Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2018 Травень № 225 05 травня 2018 року "Про Порядок здійснення преміювання, встановлення надбавок та виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів Сквирської районної державної адмі"
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Травень 2018
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

№ 225 05 травня 2018 року "Про Порядок здійснення преміювання, встановлення надбавок та виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів Сквирської районної державної адмі" Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про Порядок здійснення преміювання, встановлення

надбавок та виплати матеріальної допомоги

на вирішення соціально-побутових питань

керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів

Сквирської районної державної адміністрації

Керуючись законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про оплату праці», «Про державну службу», «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року № 646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 903/29033:

Затвердити Порядок здійснення преміювання, встановлення надбавок та виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів Сквирської районної державної адміністрації.

Голова адміністрації               В.В. Галюк


ПОГОДЖЕНО

Голова первинної профспілкової організації Сквирської районної державної адміністрації

____________________О.А. Юрчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Сквирської райдержадміністрації

05 травня 2018 року № 225

Порядок

здійснення преміювання, встановлення надбавок

та виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів Сквирської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1.1. Порядок здійснення преміювання, встановлення надбавок та виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів Сквирської районної державної адміністрації (далі – Порядок) розроблений відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про оплату праці», «Про державну службу», «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», постанов Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 903/29033, постанови Кабінету міністрів України від 08.08.2016 року №500 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань».

1.2. Преміювання керівника апарату, керівників структурних підрозділів Сквирської районної державної адміністрації (далі – керівників) за цим Порядком здійснюється з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, зацікавленості в досягненні її кінцевого результату та посиленням персональної відповідальності державних службовців, за доручену роботу або поставлені завдання.

1.3. Керівникам можуть встановлюватись такі види премій:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи.

1.4. Загальний розмір премій, передбачених пунктом 1.3 цього розділу, які може отримати працівник за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

1.5. Фонд преміювання встановлюється в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

1.6. До набрання чинності пунктами 1.4 та 1.5 цього розділу преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі відповідно до вимог чинного законодавства.

1.7. Керівникам може встановлюватись надбавка за інтенсивність праці та надаватись матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань.

ІІ. Загальний порядок нарахування керівникам премії,

встановлення надбавок та виплати матеріальної допомоги

на вирішення соціально-побутових питань

2.1. Преміювання керівників здійснюється за умов дотримання ними та очолюваних ними структурних підрозділів райдержадміністрації чинного законодавства, дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього службового розпорядку Сквирської районної державної адміністрації.

2.2. При визначенні конкретного розміру премії керівникам, враховуються наступні критерії:

1) якість виконання повноважень, завдань, визначених Положенням про відповідний структурний підрозділ, а також якість та вчасність виконання завдань та доручень керівництва адміністрації;

2) ініціативність у роботі;

3) ефективність досягнення поставлених цілей при раціональному використанні ресурсів;

4) оперативність у виконанні завдань;

5) виконання додаткового обсягу завдань (участь у роботі комісій, робочих груп тощо).

2.3. Преміювання керівників за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ними відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання у поточному році.

2.4 Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для керівників районної державної адміністрації, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання у поточному році.

2.5. Премії виплачуються одночасно з виплатою заробітної плати за місяць, за який була нарахована премія.

2.6. Надбавка за інтенсивність праці встановлюється керівникам з урахуванням таких критеріїв:

1) якість та складність підготовлених документів;

2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;

3) ініціативність у роботі.

2.7. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця виплачується керівникам у розмірі, визначеному відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”.
 

2.8. Матеріальна допомога надається один раз на рік в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.

2.9. Нарахування керівникам премії, надбавок, здійснюється щомісяця або щокварталу не пізніше останнього дня місяця або кварталу, за який здійснюється преміювання, на підставі табеля обліку використання робочого часу працівників Сквирської районної державної адміністрації , розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації.

ІІІ. Загальні умови преміювання, встановлення надбавок

та виплати матеріальної допомоги на вирішення

соціально-побутових питань керівникам

3.1. Премії керівникам нараховуються за фактично відпрацьований робочий час, за винятками, встановленими цим Положенням.

3.2. Керівникам, щойно прийнятим на роботу, які пропрацювали перший повний місяць, премії не нараховуються і не виплачуються.

3.3. Протягом строку випробування при прийнятті на роботу керівникам премія та надбавка не встановлюється.

3.4. Керівникам, які звільнені з роботи в місяці, за який проводиться преміювання, премії не нараховуються і не виплачуються.

3.5. Премії не нараховуються за період знаходження керівників у відпустках усіх видів, передбачених чинним законодавством, тимчасової непрацездатності, підтвердженої лікарняним листком, стажування в інших установах, прогулу, при винесенні керівнику дисциплінарних стягнень.

3.6. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи надбавка керівникам скасовуються або її розмір зменшується.

3.7. Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів адміністрації, які мають статус юридичної особи публічного права, надається на підставі їхніх заяв на ім’я голови райдержадміністрації.

3.8. Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів адміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права, надається на підставі їхніх заяв на ім’я керівника апарату райдержадміністрації.

ІV. Порядок нарахування та встановлення премії керівникам

4.1. Нарахування та визначення конкретного розміру премії керівникам  здійснюється відповідно до цього Порядку. 
 

4.2. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, бухгалтерська служба (працівники) відповідного структурного підрозділу Сквирської районної державної адміністрації щомісяця або щокварталу розраховує фонд преміювання і доводить зазначену інформацію до відома голови Сквирської районної державної адміністрації у формі розрахунку згідно з додатком, що додається.

4.3. Рішення про нарахування та визначення конкретного розміру премії керівникам, діяльність яких координує і контролює голова адміністрації згідно з розподілом обов’язків між головою, першим заступником та заступником голови адміністрації, погоджується та приймається ним одноособово, або особою, що виконує його обов’язки.

4.4. Преміювання керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, які мають статус юридичної особи публічного права, здійснюється на підставі подання, яке готують їх заступники за погодженням з першим заступником, заступником голови адміністрації, які координують і контролюють їх діяльність згідно з розподілом обов’язків, на погодження голові Сквирської районної державної адміністрації та додають розрахунки економії фонду заробітної плати (додаток).

4.5. Преміювання керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права, здійснюється на підставі подання першого заступника, заступника Сквирської районної державної адміністрації, які координують і контролюють їх діяльність згідно з розподілом обов’язків та відповідної візи керівника апарату райдержадміністрації, що подається на погодження голові Сквирської районної державної адміністрації.

4.6. Подання на керівників структурних підрозділів, які не мають заступників, надається першим заступником, заступником голови Сквирської районної державної адміністрації, які координують і контролюють їх діяльність згідно з розподілом обов’язків, на погодження голові Сквирської районної державної адміністрації.

4.7. Нарахування та визначення конкретного розміру премії керівникам структурних підрозділів адміністрації, які мають статус юридичної особи публічного права, здійснюються відповідно до розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації, що готує за його дорученням відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації, до якого додається подання з розрахунком економії фонду заробітної плати (додаток).

4.8. Нарахування та визначення конкретного розміру премії керівникам структурних підрозділів адміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права, здійснюються відповідно до наказу керівника апарату (керівника державної служби) Сквирської районної державної адміністрації, що готує за його дорученням відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації, до якого додається подання з розрахунком економії фонду заробітної плати (додаток).

V. Порядок нарахування та визначення

керівникам надбавки за інтенсивність праці

5.1. Рішення про нарахування та визначення конкретного розміру надбавки за інтенсивність праці керівникам, діяльність яких координує і контролює голова адміністрації згідно з розподілом обов’язків між головою, першим заступником та заступником голови адміністрації, погоджується та приймається ним одноособово, або особою, що виконує його обов’язки.

5.2. Рішення про нарахування та визначення конкретного розміру надбавки за інтенсивність праці керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, які мають статус юридичної особи публічного права, здійснюється на підставі подання, яке готують їх заступники за погодженням з першим заступником, заступником голови адміністрації, які координують і контролюють діяльність цих структурних підрозділів згідно з розподілом обов’язків між головою, першим заступником та заступником голови адміністрації, на погодження голові Сквирської районної державної адміністрації.

5.3. Рішення про нарахування та визначення конкретного розміру надбавки за інтенсивність праці керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права, здійснюється на підставі подання першого заступника, заступника Сквирської районної державної адміністрації, які координують і контролюють їх діяльність згідно з розподілом обов’язків між головою, першим заступником та заступником голови адміністрації, та відповідної візи керівника апарату райдержадміністрації на ім’я голови Сквирської районної державної адміністрації.

5.4. Подання на керівників структурних підрозділів, які не мають заступників, надається першим заступником, заступником голови Сквирської районної державної адміністрації, які координують і контролюють їх діяльність згідно з розподілом обов’язків між головою, першим заступником та заступником голови адміністрації, на ім’я голови Сквирської районної державної адміністрації.

5.5. Нарахування та визначення конкретного розміру надбавки за інтенсивність праці керівникам структурних підрозділів адміністрації, які мають статус юридичної особи публічного права, здійснюються відповідно до розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації, що готує за його дорученням відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

5.6. Нарахування та визначення конкретного розміру надбавки за інтенсивність праці керівникам структурних підрозділів адміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права, здійснюються відповідно до наказу керівника апарату (керівника державної служби) Сквирської районної державної адміністрації, що готує за його дорученням відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

VІ. Порядок нарахування та виплати керівникам

матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань

6.1. Рішення про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів адміністрації, які мають статус юридичної особи публічного права, здійснюються відповідно до розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації, що готує за його дорученням відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації, до якого додається подання та письмове погодження з відповідним структурним підрозділом Київської обласної державної адміністрації.

6.2. Рішення про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів адміністрації, які не мають статусу юридичної особи публічного права, здійснюються відповідно до наказу керівника апарату районної державної адміністрації, що готує за його дорученням відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації, до якого додається подання та письмове погодження (віза на заяві) з головою, першим заступником, заступником голови Сквирської районної державної адміністрації, які координують і контролюють діяльність керівників згідно з розподілом обов’язків між головою, першим заступником та заступниками голови адміністрації.

6.3. Керівникам, переведеним з одного державного органу в інший, матеріальна допомога надається за умови, що вони не отримували її за попереднім місцем роботи у році, в якому були переведені.

Керівник апарату

райдержадміністрації В.Л. Салтанюк


Додаток

до розпорядження голови

Сквирської райдержадміністрації

05 травня 2018 року № 225

Форма

Розрахунок економії фонду заробітної плати _______________

райдержадміністрації за __________ 201__ року

П.І.Б.

Посада

Нарахована заробітна плата (без лікарняних та премій), грн.

Розмір премії (пропозиція)

відсоток до встанов-леного окладу

Сума, грн.

Плановий місячний фонд заробітної плати

тис.грн.

Фактично нарахована заробітна плата

0,0

тис.грн.

у т.ч.:

- за посадовими окладами

тис.грн.

- надбавка за ранг державних службовців

тис.грн.

- надбавка за вислугу років

тис.грн.

- надбавка за роботу з таємними документами

тис.грн.

- надбавка за інтенсивність праці згідно з постановою КМУ від 18.01.2017 15 (державних службовців)

тис.грн.

- надбавка за виконання особливо важливої роботи згідно з постановою КМУ від 18.01.2017 № 15 (державних службовців)

тис.грн.

- надбавка за складність і напруженість в роботі згідно з наказом Мінпраці України від 02.10.1996 77 (робітникам)

тис.грн.

- надбавки та доплати водіям згідно з наказом Мінпраці України від 02.10.1996 77

тис.грн.

- відпускні

тис.грн.

- оплата перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності

тис.грн.

- грошова допомога державним службовцям

тис.грн.

- матеріальна допомога для оздоровлення працівників, які виконують функції з обслуговування

тис.грн.

- матеріальна допомога робітникам, водіям

тис.грн.

- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань державним службовцям

тис.грн.

- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань працівникам, які виконують функції з обслуговування

тис.грн.

- інші виплати

тис.грн.

Економія фонду заробітної плати за ________ місяць 201__ року (місяць, за який буде виплачена премія)

тис.грн.

Економія фонду заробітної плати за попередній період

тис.грн.

Економія фонду заробітної плати, всього

тис.грн.

Планується виділити на преміювання, всього

тис.грн.

з них на преміювання керівників

тис.грн.

Загальна чисельність працівників, яким планується виплата премії

осіб

у т.ч. керівний склад

осіб

Керівник (підпис) (П.І.Б.)

Головний бухгалтер (підпис) (П.І.Б.)

Начальник-головний бухгалтер

відділу фінансово-господарського

забезпечення апарату райдержадміністрації А.О. Літвінко

Переглядів: 531
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack