термін реалізації Програми до 31.12.2021 р.

6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

(тис. грн), в т.ч. 71038,35

 

6.1. кошти районного бюджету

(тис. грн) -

6.2. коштів з інших джерел

(тис. грн) 41,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Загальні положення

 

Серед базових принципів, покладених в основу розвитку нашого суспільства, найважливішим є забезпечення конституційного права громадян на належні, безпечні і здорові умови праці. На сучасний стан охорони праці в районі в значній мірі впливають структурні зміни в економіці, збільшення кількості суб’єктів господарської діяльності різних форм власності, особливо у середньому та малому бізнесі. Це значно ускладнює управління охороною праці та контроль за станом охорони праці у суб’єктів господарювання.

Заходи, передбачені Програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Сквирському районі на 2019-2021 роки (далі Програма), спрямовані на вирішення одного із пріоритетів держави – соціальну захищеність людини в процесі її трудової діяльності та у разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Особлива увага приділяється соціальному захисту працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці. Програмою охоплено всі вікові категорії працездатного населення.

Складна економічна ситуація, у якій опинилася більшість підприємств, недостатність коштів на створення належних умов праці, незадовільна організація охорони праці не дають змоги істотно знизити рівень виробничого травматизму і професійної захворюваності. Сучасний стан промислової безпеки та охорони праці на виробництві потребує реалізації заходів, що мають бути спрямовані на зниження кількості аварій, нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві.

Програма розроблена на підставі статті 33 Закону України «Про охорону праці».

Програмою визначено систему заходів щодо поліпшення та удосконалення роботи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій у напрямах збереження трудового потенціалу, створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою прийняття Програми є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового потенціалу району.

Ці проблемні питання розв’язуються шляхом виконання наступних завдань:

1) реалізація державної політики щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці на виробництві, запобігання виробничого травматизму та професійних захворювань, збереження життя і здоров’я людини в процесі праці;

2) впровадження заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних умов праці; забезпечення соціальної захищеності працюючого населення у разі виникнення професійного отруєння або професійного захворювання, а також отримання інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві;

3) організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками, іншими об’єднаннями громадян та роботодавцями; забезпечення взаємодії усіх суб’єктів соціально-трудових відносин під час прийняття рішень з питань безпеки та гігієни праці.

 

IV. Завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

1) формування ставлення керівників підприємств, організацій та установ до питань охорони праці як до першочергових;

2) усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;

3) створення засобів та систем колективного захисту працівників, запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки;

4) удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці;

5) вирішення проблем медицини праці;

6) інформаційне забезпечення органів державної влади та населення з питань охорони праці.

Виконання основних завдань Програми сприятиме поліпшенню стану охорони праці, зменшенню кількості нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Програма включає заходи щодо поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2021 роки.

Заходи Програми розповсюджуються на підприємства, установи та організації усіх форм власності, у першу чергу на ті, де мають місце шкідливі та небезпечні умови праці, використовуються обладнання, механізми, шкідливі речовини, що загрожують життю та здоров’ю працюючих.

 

V. Фінансове забезпечення

 

Джерела фінансування заходів програми передбачені статтями 4 і 19 Закону України «Про охорону праці» та статтею 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а також з інших джерел фінансування, що не заборонені чинним законодавством України.

Фінансова складова Програми може бути змінена шляхом внесення змін до Програми або перерозподілу коштів у межах Програми за погодженням із виконавцями заходів.

 

VI. Очікувані результати

 

Реалізація Програми дозволить:

1) поліпшити стан промислової безпеки та охорони праці, знизити рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності, зменшити соціальні та економічні втрати від цих подій;

2) підвищити рівень соціальної захищеності працюючих та їх громадянських прав відповідно до вимог нормативно-правової бази України, гарантувати виплати грошової компенсації працюючим у разі виникнення професійного захворювання або професійного отруєння, а також отримання інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Ефективність виконання Програми забезпечується шляхом оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища для забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні і здорові умови праці, збереження трудового потенціалу району.

 

VII. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Координація роботи за виконанням Програми покладається на управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації.

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює управління соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку Сквирської районної державної адміністрації, Білоцерківське відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області.

Виконання визначених заходів сприятиме комплексному розв’язанню проблем охорони праці, пріоритету життя і здоров’я працівників щодо результатів виробничої діяльності підприємства, їх соціального захисту і включає в себе актуальність проблеми поліпшення стану охорони праці, усунення причин виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві.

 

 

VIII. Заходи Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці

та виробничого середовища в Сквирському районі на 2019 –2021 роки

 

1. 2. 3. 4. 5.

№ п/п Найменування заходів Відповідальні виконавці Вартість робіт, тис. грн.

в тому числі за роками Очікуваний результат

 

всього 2019 2020 2021

1.1. Приведення основних фондів у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці щодо: Керівники підприємств, установ, організацій 26124,5 17011,7 4460,2 4652,6 Ріст рівня промислової безпеки і охорони праці

1.1.1. наявних машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, які не відповідають нормативним актам про охорону праці; Підприємства промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку комунального та сільського господарства 1502 443,5 509,0 549,5

1.1.2. наявних машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, які вичерпали передбачений паспортом ресурс роботи; Підприємства промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку комунального та сільського господарства 9938,0 8228,8 844,2 865,0

1.1.3. наявних технологічних процесів, які не відповідають

 

 

 

 

вимогам нормативних актів про охорону праці; Підприємства промисловості,

 

 

 

 

будівництва, транспорту, зв’язку комунального та сільського господарства 70,0 22,4 23,6 24,0

 

 

продовження

таблиці

1.1.4. діючого технологічного та іншого виробничого обладнання; Підприємства промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку комунального та сільського господарства 1520,2 495,2 494,0 531,0

1.1.5. механізації вантажно-розвантажувальних робіт, робіт з розливу і транспортування отруйних, агресивних, легкозаймистих і горючих речовин; Підприємства промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку комунального та сільського господарства 1494,5 844,8 373,6 276,1

1.1.6. захисту працюючих від ураження електричним струмом, дії статичної електрики та розрядів блискавок; Підприємства, установи, організації 1099,4 379,5 346,1 373,8

 

 

 

1.1.7.

 

 

безпечного виконання робіт на висоті;

 

 

Підприємства будівництва, електрифікації, зв’язку, комунального господарства 159,8 50,8 52,8 56,2 продовження

таблиці

1.1.8. будівель і споруд, які не пройшли капітального ремонту відповідно до нормативних актів, технічний стан яких не відповідає будівельним нормам і знаходяться в аварійному стані; Підприємства, установи, організації, райдержадміністра

ція, виконкоми міської і сільських рад 8665,6 6059,8 1185,6 1420,2

1.1.9. виробничих приміщень, робочих місць, евакуаційних виходів, технологічних розривів, проходів та габаритних розмірів, тощо; Підприємства промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку комунального та сільського господарства 1675,0 486,9 631,3 556,8

1.3. Забезпечення рівня безпеки при експлуатації систем, що працюють під тиском. Керівники підприємств 240,6 78,2 80,7 81,7

1.4. Забезпечення безпеки при

 

 

 

експлуатації котельних установок. Керівники

 

 

 

підприємств, установ, організацій 433,2 123,2 151,0 159,0

продовження

таблиці

1.5. Забезпечення безпеки при експлуатації компресорних установок. Керівники підприємств 145,4 46,8 47,2 51,4

1.6. Забезпечення безпеки при експлуатації трубопроводів. Керівники підприємств 357,4 80,1 110,7 166,6

1.7. Забезпечення безпеки при експлуатації балонів. Керівники підприємств 135,9 36,9 43,3 55,7

1.8. Обладнати на підприємствах спеціальні переходи для працівників, зони руху транспортних засобів. Керівники підприємств 142,7 76,9 33,1 32,7

1.9. Забезпечити безпеку автоперевезень пасажирів і вантажів. Перевізники 841,0 742,0 47,0 52,0

1.10. Забезпечити безпечне перевезення дітей, передбачивши кваліфікаційні вимоги до водіїв автотранспортних засобів. Відділ освіти райдержадміністрації, перевізники, 1500,0 500,0 500,0 500,0

1.11. Забезпечити безпеку перевезень вантажів на залізничному транспорті. Начальник залізничної станції "Сквира" 0 0 0 0

 

 

 

1.12.

 

 

Забезпечення виробничих, адміністративних, навчальних та інших приміщень системою протипожежного захисту.

 

 

Керівники підприємств, установ, організацій, Сквирський РС ГУ ДСНС України у Київській області 1504,8 484,9 488,1 431,8 продовження

таблиці

1.13. Впровадити в умовах діючого виробництва автоматизовані інформаційні системи охорони праці, системи аналізу та прогнозування аварійних ситуацій, систем автоматичного контролю і сигналізації про наявність (виникнення) небезпечних або шкідливих виробничих факторів та пристроїв аварійного вимкнення обладнання чи комунікацій у разі виникнення небезпеки для працівників. Керівники підприємств, управління соціального захисту населення, агропромислового розвитку райдержадміністра

ції 593,7 157,7 193,5 242,5

ВСЬОГО розділ І 32019,2 19338,4 6154,8 6526,0

2.1.

 

 

 

Забезпечити усунення на виробництві впливу на працівників небезпечних і шкідливих факторів або приведення їх рівнів на робочих місцях до вимог нормативно-правових актів з охорони праці і, зокрема:

 

 

 

Керівники підприємств 21920,0 19679,41 1155,6 1085,0 продовження

таблиці

 

 

Приведення робочих місць у відповідність з вимогами нормативно - правових актів про охорону праці

2.1.1. нормалізації параметрів мікроклімату виробничих приміщень; Керівники підприємств 332,7 133,7 94,3 104,7

2.1.2. захисту від шкідливої дії речовин на виробництві; Керівники підприємств 486,9 157,3 161,9 167,7

2.1.3. систем вентиляції та аспірації, пристроїв, які вловлюють пил і установок для кондиціювання повітря у приміщеннях діючого виробництва та на робочих місцях; Керівники підприємств 1328,3 392,9 512,6 422,8

2.1.4. систем природного та штучного освітлення виробничих, адміністративних та інших

 

 

 

приміщень, робочих місць, проходів, аварійних виходів, тощо; Керівники підприємств 19691,1 18968,5 359,8 362,8

 

 

продовження

таблиці

2.1.5. систем теплових, водяних або повітряних завіс, а також установок для нагрівання (охолодження) повітря виробничих, адміністративних та інших приміщень, а під час роботи на відкритому повітрі – споруд для обігрівання працівників та укриття від сонячних променів і атмосферних опадів; Керівники підприємств 81,0 27,0 27,0 27,0

2.2. Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального і колективного захисту відповідно до встановлених норм. Керівники підприємств 6593,6 2110,3 2243,0 2240,3

2.3. Забезпечення працюючих санітарно-побутовими приміщеннями. Керівники підприємств 3153,2 2554,7 291,5 307,0

2.4.

 

 

Проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

 

 

Керівники підприємств 585,0 168,5 156,5 260,0 продовження

таблиці

2.5. Надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів, а також газованої солоної води. Керівники підприємств 499,0 152,0 168,0 179,0

2.6. Проведення обов’язкового попереднього, періодичного і позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі. Керівники підприємств, центральна районна лікарня,

КНП "Сквирський районний центр первинної

медико – санітарної допомоги" 1078,2 345,0 360,0 373,2

ВСЬОГО розділ ІІ 33829,0 25009,9 4374,6 4444,5

 

 

 

3.1.

 

 

Здійснення контролю за додержанням нормативних актів про охорону праці:

 

 

Райдержадміністра

ція, районна, міська та сільські ради,

ВД ФСС України, координаційна рада профспілок району, Сквирський РС ГУ ДСНС України у Київській області 0 0 0 0 продовження

таблиці

 

 

Створення умов для безпечної організації робіт

3.1.1. посадовими особами, повноважними представниками та службами райдержадміністрації, надзвичайних ситуацій району; Райдержадміністра

ція, районна, міська та сільські ради, ВД ФСС України, координаційна рада профспілок району, Сквирський РС ГУ ДСНС України у Київській області 0 0 0 0

3.1.2. розгляд питань про забезпечення прав громадян на охорону праці на нарадах, засіданнях комісії з питань безпеки життєдіяльності, колегії райдержадміністрації, органів

 

 

 

місцевого самоврядування; Райдержадміністра

ція, районна, міська та сільські ради 0 0 0 0

 

 

 

 

 

продовження

таблиці

3.1.3. представниками професійних спілок, інших громадських організацій; Сквирська районна координаційна рада профспілок 0 0 0 0

3.1.4. страховими експертами з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; ВД ФСС України 0 0 0 0

3.1.5. службами охорони праці, посадовими особами та уповноваженими трудових колективів, комісіями підприємств. Служби охорони праці, профкомітети підприємств, уповноважені трудових колективів 0 0 0 0

3.2. Здійснення контролю за розробкою і прийняттям на підприємствах, в установах та організаціях колективних договорів і угод. Управління соціального захисту населення райдержадміністра

ції, координаційна рада профспілок району 0 0 0 0

 

 

 

3.3.

 

 

Забезпечення права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці і, зокрема: на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги та компенсації, що надаються в передбаченому законом порядку.

 

 

Керівники підприємств, управління соціального захисту населення райдержадміністра

ції 4439,9 1342,2 1472,6 1625,1 продовження

таблиці

3.4. Здійснення постійного моніторингу та аудиту за дотриманням на підприємствах, в установах та організаціях нормативних актів з охорони праці щодо жінок, неповнолітніх та інвалідів. Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей та сім’ї райдержадміністра

ції 709,0 224,6 226,9 257,5

ВСЬОГО розділ ІІІ 5148,9 1566,8 1699,5 1882,6

 

 

 

4.1.

 

 

Надання методичної допомоги роботодавцям у функціонуванні ефективної системи управління охороною праці на об’єктах господарювання.

 

 

Управління соціального захисту населення, агропромислового розвитку,

відділ освіти райдержадміністра

ції 0 0 0 0 продовження

таблиці

 

Підвищення рівня знань з питань охорони праці та поширення передового досвіду

4.2. Надання практичної методичної допомоги підприємствам, установам та організаціям будь-якої форми власності у чіткому визначенні функцій, обов’язків, прав, відповідальності власника і конкретних посадових осіб та працівників. Управління соціального захисту населення райдержадміністра

ції 0 0 0 0

4.3. Зміцнення авторитету та статусу служб охорони праці на підприємствах. Райдержадміністра

ція, районна, міська та сільські ради 0 0 0 0

4.4. Здійснення контролю за створенням служб охорони праці як на підприємствах, так і в усіх органах управління і господарювання району. Управління соціального захисту населення, агропромислового розвитку

 

 

райдержадміністра

ції 0 0 0 0

 

 

 

 

продовження

таблиці

4.5. Сприяння в діяльності комісіям та уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці підприємств. Райдержадміністра

ція, районна, міська та сільські ради, Координаційна рада профспілок району 0 0 0 0

4.6. Забезпечення неперервного якісного навчання населення з питань безпечної життєдіяльності та охорони праці. Райдержадміністра

ція, керівники суб’єктів господарювання 41,25 12,5 13,75 15,0

4.7. Здійснення моніторингу за проведенням навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з охорони праці на усіх суб’єктах господарювання, проведення навчання з питань охорони праці Управління соціального захисту населення , агропромислового розвитку райдержадміністра

ції 0 0 0 0

4.8. Проведення систематичного аналізу та прогнозування виробничого травматизму і профзахворюваності в районі. Управління соціального захисту населення райдержадміністра

ції 0 0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

4.9.

 

 

Сприяти у забезпеченні роботодавців, служб охорони праці усіх рівнів методичною літературою та нормативно-правовими актами з питань охорони праці

 

 

Райдержадміністра

ція 0 0 0 0 продовження

таблиці

4.10. Поширення в районі принципів демократизму і гласності на сферу охорони праці, закріплення за відповідальними посадовими особами всіх рівнів та власниками підприємств їх обов’язків щодо надання населенню регіону вичерпної інформації про стан умов і безпеки праці, причини аварій, нещасних випадків, профзахворювань та про вжиті профілактичні заходи. Райдержадміністра

ція, районна, міська та сільські ради 0 0 0 0

ВСЬОГО розділ IV 41,25 12,5 13,75 15,0

5.1. Щорічне проведення днів охорони праці в районі. Управління соціального захисту населення , агропромислового

 

 

 

розвитку райдержадміністра

ції, ВД ФСС України, координаційна рада профспілок району 0 0 0 0 Пропаганда передового досвіду з питань

продовження

таблиці

 

охорони праці

5.2. Щорічне проведення оглядів-конкурсів на краще підприємство з питань охорони праці. Управління соціального захисту населення , агропромислового розвитку райдержадміністра

ції, ВД ФСС України, координаційна рада профспілок району 0 0 0 0

5.3. Вивчення і популяризація передового досвіду з питань охорони праці шляхом висвітлення його в районній пресі і по місцевому радіомовленню. Управління соціального захисту населення, агропромислового розвитку райдержадміністра

ції, ВД ФСС України,

 

 

координаційна рада профспілок району 0 0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

продовження

таблиці

5.4. Проведення нарад, семінарів, конференцій з питань охорони праці. Управління соціального захисту населення, агропромислового розвитку райдержадміністра

ції, ВД ФСС України, координаційна рада профспілок району 0 0 0 0

5.5. Створення куточків, класів, кабінетів охорони праці. Керівники підприємств, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, 0 0 0 0

ВСЬОГО розділ V 0 0 0 0

ВСЬОГО 71038,

35 45927,6 12242,

65 12868,1

 

Начальник управління соціального захисту населення

Сквирської районної державної адміністрації Н.А. Рогоза

 

 

Переглядів: 102
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack