Головна
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Вересень 2019
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 26 27 28 29
30            
Середа, 25 вересня 2019


Друк

Про затвердження Положення

про сектор взаємодії з громадськістю

та інформатизації апарату

Сквирської районної

державної адміністрації

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України                            від 26 вересня 2012 року "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації", Положення про апарат Сквирської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації                  від 20 лютого 2018 року № 93 (із змінами):

 

1. Затвердити Положення про сектор взаємодії з громадськістю та інформатизації апарату Сквирської районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 07 березня 2018 року № 107.

 

Виконуюча обов’язки

голови адміністрації                                                           О. СЛАВІНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження виконуючої обов’язки голови Сквирської районної державної адміністрації

від 20 вересня 2019 року № 224

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор взаємодії з громадськістю та інформатизації

апарату Сквирської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

 

1. Сектор взаємодії з громадськістю та інформатизації (далі – сектор) є структурним підрозділом апарату Сквирської районної державної адміністрації.

2. Сектор утворюється головою Сквирської районної державної адміністрації.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, розпорядженнями голів Київської обласної державної адміністрації та Сквирської районної державної адміністрації, цим Положенням та іншими діючими нормативними актами.

4. Структура, чисельність працівників і штатний розпис сектору встановлюється головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

5. Сектор підпорядковується керівникові апарату районної державної адміністрації.

6. Положення про сектор затверджується головою Сквирської районної державної адміністрації за поданням керівника апарату Сквирської районної державної адміністрації.

 

ІІ. Основні завдання сектору

Сектор утворюється для забезпечення діяльності Сквирської районної державної адміністрації та її апарату з таких основних напрямів:

1. Забезпечення виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Київської обласної та Сквирської районної державних адміністрацій у сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, здійснення контролю за їх реалізацією.

2. Забезпечення реалізації державної політики у галузі інформатизації.

3. Організація роботи з питань доступу до публічної інформації у Сквирській райдержадміністрації.

4. Забезпечення взаємодії Сквирської районної державної адміністрації з інститутами громадянського суспільства з питань, що належать до його компетенції.

5. Інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в районі.

6. Здійснення програмно-технічного забезпечення структурних підрозділів Сквирської районної державної адміністрації.

7. Забезпечення доступу до публічної інформації, що була отримана в процесі виконання Сквирською районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Сквирської районної державної адміністрації, крім публічної інформації з обмеженим доступом.

8. Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови Сквирської районної державної адміністрації, що належать до компетенції сектору, участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади та іншими структурними підрозділами.

9. Опрацювання  та погодження матеріалів, наданих іншими структурними підрозділами Сквирської районної державної адміністрації, для розміщення їх на веб-сайті Сквирської районної державної адміністрації, у засобах масової інформації та мережі Інтернет.

10. Технічне супроводження системи електронного документообігу (далі - СЕД) та його програмно-апаратного забезпечення, відповідальність за збереженість документів та сформованих справ, а також формування структури електронних довідників у СЕД.

11. Забезпечення захисту інформації, що обробляється в СЕД.

12. Забезпечення доступності, цілісності та відтворюваності електронних документів і електронних справ, що зберігаються в СЕД.

ІІІ. Сектор відповідно до покладених на нього завдань

 

1. Аналізує та прогнозує розвиток соціально-політичних процесів на місцевому рівні.

2. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі.

3. Готує голові Сквирської районної державної адміністрації  інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики.

4. Аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій в районі.

5. Готує матеріали з питань внутрішньої політики до доповідей голови Сквирської районної державної адміністрації.

6. Забезпечує інформування Київської обласної державної адміністрації про головні події соціально-економічного та суспільно-політичного життя району, стан суспільно-політичної ситуації в районі.

7. Бере участь у організації просвітницької роботи з метою забезпечення конституційного права громадян та задоволення їх інформаційних потреб, сприяє проведенню соціологічних опитувань різних верств населення з питань оцінки діяльності органів державної влади, політичних партій, громадських організацій.

8. Надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам Сквирської районної державної адміністрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в районі.

9. Здійснює забезпечення діяльності громадської ради при Сквирській районній державній адміністрації.

10. Надає пропозицій щодо залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення соціально-економічних проблем району, формування та реалізації державної та регіональної політики.

11. Вживає заходів для доведення до відома населення змісту законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань внутрішньої та зовнішньої політики, розпоряджень голів Київської обласної державної адміністрації та Сквирської районної державної адміністрації.

12. Забезпечує висвітлення офіційної точки зору вищих посадових осіб держави, позиції керівництва Київської обласної державної адміністрації та Сквирської районної державної адміністрації з найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики.

13. Забезпечує прийом, реєстрацію та облік запитів громадян про доступ до публічної інформації.

14. Готує у межах повноважень проекти відповідей громадянам на запити про доступ до публічної інформації у терміни передбачені законодавством.

15. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

16. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

17. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

18. Забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

19. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

20. Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації щодо діяльності Сквирської районної державної адміністрації, а також сприяє їх поширенню.

21. Готує проекти розпоряджень, аналітичні, інформаційні та інші матеріали за дорученням керівництва Сквирської районної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції сектору.

22. Забезпечує захист персональних даних.

23. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

24. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

25. Забезпечує функціонування локальної комп’ютерної мережі, офіційного веб-сайту Сквирської районної державної адміністрації, системи автоматизованого діловодства та інших інформаційних ресурсів апарату Сквирської районної державної адміністрації;

26. Забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Сквирської районної  державної адміністрації та оприлюднення в мережі Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток району та держави в цілому;

27. Впроваджує, удосконалює та експлуатує в апараті Сквирської районної державної адміністрації системи технічного, програмного, інформаційного забезпечення користувачів;

28. Забезпечує технічне обслуговування та супровід комп’ютерної техніки в апараті Сквирської районної державної адміністрації.

29. Здійснює мультимедійне забезпечення заходів, що проводяться в апараті Сквирської районної державної адміністрації, здійснює технічне супроводження он-лайн нарад.

ІV. Права сектору

1. Вносити на розгляд керівника апарату Сквирської районної державної адміністрації проекти розпоряджень, доповідні записки, пропозиції з питань, що віднесені до компетенції сектору.

2. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Сквирської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3. За погодженням з керівником апарату Сквирської районної державної адміністрації залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Сквирської  районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Сквирської районної державної адміністрації у відповідній галузі.

5. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 

V. Організація роботи сектору

1. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Сквирської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

2. Структурний підрозділ очолює завідувач сектору, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату Сквирської районної державної адміністрації. У разі його відсутності обов’язки виконує головний спеціаліст сектору.

Працівники сектору призначаються на посади та звільняються з посад керівником апарату Сквирської районної державної адміністрації в установленому порядку.

3. Службові обов’язки працівників сектору визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником апарату Сквирської районної державної адміністрації.

 

VІ. Завідувач сектору

 

1. Здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі.

2. Розробляє та подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про сектор.

3. Розробляє та подає на затвердження керівнику апарату посадову інструкцію головного спеціаліста сектору.

4. Вносить на розгляд керівника апарату Сквирської районної державної адміністрації пропозиції щодо структури та штатів сектору.

5. В установленому порядку вносить подання про призначення, переміщення та звільнення працівників сектору, їх заохочення і накладання на них стягнень.

6. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Сквирської районної державної адміністрації.

7. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору.

8. Звітує перед керівником апарату Сквирської районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи.

9. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору.

10. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору.

11. Забезпечує в межах своєї компетенції збереження у секторі інформації з обмеженим доступом.

12. Забезпечує функціонування локальної комп’ютерної мережі, офіційного веб-сайту Сквирської районної державної адміністрації, системи автоматизованого діловодства та інших інформаційних ресурсів апарату Сквирської районної державної адміністрації.

13. Впроваджує, удосконалює та експлуатує в   апараті Сквирської районної державної адміністрації системи технічного, програмного, інформаційного забезпечення користувачів.

14. Забезпечує технічне обслуговування та супровід комп’ютерної техніки в апараті Сквирської районної державної адміністрації.

15. Здійснює мультимедійне забезпечення заходів, що проводяться в апараті Сквирської районної державної адміністрації.

16. Може входити до складу колегії Сквирської районної державної адміністрації.

17. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору та розробляє проекти відповідних рішень.

18. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

19. Представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Сквирської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

20. Виконує інші обовязки з питань діяльності сектору згідно з чинним законодавством.

21. Повинен мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та стаж роботи за фахом на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою.

Головний спеціаліст сектору взаємодії

з громадськістю та інформатизації

апарату адміністрації                                                                В. ЛОЗИНСЬКИЙ

Переглядів: 21
 Друк

Про виділення коштів з нагоди

Дня села Каленна, Кривошиїнці, Чубинці

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішень сесій Сквирської районної ради від 03 березня 2016 року № 08-06-07 "Про програму відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів на 2016-2020 роки", від 20 грудня 2018 року № 03-29-07 "Про районний бюджет Сквирського району на 2019 рік":

 

1. Виділити кошти для придбання цінного подарунку з нагоди відзначення Дня села Каленна, Кривошиїнці, Чубинці.

 

2. Управлінню фінансів райдержадміністрації профінансувати Сквирську районну державну адміністрацію в сумі 1290,00 грн (одна тисяча двісті дев`яносто грн 00 коп.) за рахунок загальних асигнувань, передбачених у районному бюджеті на 2019 рік на виконання Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів на 2016-2020 роки, згідно з кошторисом витрат, що додається.

 

3. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Сквирської районної державної адміністрації провести оплату відповідно до кошторису витрат.

 

 

 

Виконуюча обов`язки

голови адміністрації                                                          О. СЛАВІНСЬКА


Додаток

до розпорядження виконуючої обов’язки голови адміністрації

від 19.09.2019 № 221

 

 

 

Кошторис витрат для

відзначення Дня села Каленна, Кривошиїнці, Чубинці

 

 

Перелік витрат

Кількість (шт.)

Сума витрат

(за одиницю грн)

Сума витрат

(грн)

Цінний подарунок (чайник)

3

430,00

1290,00

Загальна сума витрат

 

 

1290,00

 

 

 

Начальник-головний бухгалтер

відділу фінансово-господарського

забезпечення апарату адміністрації                                     А. ЛІТВІНКО

Переглядів: 38
 Друк

Запрошуємо Вас відвідати ДРУГИЙ ФОРУМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ за участі Президентів обох країн, що відбудеться 3-4 жовтня 2019 р. у місті Житомир на майдані Соборному.

Програма заходу передбачає:

  • виставку великогабаритної техніки
  • виставку декоративно-прикладного мистецтва
  • ярмарок продукції

Відвідайте стенд нашої компанії, де буде представлено комунальну техніку українського виробництва від торгових марок "ВЛІВ" та "ВІВА".

Участь у зазначених заходах безкоштовна.

З повагою, керівництво ТОВ "Торговий дім "Комунальна техніка"

Переглядів: 29
 


Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack