Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2018 Травень № 242 18 травня 2018 року Про затвердження Положення про відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації""
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Травень 2018
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 31      

№ 242 18 травня 2018 року Про затвердження Положення про відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації"" Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про затвердження Положення

про відділ освіти Сквирської

районної державної адміністрації

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про освіту", "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби", постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації", для забезпечення належної діяльності відділу освіти районної державної адміністрації:

 

1. Затвердити Положення про відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації (додається).

 

2. Начальнику відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації забезпечити роботу відділу відповідно до Положення про відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації.

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 11 березня 2011 року № 121 "Про затвердження Положення про відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації".

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови адміністрації Славінську О.В.

 

 

Голова адміністрації В.В. Галюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Сквирської райдержадміністрації

18 травня 2018 року № 242

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Сквирської районної

державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1.1. Відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється та підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

 

1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки України, наказами Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації та Сквирської районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 

ІІ. Основні завдання відділу освіти

 

2.1. Організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації та Сквирської районної державної адміністрації.

 

2.2. Реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально - культурного середовища району.

 

2.3. Аналіз стану освіти в районі, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі закладів освіти згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання районної програми розвитку системи освіти.

 

2.4. Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів.

 

2.5. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

 

2.6. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

 

2.7. Контроль за дотриманням відповідними закладами освіти, розташованими на території району, законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

 

2.8. Навчально-методичне керівництво та інспектування закладів освіти, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю органів місцевогосамоврядування, організація їхнього фінансового забезпечення та зміцнення їхньої матеріальної бази; координація діяльності цих закладів освіти.

 

2.9. Сприяння розвитку самоврядування в закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

 

2.10. Комплектування закладів освіти керівними кадрами; створення умов для удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їхньої перепідготовки та атестації в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

2.11. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в навчально - виховному процесі закладів освіти району.

 

2.12. Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

 

2.13. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в закладах і установах освіти.

 

2.14. Здійснення міжнародного співробітництва.

 

2.15. Забезпечення захисту персональних даних.

 

2.16. Забезпечення дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

 

ІІІ. Основні функції відділу освіти

 

3.1. Формування мережі навчальних закладів, мережі класів у них та здійснення керівництва закладами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти району.

3.1.1. Здійснення управління закладами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, розташованих на території району.

3.1.2. Визначення потреби у закладах освіти усіх типів та подання пропозиції голові адміністрації та на сесію районної ради щодо удосконалення мережі навчальних закладів відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб району за наявності необхідної матеріально-технічної, науково - методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.1.3. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти; сприяння їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

3.1.4. Здійснення в межах своєї компетенції контролю за діяльністю навчальних закладів, дотриманням керівниками навчальних закладів законодавства в сфері освіти.

3.1.5. Підготовка проектів рішень про закріплення за закладами освіти території обслуговування, відповідно до якої здійснюється зарахування учнів до навчальних закладів та облік дітей і підлітків шкільного віку, дітей дошкільного віку.

3.1.6. Вивчення потреби та внесення пропозиції районній раді щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання, інклюзивних груп та класів при закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти; створення умов для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.1.7. Внесення пропозицій районній раді щодо введення додаткових посад до штатних розписів навчальних закладів.

3.1.8. Внесення пропозиції про відкриття гімназій, ліцеїв, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяння їхній матеріальній підтримці.

3.1.9. Погодження проектів будівництва, реконструкції, капітального ремонту закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, сприяння їхньому раціональному розміщенню.

 

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в районі.

3.2.1. Контроль за дотриманням закладами освіти усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.2.2. Сприяння організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.2.3. Контроль за виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками району повної загальної середньої освіти.

3.2.4. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах і установах освіти.

3.2.5. Сприяння задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надання можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних закладах освіти.

3.2.6. Проведення експертної оцінки статутів закладів освіти комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади.

3.2.7. Здійснення безпосереднього керівництва централізованою бухгалтерією відділу освіти, групою господарського обслуговування, методичним кабінетом, логопедичним пунктом. Приймає й звільняє з роботи працівників цих структурних підрозділів, затверджує штатні розписи.

 

3.3. Організація навчально-методичного забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

3.3.1. Сприяння навчально-методичному забезпеченню закладів освіти.

3.3.2. Упровадження навчальних плані і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; затвердження робочих навчальних планів закладів загальної середньої освіти; погодження річних планів роботи закладів дошкільної та позашкільної освіти; внесення пропозицій щодо використання експериментальних навчальних планів і програм.

3.3.3. Організація навчання обдарованих дітей і дітей з особливими освітніми потребами; проведення в установленому порядку конкурсів, олімпіад та інші масових заходів з дітьми.

3.3.4. Формування спільно з навчальними закладами замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечення ними закладів освіти.

3.3.5. Забезпечення організації в закладах освіти роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

 

3.4. Організація фінансового забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

3.4.1. Сприяння фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти.

3.4.2. Внесення пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізування їх використання.

 

3.5. Організація матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

3.5.1. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; поточному та капітальному ремонту приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо в межах відповідного фінансування.

3.5.2. Координація і контроль за підготовкою закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.5.3. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки й санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

 

3.6. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти району та забезпечення їх соціальний захисту.

3.6.1. Координація роботи закладів освіти, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їхнього дозвілля.

3.6.2. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.

3.6.3. Забезпечення створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти.

3.6.4.Координація роботи, пов’язаної із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.

3.6.5. Сприяння запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти.

3.6.6. Здійснення спільно з керівниками навчальних закладів підвезення учнів та педагогічних працівників шкільними автобусами відповідно до чинного законодавства та Програми розвитку системи освіти району.

3.6.7. Здійснення контролю за організацією харчування дітей у закладах освіти.

3.6.8. Сприяння організації навчальними закладами навчально-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

3.6.9. Прогнозування потреби району у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладання договорів з вищими навчальними закладами на їхню підготовку.

3.6.10. Організація роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.6.11. Сприяння наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживання заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.6.12. Організація проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.6.13. Здійснення морального та матеріального стимулювання праці працівників навчальних закладів; розгляд та внесення в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освітньої галузі.

3.6.14. Здійснення інших повноваження, визначених законом.

3.6.15. Забезпечення виконання районної й обласної програм розвитку системи освіти в межах відповідного фінансування.

3.6.16. Подання в установленому порядку статистичної звітність про стан і розвиток освіти в районі: організація з цією метою збору та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.6.17. Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі.

3.6.18. Взаємодія з органами громадського самоврядування. Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вживання заходів з усунення недоліків у роботі.

 

IV. Права відділу освіти

 

4.1. Залучає до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

 

4.2. Бере участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.

 

4.3. Скликає районну, у тому числі щороку серпневу, конференцію педагогічних працівників, проводить семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

 

4.4. Вносить органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, бере безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району.

 

4.5. Зупиняє (скасовує) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

 

4.6. Надає платні послуги для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей згідно з чинним законодавством.

 

4.7. Надає в оренду фізичним та юридичним особам майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі відділу освіти.

 

4.8. Укладає угоди про співробітництво та встановлює прямі зв’язки з закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

 

V. Взаємодія відділ освіти з іншими суб’єктами

 

Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами Сквирської райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на території району, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

 

VI. Керівництво відділом освіти

 

6.1. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Сквирської райдержадміністрації за погодженням із заступником голови та директором департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Особа яка призначається на посаду начальника, повинна відповідати вимогам згідно Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В", затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06 квітня 2016 року № 72 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2018 року за № 437/31889.

 

6.2. Подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про відділ освіти.

 

6.3. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективної роботи відділу освіти.

 

6.4. Начальник відділу освіти, представляючи інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

6.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу освіти, забезпечує виконання покладених на відділ освіти завдань, затверджує посадові інструкції та визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступника начальника, головних спеціалістів, спеціалістів відділу освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності відділу освіти.

6.4.2. Затверджує Положення про структурні підрозділи відділу освіти, функціональні обов'язки його працівників.

6.4.3. Планує роботу відділу освіти і аналізує стан її виконання.

6.4.4. Видає у межах компетенції відділу освіти накази, доручення, листи, організує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області.

6.4.5. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу освіти, керівників комунальних закладів і установ освіти відповідно до чинного законодавства.

6.4.6. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти, працівників структурних підрозділів, керівників навчальних закладів.

6.4.7. Подає на затвердження голові райдержадміністрації проект кошторису доходів і актів, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати працівників відділу освіти.

6.4.8. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання та розвиток навчальних закладів, відділу освіти, відповідно до чинного законодавства.

6.4.9. Затверджує штатні розписи закладів і установ освіти.

6.4.10. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти району державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

6.4.11. Відкриває рахунки в органах державного Казначейства, банках України, має право першого підпису.

6.4.12. Здійснює повноваження керівника державної служби.

6.4.13. Затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

 

6.5. Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою Сквирської райдержадміністрації або оскаржені в судовому порядку.

 

6.6. При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти. Рішення колегії впроваджуються наказами начальника відділу освіти.

 

6.7. При відділі освіти може створюватися рада керівників закладів освіти, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

 

6.8. При відділі освіти утворюється група централізованого господарського обслуговування, логопедичний пункт та централізована бухгалтерія.

 

6.9. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет (науково-методичний центр) загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу освіти, який діє відповідно до Положення про нього, затвердженого начальником відділу освіти.

 

VII. Прикінцеві положення

 

7.1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти та видатки на його утримання визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

7.2. Штатний розпис та кошторис відділу освіти затверджує голова районної державної адміністрації.

 

7.3. Відділ освіти є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органа Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації В.Л. Салтанюк

 

 

Переглядів: 168
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack